Sanat ve Tarih Müze

download report

Transcript Sanat ve Tarih Müze

SANAT
VE
TARİH MÜZESİ
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİM BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Resim-İş Eğitimi
Hazırlayan
Mustafa TUNÇ
515712015
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ümran BULUT
İÇİNDEKİLER
• Müzenin Tanımı
• Müzelerin Amacı
• Türkiye’de Müzecilik
• Müze Türleri
• Sanat Müzesi
• Tarih Müzesi
• Test
• Sözlük
• Kaynakça
MÜZE NEDİR?
MÜZE NEDİR?
MÜZE NEDİR?
•Müze, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve
bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka
gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.
• Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer
üstü zenginliklerini sergileyen,
• Tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat
açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği
aydınlatan,
• Bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak
amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.
Türkiye’de Müzecilik
Modern anlamda ilk Türk müzesi
arkeoloji müzesi olarak kabul
edilen,
İstanbul’un fethinden sonra
kazanılan savaşlardan
elde edilen ganimetlerin
korunduğu bir depo olan şu anki
adı Aya İrin Müzesi
19.yy ortalarından bu yana müze
görevi görmektedir.
Osman Hamdi Bey Türkiye’de ilk
müzeciliği oluşturan kişidir. Sanayi
Nefise Mektebi öğrencilerinin
eserlerini mektebin büyük
salonunda toplayarak Güzel
Sanatlar Müzesi’nin çekirdeğini
oluşturmaya başladı. Tüm bu
çabaları, onu çağdaş Türk
müzeciliğinin kurucusu yapmıştır.
Osman Hamdi Bey,
“Kablumbağa Terbiyecisi”
t. ü. y. b, 1906, Pera Müzesi,
İstanbul
MÜZE TÜRLERİ
1-Tarih Müzeleri
2- Sanat Müzeleri
3- Arkeoloji Müzeleri
4- Etnografya Müzeleri
5- Askerî Müzeler
6- Özel Müzeler
7- Açık Hava Müzeleri
8-Bilim Müzeleri
SANAT MÜZESİ
Sanat müzesi başta görsel
sanatlar olmak üzere, her
türlü sanat
sergisinin gerçekleştirildiği
binaya veya mekana verilen
isimdir. Bu mekanlarda en çok
sergilenen sanat
eserlerinin başında resim gelme
ktedir. Ayrıca heykel, süsleme
sanatı, fotoğraf, yerleştirme
sanatı, bazen de performans
sanatı ve konser gibi etkinlikler
de sanat müzelerinde ve sanat
galerinde sıklıkla sergilenirler.
Sanat Müzelerinde Neler Sergilenmektedir ?
Resim
Heykel
Yerleştire (Enstalasyon)
Vs,
SANAT MÜZESİ
SANAT MÜZELERİNE ÖRNEKLER
Sanat müzesi başta görsel
sanatlar olmak üzere, her
türlü sanat
sergisinin gerçekleştirildiği binaya
veya mekana verilen isimdir. Bu
mekanlarda en çok
sergilenen sanat
eserlerinin başında resim gelmek
tedir. Ayrıca heykel,
fotoğraf, yerleştirme sanatı gibi
sanat dallarında da eserler sanat
müzelerinde ve sanat galerinde
sıklıkla sergilenirler. Bu mekanlar
bazen performans sanatı, konser
gibi etkinlikler için de kullanılırlar
Performans Sergisi
İstanbul Modern
İstanbul Modern
TARİH MÜZESİ
Tarih müzesi, bir ülkenin,
bir toplumun ya da bir
kişinin tarihsel gelişimini,
sistemli bir biçimde
inceleyen ve açıklayan
müzelerdir. Tarih
müzeleri, yazılı ve görsel
belgeleri bir araya
getirerek hem
ziyaretçilerin hem de
araştırmacıların
hizmetine sunmaktadır.
Hititli rahipler tarafından dinî törenlerde kullanılan ve
evreni simgeleyen dinî standart.
Güzel Venüs adlı Ana
Tanrıça Kibele heykeli, Çatalhöyük, ön
cepheden görünümü.
TARİH MÜZELERİNE ÖRNEKLER
Panaroma 1453 Tarih Müzesi
Kent Tarihi Müzesi
Panaroma 1453 Tarih Müzesindan bir kesit
Müze Türlerini bir hatırlayalım
MÜZE TÜRLERİ
1-Tarih Müzeleri
2- Sanat Müzeleri
3- Arkeoloji Müzeleri
4- Etnografya Müzeleri
5- Anıt Müzeler
6- Müze Evler
7- Devrim Müzeleri
8- Askerî Müzeler
9- Özel Müzeler
Sözlük
Enstalasyon: Her hangi bir mekan içersinde sanatsal anlamda
Yerleştirme, kurgulama çalışmasıdır.
Kaynakça
• Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen
Kılavuz Kitabı
• http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat_m%C3%BCzesi
• http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/t%C3%BCrkiye'de_m%C3%BCzecilik