Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi

download report

Transcript Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Uzaktan Eğitim Nedir?
Farklı mekanlardaki öğretmen, öğrenci ve
ders materyallerinin iletişim teknolojileri
ile bir araya getirildiği resmi eğitim
faaliyetidir.
Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi
Uzaktan eğitimin tarihi tam
olarak bilinmese de
19. yy’da başladığı
düşünülmektedir.
Uzaktan Eğitimin Dönemleri
Mektupla
Öğretim Öncesi
Mektupla
Öğretim
Esnek
Öğrenme
Çoklu
Ortam
Tele
Öğrenme
Mektupla Öğretim Öncesi Dönem
Öğretim
materyallerinin
öğrenciye gönderilmesi
Sınav cevaplarının
öğretmene
gönderilmesi
Sınav sonuçları ve
dönem notlarının
öğrenciye gönderilmesi
Mektupla Öğretim Dönemi
İlk olarak okulların ve üniversitelerin
evde çalışma olarak da adlandırıldığı
mektupla öğretime evden veya işten
bağımsız olarak çalışmak isteyenlere
hizmet vermesiyle başlamıştır.
Çoklu Ortam Modeli
Avrupa’da 1800 lü yıllarda sanayileşmenin
etkisiyle iletişim teknolojilerindeki
yeni buluşlar uzaktan eğitimi etkilemiştir.
Bu dönemde radyo ve televizyon kullanılmaya
başlandı.
Çoklu Ortam Modeli
1895 yılında kablosuz radyo teknolojisi keşfedilmiştir.
Radyonun uzaktan eğitimde kullanılması 1925 yılından sonra
yaygınlaşmaya başlamıştır. Radyodan sonra iletişim
teknolojileri gelişmiş ve televizyon icat edilmiştir. Yapılan
araştırmalarda o günün şartlarında televizyonun uzaktan
eğitim daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Tele Öğrenme Modeli
Teknolojik gelişmeler uzaktan eğitimin yapısını da değiştirmiştir.
1960 ve 1940’lı yıllar arasında konferans uygulamaları başlamıştır.
1) Sesli Telekonferans
2) Video Telekonferans
Sesli Telekonferans
Bu yöntemle aynı anda farklı
bölgelerde bulunan öğrencilere
canlı olarak hitap edilmektedir.
Öğretmen ve öğrenci arasında sesli
iletişim kurulabilir
Video konferans
Uyduların video sinyallerini kontrol
edilmesi ve alıcı bölgelere iletilmesi
ile video konferans oluşur.
Bilgisayarlarla birlikte uzaktan eğitim
açısından da yeni gelişmeler
olmuştur. Bilgisayarlar yazı, grafik
ses ve sanal gerçekliği aynı anda
kullanıcılara sunulabilmektedir.
Esnek Öğrenme Modeli
Uzaktan eğitimde bilgisayarlar programlı öğretim ile birlikte
kullanılmakta, çok geniş hafızası olduğu için rehber ya da
bireysel öğretmen rolündedir ve öğrenme oyunları oynanabilmektedir.
Bilgisayarların ucuzlamasıyla binlerce uzaktan
eğitim öğrencisi kendisine bilgisayar almış bilgisayar
üzerinden derse katılımını gerçekleştirmişlerdir.
Direk Yayın Uyduları
Bu sistemle öğretmen ve öğrenciler kendi aralarında telekonferans organize
edebilmektedirler.
Kişisel İletişim Servisi
Kablosuz iletişim sistemidir.
Uydu Temelli Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitimin hitap ettiği alan tüm dünya olabilir.
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayarlı konferans uzaktan eğitim için çok elverişlidir
Gelecekte fiziksel sınıf ortadan kalkacak ve yerini sanal
sınıflar alacaktır. Farklı coğrafi bölgelerden birbirleri
ile iletişim kurularak öğretim gerçekleştirilecektir.
Sanal Gerçeklik
Geleceğin teknolojisi sanal öğrenmeyi de ortaya çıkaracak. Sanal
gerçeklikte öğrenci istediği okulun kütüphanesini ve farklı farklı ülkelerden
müzeleri gezebilecektir. Sanal gerçeklik ile fiziksel ortamlar ortadan
kalkacaktır.
Türkiye’de Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler
Ahmet Yesevi Üniversitesi(Kazakistan) İstanbul
Çukurova Üniv. Adana
Afyon KocaTepe Üniv Afyon
Ankara Üniv. Ankara
Gazi Üniv. Ankara
Mehmet Akif Ersoy Üniv (Burdur) Burdur
Trakya Üniv Edirne
Fırat Üniv (Elazığ) Elazığ
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Erzurum
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Eskişehir
Süleyman Demirel Üniv Isparta İstanbul Üniv.
İstanbul Karabük Üniv Karabük
Kırıkkale Üniv Kırıkkale
Sakarya Üniv Sakarya
Karadeniz Teknik Üniv Trabzon
Uşak Üniv Uşak
Uzaktan Eğitimde Dünya’da İlkler
• 1728 İlk Uzaktan eğitim çalışması Boston
gazetesinde "Steno Dersleri" ile başlamıştır.
• 1840 Stenografi eğitimcisi olan Isaac Pitman
İngiltere Bath‘da mektupla steno öğretmeye başladı.
• Pitman genellikle ilk modern eğitimci olarak bilinir.
Uzaktan Eğitimde Dünya’da İlkler
• 1892 Chicago Üniversitesi'nde ilk Mektupla Eğitim
bölümü açılmıştır.
• 1906 Yazışmalı İlköğretim ABD'de başlamıştır.
• 1919 ABD'de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu
kurulmuştur.
Uzaktan Eğitimde Dünya’da İlkler
• 1923 ABD'de Mektupla Lise Eğitimi başlamıştır.
• 1932- 1937 ABD'de eğitim televizyonu yayınları
IOWA Üniversitesinde başlamıştır.
Uzaktan Eğitimde Türkiye’de İlkler
• 1927 Döneminin Milli Eğitim Bakanı Mustafa
Necati tarafından uzaktan eğitim tartışıldı.
• 1956 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başladı.
• 1961 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla
Öğretim Merkezi kuruldu.
Uzaktan Eğitimde Türkiye’de İlkler
• 1978 Açık Üniversite kurulmasına karar verildi.
• 1981 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
açıldı.
• 1981 Anadolu Üniversitesi ve TRT, okul televizyonu
kullanarak eğitim vermeye başladı.
Uzaktan Eğitimde Türkiye’de İlkler
• 1992 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
olarak Açıköğretim Lisesi açıldı.
• ODTÜ' de İnternet ile Eğitim kullanılarak IDEA Paketi
uygulaması başlatıldı.
Hazırlayanlar
Funda DUYAR
Dilek EVGİN
Sabira SABIRBEKOVA