GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI Oleh: Suratno, S.Pd SMAN 1 Kaliwungu GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI 1.Y = SIN X 2.

download report

Transcript GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI Oleh: Suratno, S.Pd SMAN 1 Kaliwungu GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI 1.Y = SIN X 2.

GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI
Oleh:
Suratno, S.Pd
SMAN 1 Kaliwungu
1
GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI
1.Y = SIN X
2. Y = COS X
3. Y = TG X
2
1. Fungsi Trigonometri
Perhatikan fungsi-fungsi yang ditentukan sebagai
berikut:
a. f(x) = sin x o
b. f(x) = cos x o
c. f(x) = tan x o
d. f(x) = 2 sin x o
e. f(x) = cos 2x o
Fungsi-fungsi di atas merupakan contoh fungsi
trigonometri
3
Kita dapat menentukan nilai suatu fungsi trigonometri,
untuk setiap x anggota daerah asal yang diberikan.
Contoh
Suatu fungsi trigonometri ditentukan oleh f(x) = cos xo
Hitung nilai fungsi f untuk nilai x sebagai berikut :
a. x = 60
b. x = 150
c. x = 225
Penyelesaian
Ditentukan f(x) = cos xo, maka :
a. f(60) = cos 60o =1/2
b. f(150) = cos 150o = -1/23
c. f(225) = cos 225o = -1/22
4
2. Membuat Grafik Fungsi
Trigonometri
a. Grafik y = sin xo , 00 ≤ X ≤ 3600
x
0
30
90 150 180 210 270 330 360
y
0
½
1
½
0
-1/2 -1
-1/2
0
5
y
Y = sin x
1
270 0
x
0
90
0
180 0
360 0
-1
6
b. Grafik y = Cos xo ; 00 ≤ X ≤ 3600
x
0
60
90 120 180 240 270 300 360
y
1
1/2
0
1/2 -1 - 1/2 -1
1/2
1
7
1
Y = Cos x
270 0
0
-1
90 0
180 0
360 0
8
c. Grafik y = tg xo
x
0
45
90
135
180
y
0
1
∞
-1
0
225 270 315
360
∞
0
1
1
9
Y = Tg x
1
270 0 315 0
135 0
0
-1
45 0
90
0
180
0
225 0
360 0
10
Y = sin ( x + 90 0 )
Y = sin x
PERGESERAN GRAFIK
FUNGSI
TRIGONOMETRI
1
270 0
0
90
0
180 0
360 0
-1
11
Berhenti sejenak…
12