מבדק עמית (ערכה למיפוי תלמידים) תשע"ה ד"ר חני שלטון , מנהלת תחום מדידה מעצבת רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך ראמ"ה רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך © 2012 # 1 http://rama.education.gov.il

Download Report

Transcript מבדק עמית (ערכה למיפוי תלמידים) תשע"ה ד"ר חני שלטון , מנהלת תחום מדידה מעצבת רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך ראמ"ה רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך © 2012 # 1 http://rama.education.gov.il

‫מבדק עמית (ערכה למיפוי תלמידים)‬
‫תשע"ה‬
‫ד"ר חני שלטון‪ ,‬מנהלת תחום מדידה מעצבת‬
‫רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 1‬‬
‫‪http://rama.education.gov.il‬‬
‫נושאי ההרצאה‬
‫א‪ .‬מטרות מבדק עמי"ת‬
‫ב‪ .‬עקרונות הערכה לשם למידה ויישומם במבדק עמי"ת‬
‫ג‪ .‬תיאור רכיבי המבדק (סוגות ומרכיבים)‬
‫‪ -‬עקרונות בהבנת הנקרא‬
‫ עקרונות בכתיבה‬‫ד‪ .‬אופן הבדיקה והציינון‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 2‬‬
‫ה‪ .‬הפקת תועלת מהערכה‬
‫א‪ .‬מטרות מבדק עמי"ת‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 3‬‬
‫‪‬‬
‫לאתר תלמידים שלא רכשו שליטה מספקת בשפת אם‬
‫בבית הספר היסודי‪ ,‬זאת כדי שאפשר יהיה לטפל בהם‬
‫בחטיבת הביניים ולהתאים להם תכניות עבודה אישיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לזהות קשיים בנושאים שונים (כגון‪ :‬אוצר מילים‪ ,‬הבנת‬
‫התוכן של הטקסט‪ ,‬מורפולוגיה וכדומה) ברמת‬
‫התלמיד‪ ,‬קבוצות תלמידים‪ ,‬הכיתה והשכבה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫למפות את הידע האורייני של התלמידים בכלל ושל‬
‫התלמיד המתקשה בהקשר של ידע ההולם את הגיל‬
‫ואת רמת הלימוד (ב‪" 2‬לתקשר בשפת הסימנים")‬
‫מודל העברת מבדק עמי"ת‬
‫חלק א'‪:‬‬
‫"לפענח את הצופן‬
‫החברתי"‬
‫מועד ראשון‬
‫מועד שני‬
‫תלמידים‬
‫שעברו את‬
‫ה"סף"‬
‫תלמידים שלא‬
‫עברו את‬
‫ה"סף"‬
‫חלק ב'‪:1‬‬
‫"רעידות אדמה"‬
‫חלק ב'‪:2‬‬
‫"לתקשר בשפת‬
‫הסימנים"‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 5‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 6‬‬
‫עקרונות של הערכה לשם למידה‬
‫‪ ‬בהערכה מסכמת הדגש הוא על שפיטה (ציון מסכם)‪.‬‬
‫כאן ‪ -‬הדגש הוא יותר על תיאור ספציפי ומפורט ככל‬
‫האפשר‪.‬‬
‫‪ ‬הערכה‪ ,‬כדי שהיא תהיה מעצבת‪ ,‬צריכה להינתן בזמן‬
‫כשעוד אפשר לשפר‪.‬‬
‫‪ ‬הערכה צריכה להיות ברורה‪ ,‬מובנת‪ ,‬תקשורתית‬
‫ובעלת משמעות למי שהיא מופנית אליו‪ .‬מה מבינים‬
‫התלמיד או ההורה מהציון המתנוסס על טופס המבחן?‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 7‬‬
‫‪ ‬מחקרים מלמדים‪ ,‬שהערכה מעצבת מביאה תועלת של‬
‫ממש כאשר היא מלווה בהמלצות‪ .‬המורה הרוצה לתת‬
‫הערכה מעצבת‪ ,‬לא די שיראה רק מה לא בסדר; עליו‬
‫גם לבוא ולומר לתמיד מה אפשר לעשות לשיפור‬
‫המצב‪.‬‬
‫עקרונות של הערכה לשם למידה‬
‫‪ ‬הערכה למטרת למידה צריכה להתמקד באופן שבו‬
‫תלמידים לומדים‪.‬‬
‫‪ ‬הערכה למטרת למידה צריכה להיתפס כמיומנות‬
‫מקצועית מרכזית עבור מורים‪ :‬להתבונן בלמידה‪ ,‬לנתח‬
‫ולפרש ראיות של למידה‪ ,‬לתת משוב ללומדים ולתמוך‬
‫בהערכה העצמית שלהם‪ .‬יש לעודד מורים לפתח‬
‫מיומנויות אלו לכל אורך ההתפתחות המקצועית שלהם‪.‬‬
‫‪ ‬הערכה למטרת למידה מטפחת מוטיבציה בכך שהיא‬
‫שמה דגש על התקדמות והישג יותר מאשר על כישלון‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 8‬‬
‫‪ ‬מורים צריכים להצביע על נקודות החוזק של הלומדים‬
‫ולייעץ להם כיצד לפתח אותן‪ ,‬וכן לספק הזדמנויות עבור‬
‫הלומדים להשתפר תוך כדי עבודתם‪.‬‬
‫יישום עקרונות הל"ל במבדק עמי"ת‬
‫‪ ‬המבדק מועבר בראשית חטיבת הביניים על מנת לאבחן‬
‫את מצבו של הלומד ולבנות עבורו תכנית התערבות‬
‫‪ ‬מבדק עמי"ת מספק תיאור מפורט וספציפי של כישורי‬
‫הלומדים ומה שהם מסוגלים לעשות בכל אחת מרמות‬
‫הביצוע‪ .‬תיאור זה מסייע בפרשנות של הנתונים‬
‫המתקבלים לגבי הלומדים (קביעת תקנים)‪.‬‬
‫‪ ‬המידע ההערכתי מתואר במונחים של רמות ביצוע‬
‫(מתחת לבסיסית‪ ,‬בסיסית‪ ,‬תקנית‪ ,‬מתקדמת) וכן בסולם‬
‫שציוניו נעים מ‪.221 – 121-‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 9‬‬
‫‪ ‬המבדק מלווה בחומרים פדגוגיים ובכלים התומכים‬
‫בקידום הלמידה (מדריך למורה‪ ,‬מחוונים מפורטים‪ ,‬פרק‬
‫הפקת תועלת מהמבדק ‪-‬התייחסות לכישורים הנבדקים‪,‬‬
‫לשגיאות ולטעויות‪ ,‬קובץ אקסל עם פקודות מקרו)‪.‬‬
‫סוגות הטקסטים במבדק עמי"ת‬
‫א‪ -‬טקסט טיעוני‪-‬הגותי ‪" -‬לפענח את הצופן החברתי"‪:‬‬
‫נבחר להיות ראשון כיוון שעוסק במושגים וברעיונות‬
‫מופשטים‪ .‬הטקסט מאתגר‪ ,‬ומזמן שאלות מגוונות‪.‬‬
‫ב‪ -‬טקסט מידעי ‪" -‬רעידות אדמה"‪ :‬נלקח מספר לימוד‬
‫ומייצג מודל של טקסט מידע דחוס‪.‬‬
‫ג‪ -‬כתבה ‪" -‬לתקשר בשפת הסימנים"‪ :‬משלבת טקסט מידע‬
‫ומרכיבים סיפוריים‪ .‬דחוס פחות וקל יותר לתלמידים‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 10‬‬
‫רכיבי מבדק עמי"ת תשע"ג‬
‫המבדק‪:‬‬
‫‪ ‬מאפשר להעריך עד כמה התלמיד מבין את הלשון‬
‫הכתובה‬
‫‪ ‬לבחון אם מוכרים לו מבנים‪ ,‬אוצר מילים ודרכי הבעה‬
‫‪ ‬לנתח כיצד התלמיד מתמודד עם המילים הקשות ועם‬
‫הקשרי התחביר‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 11‬‬
‫ֵ‬
‫לייחס את המבנים המבודדים לשיח‬
‫‪ ‬לבחון האם הוא יכול‬
‫השלם ולצמתים חשובים בהבנתו ‪ -‬יכולת שהיא קריטית‬
‫בתקשורת לשונית‪.‬‬
‫רכיבי מבדק עמי"ת תשע"ג‬
‫במבדק‪:‬‬
‫‪ ‬התלמיד נדרש לעשות שימוש מושכל בהקשר הדקדוקי‬
‫ובהקשר השיח כדי להכיר ולהבין רכיבי לשון האופייניים‬
‫להקשרים מסוימים‪.‬‬
‫‪ ‬הֶ קשר כזה קיים בכל מקצועות הלימוד בבית הספר‪ ,‬ולכן‬
‫המטלה משקפת נאמנה את התהליכים הקוגניטיביים‬
‫הכרוכים בקריאה בלי להיות תלויה בחומר לימודי או‬
‫בידע עולם ספציפי‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 12‬‬
‫עקרונות המבדק לגבי הבנת הנקרא…‬
‫‪ ‬השאלות בכל רמות השיח מכוונות להבניה מתמדת של‬
‫החשיבה ושל ייצוג הטקסט‪ :‬עיבוד המידע הקודם יתמוך‬
‫בהמשך עדכון המפה המנטלית במהלך הקריאה‪.‬‬
‫‪ ‬הטקסטים המופיעים במבדק הם קוהרנטיים על מנת‬
‫שיוכלו לשמש לתלמידים מופת של כתיבה‪.‬‬
‫‪ ‬המבנים הלשוניים נבדקו מתוך התייחסות למידה שבה‬
‫הם משרתים את זרימת המידע בטקסט ואת הבניית‬
‫המפה המנטלית של הטקסט‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 13‬‬
‫‪ ‬דרגת הקושי של השאלות נקבעת לפי שני קריטריונים ‪-‬‬
‫דרך התשאול ונגישות המידע‪ .‬נגישות המידע תלויה‬
‫בסוגת הטקסט וברמת הארגון הלשוני‪.‬‬
‫עקרונות לגבי כתיבה‪...‬‬
‫‪ ‬ציינון כתיבה משני סוגים‪:‬‬
‫‪ ‬תשובות קצרות לשאלות פתוחות על תוכן הטקסט‪,‬‬
‫‪ ‬כתיבה של שיח אוטונומי הנובע מתוכן הטקסט או מתכתב‬
‫אינטרטקסטואלית עם טקסטים אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬כתיבה הוא תהליך אינטגרטיבי שבו המבנים הלשוניים‬
‫משרתים את תוכן הטקסט ומטרותיו התקשורתיות‪ ,‬ולכן‬
‫נבנה סולם הוליסטי בעל טווחים שונים של נקודות קבע‪.‬‬
‫ורחב‪-‬מנעד‬
‫(קְ צר‪-‬מנעד להערכת שאלות קצרות ְ‬
‫להערכת טקסטים שלמים)‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 14‬‬
‫‪ ‬המחוון ההוליסטי נשען על עקרונותיו התקשורתיים של‬
‫‪ Grice‬ועל קטגוריות של שפה ושיח בטקסט‪.‬‬
‫אופן הבדיקה והציינון‬
‫‪ ‬העברת המבדק תעשה בידי מורי בית הספר באמצעות‬
‫חוברת הנחיות למורה‪.‬‬
‫‪ ‬החוברת מתייחסת לחשיבות הערכה‪ ,‬תיאור המבדק‪ ,‬מיפויו‪,‬‬
‫הנחיות כלליות להעברה ומחוונים מפורטים‪ ,‬ולמתן משמעות‬
‫לציוני התלמידים‪.‬‬
‫‪ ‬המבדק נבדק ומצויינן על ידי מורי בית הספר‪ .‬לצורך‬
‫הציינון מפותח קובץ אקסל עם פקודות מאקרו שמקל על‬
‫ארגון הנתונים וניתוחם‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 15‬‬
‫‪ ‬המבדק מלווה בחומר פדגוגי שמטרתו הפקת תועלת‬
‫ממבדק עמי"ת וניתוח כל אחת משאלות המבדק‪ :‬הגדרת‬
‫הכישורים הנבדקים‪ ,‬ניתוח שגיאות וטעויות והשתמעויות‬
‫להוראה‪.‬‬
‫מדריך הנחיות למורה ולצוות בית הספר‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 16‬‬
‫קביעת תקנים‬
‫‪ ‬על מנת לסייע בפירוש תוצאות המבדק הונהג הליך של‬
‫"הצבת תקנים" (‪.)Standard Setting‬‬
‫‪ ‬הליך הצבת התקנים הוא הליך חדשני המקובל במדידה‬
‫החינוכית ומיושם במבחנים שונים ברחבי העולם (כולל‬
‫במבחנים הבינלאומיים כדוגמת ‪ TIMSS ,PISA‬ו‪-‬‬
‫‪.)PIRLS‬‬
‫‪ ‬מטרת ההליך היא לקבוע נקודות חתך על גבי סולם‬
‫הציונים‪ ,‬אשר מבחינות בין רמות שליטה שונות בתחום‬
‫הנמדד‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 17‬‬
‫‪ ‬קביעת נקודות החתך מתבצעת על ידי שיפוטים‬
‫(סובייקטיביים) של מומחים בתחום הדעת‪ ,‬ומבוססת על‬
‫ניסיונם ועל תפיסותיהם בנוגע לביצוע אופייני או מצופה‬
‫של תלמידים בתחום הדעת בדרגת כיתה נתונה‪.‬‬
‫רמות ביצוע בהבנת הנקרא ובכתיבה‬
‫‪ ‬בהבנת הנקרא ובכתיבה הוגדרו רמות ביצוע במטרה‬
‫לתאר את הכישורים השפתיים שיש לתלמידים בעלי‬
‫רמות שונות של ציונים במבדק‪.‬‬
‫‪ ‬ציוני התלמידים קובצו בהבנת הנקרא לארבע רמות‬
‫ביצוע של כישורים ‪ -‬מתחת לבסיסית‪ ,‬בסיסית‪ ,‬תקינה‬
‫ומתקדמת‪.‬‬
‫‪ ‬ה'רמה המתקדמת' מייצגת את רמת הציונים הגבוהה‬
‫ביותר‪ ,‬והרמה מ'תחת לבסיסית' מייצגת את רמת‬
‫הציונים הנמוכה ביותר‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 18‬‬
‫‪ ‬לכל אחת מן הרמות מוגדר טווח הציונים של התלמידים‪.‬‬
‫רמות ביצוע בהבנת הנקרא‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 19‬‬
‫רמות ביצוע בהבנת הנקרא‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 20‬‬
‫רמות ביצוע בכתיבה‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 21‬‬
‫דיווח ציונים‬
‫‪ ‬קובץ ה"עמיתית" מספק מיפוי של התלמידים והגדרת‬
‫רמת הביצוע שלהם במבדק בהבנת הנקרא ובהבעה‬
‫בכתב (כתיבה)‬
‫‪ ‬כמו כן‪ ,‬הוא מספק את ציוניהם של התלמידים בממדי‬
‫הבנה או קטגוריות שפה ושיח (ראו פירוט על הקטגוריות‬
‫בעמ' ‪.)10-9‬‬
‫‪ ‬ציינון המבדק מתבצע באופן נפרד עבור הבנת הנקרא‬
‫ועבור כתיבה‪.‬‬
‫‪ ‬טווח הציונים בהבנת הנקרא‪221 – 121 :‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 22‬‬
‫‪ ‬טווח הציונים בכתיבה‪225 -165 :‬‬
‫ארגון הצינון על פי תת נושאים‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 23‬‬
‫מידע נוסף‪....‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 24‬‬
‫התפלגות כיתתית של רמות ביצוע‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 25‬‬
‫הפקת תועלת (ניתוח כמותי)‬
‫ציונים ברמת התלמיד (יופקו באמצעות ה"עמיתית‬
‫הכיתתית")‪:‬‬
‫‪ ‬ציון ממוצע בהבנת הנקרא ובכתיבה‬
‫‪ ‬ציון ממוצע בתת נושאים בהבנת הנקרא (ממדי הבנה‬
‫וקטגוריות שפה ושיח)‬
‫‪ ‬שיעור התשובות הנכונות בטקסט הראשון ובטקסט השני‬
‫של המבדק‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 26‬‬
‫‪ ‬שיעור התשובות הנכונות לשאלות הסגורות ולשאלות‬
‫הפתוחות‬
‫‪ ‬רמת הביצוע שאליה משתייך כל אחד מהתלמידים‬
‫הפקת תועלת ממבדק עמית‬
‫ציונים ברמת הכיתה וברמת השכבה (יופקו באמצעות‬
‫ה"עמיתית הכיתתית" וה"עמיתית השכבתית")‪:‬‬
‫‪ ‬ציון ממוצע בהבנת הנקרא ובכתיבה‬
‫‪ ‬ציון ממוצע בתת נושאים בהבנת הנקרא‬
‫‪ ‬אחוז התלמידים בכל אחת מרמות הביצוע‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 27‬‬
‫הפקת תועלת ממבדק עמית‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 28‬‬
‫הפקת תועלת (ניתוח איכותני)‬
‫‪ ‬איתור נקודות חולשה מתוך קובץ הנתונים ומתוך‬
‫מחברות התלמידים‬
‫‪ ‬מידע לגבי הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהתלמידים‬
‫בכל אחת מהשאלות‬
‫‪ ‬מידע לגבי תשובות נכונות‪ ,‬שגיאות וטעויות בליווי‬
‫דוגמאות לביצועי תלמידים והמשגה שלהן‬
‫‪ ‬השתמעויות להוראה ‪ -‬דוגמאות לפעילויות הוראה‬
‫נוספות (למשל על מבנים לשוניים‪ ,‬אוצר מילים וכד')‪.‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 29‬‬
‫ההטמעה בבתי הספר‬
‫שאלות לדיון‪:‬‬
‫על מנת להטמיע את המבדק באופן מיטבי ‪-‬‬
‫• אילו כישורים נדרשים ממי שיוביל את הפקת התועלת‬
‫מהמבדק בבית הספר?‬
‫• אילו פעולות צריכות להיעשות (מחוץ לבתי הספר ובתוך‬
‫בתי הספר)?‬
‫• כיצד ניתן לבנות תהליך מיטבי של הטמעת המבדק‬
‫ותכנון מבוסס נתונים?‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 30‬‬
‫בשאלות ניתן לפנות‪:‬‬
‫לד"ר חני שלטון‪ ,‬מנהלת תחום מדידה מעצבת‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל‪03-7632875 :‬‬
‫ראמ"ה‬
‫רשות ארצית‬
‫למדידה‬
‫והערכה‬
‫בחינוך‬
‫‪© 2012 # 31‬‬