turk exımbank turev ıslemler sunumu için tıklayınız

Download Report

Transcript turk exımbank turev ıslemler sunumu için tıklayınız

TÜRK EXIMBANK’IN İHRACATÇILARI
KUR RİSKİNDEN
KORUMA ÖNERİSİ
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
HAZİRAN 2013
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
NEDEN OPSİYON SÖZLEŞMELERİ ?
Bilindiği üzere kur riskine karşı kendini korumayan ihracatçılarımız kâr yapmayı
düşünürken, dövizlerini bozdurdukları dönemde kurun düşmesi durumunda
zarar bile edebilmektedirler. Örneğin, ihracat işlemlerinden yüzde 5 kâr
hedefleyen bir ihracatçı, Bankamızdan yüzde 1 civarında bir primle opsiyon
hizmeti satın alırsa, yüzde 4 oranında kârını garanti etmiş olur. Opsiyon
kullanılmaması halinde ise yüzde 5’lik kârı sıfırlanabilir, hatta zarar bile edebilir.
Rasyonel davranan bir ihracatçının bu tür önlemleri alması kendi lehine olacaktır.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
2
OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE
TÜRK EXİMBANK’IN ROLÜ
Bankamızın amacı, ticari bankalar aracılığıyla opsiyon hizmetine ulaşamayan
ve bu konuda yeterli bilgisi olmayan ihracatçı KOBİ’lerimize söz konusu
hizmeti verebilmektir.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
3
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
Opsiyon alana (opsiyon primi ödeyen tarafa) yükümlülük getirmeyen
ancak opsiyon satana (opsiyon primini alan tarafa) yükümlülük getiren bir
sözleşmedir.
Avantajları
•Döviz riskine karşı birebir koruma
•Kurdaki aleyhte değişikliklerden etkilenmeme
•Spotta lehte gelişen hareketlerden faydalanma
Dezavantaj
•Opsiyon hakkı kullanılsın veya kullanılmasın işlemin bağlandığı gün
opsiyon primi ödenir.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
4
İHRACATÇI-TÜRK EXIMBANK AÇISINDAN
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
İhracatçı
Türk Eximbank
:Döviz Satma Hakkını Satın Alır.
Prim Öder.
:Döviz Satın Alma Yükümlülüğü vardır.
Prim Tahsil Eder.
İHRACATÇI
Opsiyonu kullanma hakkına sahiptir.
Prim öder.
OPSİYON SÖZLEŞMESİ
TÜRK
EXIMBANK
Opsiyonun Gerekliliklerini Yerine Getirmekle Yükümlüdür.
Prim tahsil eder.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
5
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ (örnek)
Haziran 2013

Spot Kur : 2,52 Euro/TL
Opsiyon sözleşmesi imzalanır.
Euro 1 mio tutarındaki ihracat alacağını kur riskine karşı korumak isteyen ihracatçı
Türk Eximbank ile 3 ay vadeli, kullanım fiyatı 2,52 Euro/TL olan bir opsiyon sözleşmesi
satın alarak karşılığında %1,78 prim (TL 44.856) öder.
3 ay sonra

Spot Kur : 2,75 Euro/TL
İhracatçı opsiyonunu kullanmaz.
Piyasada kur Euro/TL 2,75 iken ihracatçı Türk Eximbank ile imzaladığı opsiyondan
doğan hakkını kullanmayarak dövizini Euro/TL 2,52 yerine Euro/TL 2,75 seviyesinden
piyasada satar. İhracatçının zararı sadece ödediği prim tutarı olan TL 44.856 ile
sınırlıdır.

Spot Kur : 2,25 Euro/TL
İhracatçı opsiyonu kullanır.
Piyasada kur Euro/TL 2,25 iken ihracatçı Türk Eximbank ile imzaladığı opsiyondan
doğan hakkını kullanarak dövizini Euro/TL 2,52 seviyesinden Türk Eximbank’a satar.
İhracatçının karı ((2,52-2,25)*1 mio)-44.856=TL 225.144
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
6
OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN İŞLEYİŞİ
Haziran 2013
OPSİYON
KULLANIM FİYATI
(3 AYLIK)
Euro 1,000,000
Euro/TL = 2,52
PRİM ÖDER (TL 44.871)
İHRACATÇI
PUT OPSİYON SATAR
3 AY SONRA
PİYASA FİYATI
Euro/TL =2,25
PİYASA
OPSİYON KULLANILIR
İHRACATÇI
TÜRK
EXIMBANK
NET KAR:((2,52-2,25)*1 mio)-44.871
= TL 225.129
PİYASA FİYATI
Euro/TL = 2,75
OPSİYON KULLANILMAZ
İHRACATÇI
NET ZARAR: TL 44.871
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK
EXIMBANK
Euro 1,000,000
TL 2,750,000
PİYASA
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
İHRACATÇININ KAR-ZARAR DURUMU
KAR/ZARAR
(TL)
KAR
2,25
2,4751
2,52
EUR/TL KURU
BAŞABAŞ
NOKTASI
KULLANIM FİYATI
PRİM (44.871)
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
8
DÖVİZ KURU PUT OPSİYONU SATIŞ
İŞLEMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Döviz kuru put opsiyonu satış işleminden, Ekonomi Bakanlığı kayıtlarından son
1 yıl içinde ihracat yaptığı teyit edilen ve Türk Eximbank’ta kayıtlı firma bilgileri
olan tüm ihracatçılar yararlanabilir.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
9
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ MÜRACAAT ŞEKLİ
KAYITLI FİRMALAR
Bankaya 2 nüsha halinde imzalanmış (her bir sayfası imzalanıp kaşelenecek)
“Put Opsiyonu Çerçeve Sözleşmesi” nin orijinal nüshasını,
Sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait 6 aydan
eski olmamak kaydıyla noter tasdikli imza sirkülerini,
Bankamızın Hazine Müdürlüğü’ne elden veya posta-kurye ile teslim eder.
Banka entegre sisteminde kayıtlı firmalardan “Put Opsiyonu Çerçeve
Sözleşmesi” dışında başka bilgi veya belge talep edilmez.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
10
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ MÜRACAAT ŞEKLİ
KAYITLI OLMAYAN FİRMALAR
 “Firma Bilgi Formu”nu bilgisayarda dolduran İhracatçı, ilgili formu kaşeleyip
imzaladıktan sonra e-posta ([email protected] ) veya faks (216666 58 86) aracılığıyla İstihbarat Müdürlüğü’ne iletir.
 2 nüsha halinde imzalanmış (her bir sayfası imzalanıp kaşelenecek) “Put
Opsiyonu Çerçeve Sözleşmesi” nin orijinal nüshasını ve
Sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait 6 aydan
eski olmamak kaydıyla noter tasdikli imza sirkülerini, Hazine Müdürlüğü’ne
elden veya posta-kurye ile teslim eder.
İhracatçı firma, “Firma Bilgi Formu”nda yer alan bilgilerde herhangi bir
değişiklik olduğunda Bankaya bildirmekle yükümlüdür.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
11
İHRACATÇI FİRMA LİMİTİ NE KADARDIR?
Bir firmanın taşıyabileceği maksimum risk bakiyesi, ihracatçı firmanın Ekonomi
Bakanlığı kayıtları baz alınarak son 1 yıl içinde gerçekleştirdiği ihracat tutarının
aşılmaması kaydıyla 5 milyon ABD Dolarıdır.
Bir ihracatçının put opsiyon işlemi için talep edebileceği minimum işlem tutarı
50.000 ABD Doları veya 35.000 Euro, 30.000 GBP olup, bunun üzerindeki işlem
tutarları 5.000’in katları şeklinde olmalıdır.
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
12
Güncel Fiyatlar
HAZİNE MÜDÜRLÜĞÜ
13