Szkoła Podstawowa nr 153

Download Report

Transcript Szkoła Podstawowa nr 153

Miejsce
realizacji
Szkoła Podstawowa nr 153
im. M. Skłodowskiej – Curie
ul. Obr. Westerplatte 28
91-811 Łódź
tel. 42 657 12 98
CZAS REALIZACJI
4 miesiące
III – VI 2012 r.
KOORDYNATORZY PROJEKTU
Dorota Glinkowska – Szkudlarek
Irena Nałęcka
Joanna Chlewska
Alicja Krupska
Dorota Maciejewska
Agnieszka Piekarska
Jolanta Tułodziecka
Ewa Wieczorek
REALIZATORZY Anna Zajder
Uczestnicy
projektu
Uczniowie
klas 0-VI
CELE PROJEKTU
 zainteresowanie uczniów życiem
i twórczością Janusza Korczaka
 zapoznanie z prawami dziecka
 rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży
 rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi
technikami plastycznymi na płaszczyźnie i w przestrzeni
 kształtowanie umiejętności wyrażania spostrzeżeń
i emocji poprzez ekspresję słowno – plastyczną
 rozwijanie umiejętności wywiązywania się z podjętych
zadań indywidualnych lub grupowych
Działania podjęte
w ramach projektu
1.Happening
Uczniowie klasy III b ułożyli na boisku
szkolnym hasło „Rok Korczaka”.
Wykorzystali do tego swoje ciała…
oraz zakrętki do butelek.
Dzieci ze świetlicy
utworzyły drzewko
swoich praw.
2. Głośne czytanie
„Króla Maciusia Pierwszego”
3. Wystawa poświęcona życiu
i twórczości Janusza Korczaka
4. Złote myśli Janusza
Korczaka
5. ALBUM
6. Działania plastyczne:
•
•
•
•
•
Janusz Korczak w portrecie
Król Maciuś Pierwszy w portrecie
Kraina szczęśliwych dzieci - plakat
Król Maciuś Pierwszy - kukiełki
Widok z okna Janusza Korczaka –
rysunki
• Prawa dziecka - rysunki
Janusz Korczak
w portrecie
Płaskorzeźby
Reliefy
Widok z okna Janusza Korczaka
Prawa dziecka
PRAWA DZIECKA
Kraina
szczęśliwych dzieci
Król Maciuś Pierwszy
7. „Europa to my” –
projekt o prawach
dziecka realizowany
w ramach Koła
Europejskiego
Prawa dziecka - kolaż
Plakat
8. Promowanie talentów
naszych uczniów
Dzieci prezentowały swoje prace na forum
szkoły i poza szkołą
Wernisaż
Wernisaż uczennicy klasy III b – Magdaleny Sychowicz
w galerii Starego Rynku
Po drugiej stronie okna
Nasze emocje
Nasze emocje
9. Działania literackie
Listy do Pana Korczaka
Szanowny Panie Januszu Korczaku!
„Gdybym był Królem
Maciusiem I …”
Co byś zrobił, gdybyś był Królem Maciusiem?
10. „Zrozumieć dziecko”
cykl zajęć poświęconych prawom dziecka,
oparty na autorskich scenariuszach
wychowawcy zrealizowany w klasie VI a
WYCHOWNIE DAWNIEJ I DZIŚ – METODY
WYKORZYSTANE NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH
Metody
korczakowskie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Szafa rzeczy znalezionych
Sąd koleżeński
Rada samorządowa
Półka
Gazetka
Plebiscyt życzliwości
i niechęci
Dyżury
Skrzynka na listy
Sklepik
Tablica
Sejm dziecięcy
Metody
współczesne
•
•
•
•
•
•
•
•
Drama
Stacje uczenia się
E-learning
Gra edukacyjna
Projekt
Mapa mentalna
Kolaż
Prezentacja
K
rczak
is
C
Nauka to zabawa
l
11. Działania teatralne
12. Impreza
podsumowująca
 występy uczniów
 prezentacja multimedialna z realizacji projektu
 głośne czytanie „Króla Maciusia Pierwszego”
przez aktora Teatru Nowego Sławomira Suleja
 otwarcie galerii prac połączone ze zwiedzaniem
 poczęstunek dla zaproszonych gości
 obdarowanie gości pamiątkową płytą
z nagraniem występów dzieci
Głośne czytanie Króla
Maciusia
PODZIĘKOWANIA
Patronat medialny: Dziennik Łódzki
Rezultaty projektu
DLA UCZNIA
•
wzrost poczucia własnej wartości i wiary
we własne możliwości
•
wyrażanie zdobytej wiedzy w twórczy
i oryginalny sposób
•
poznanie życia i twórczości Janusza
Korczaka
•
rozwój umiejętności pracy w grupie
i planowania swoich działań
•
rozwój umiejętności zbierania
i przetwarzania informacji
•
wzrost świadomości swoich praw
DLA SZKOŁY
• wzbogacenie oferty edukacyjnej
placówki
• nawiązanie współpracy z instytucjami
oświatowymi i kulturalnymi
wspierającymi edukację
• promocja szkoły
DLA NAUCZYCIELA
•
wzbogacanie warsztatu pracy
•
sięganie po nowe metody i formy pracy
•
poszukiwanie twórczych
niekonwencjonalnych rozwiązań
•
realizacja postulatu aktywnego
uczestnictwa uczenia w procesie
edukacyjnym
•
współpraca i wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami
DLA RODZICÓW
• możliwość uczestniczenia w procesie
edukacyjnym dziecka
• możliwość monitorowanie postępów
dziecka
• integracja ze środowiskiem
szkolnym
Upowszechnienie projektu
Prezentacja projektu na konferencji
metodycznej w ŁCDNiKP w ramach galerii
małych twórców
Występy i wystawa prac dzieci
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 6
Dziękujemy za uwagę!
Dorota Maciejewska
Irena Nałęcka
„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”
BIBLIOGRAFIA
• Źródło: archiwum prywatne Doroty Glinkowskiej –
Szkudlarek
• Źródło: archiwum prywatne Ireny Nałęckiej
• Źródło: archiwum prywatne Ewy Wieczorek
• Źródło: archiwum prywatne Agnieszki Piekarskiej
• Źródło: archiwum prywatne Doroty Maciejewskiej