ME*USOBNI POLO*AJ DVIJU KRU*NICA

download report

Transcript ME*USOBNI POLO*AJ DVIJU KRU*NICA

MEĐUSOBNI POLOŽAJ DVIJU
KRUŽNICA
1. Kružnice se sijeku u dvije točke
Ana Kirinčić, prof.
2.Kružnice se dodiruju
Iznutra
Izvana
Ana Kirinčić, prof.
3. Kružnice nemaju zajedničkih točaka
Ana Kirinčić, prof.
Koncentrične kružnice
• Kružnice koje imaju zajedničko središte s različitim
radijusima zovemo koncentrične kružnice, a kružnice s
različitim središtima ekscentrične
kružnice..
Ana Kirinčić, prof.
zapišite:
Dakle: dvije kružnice mogu imati jednu,
dvije ili niti jednu zajedničku točku!!!
I sada još zadaci:
Ana Kirinčić, prof.
1. Konstruiraj k(Z, 3.1 cm). Koliki je promjer tog kruga? Konstruiraj k1(X, 2
cm) tako da te dvije kružnice nemaju zajedničkih točaka. Što primjećuješ o
udaljenosti njihovih središta?
2.Nacrtaj dvije kružnice k i k1 s polumjerima 2 cm i 2.5 cm tako da se one
sijeku. Crvenom bojom istakni zajedničku tetivu.
3.Nacrtaj dvije kružnice u pravokutnom koordinatnom sustavu koje se
dodiruju
iznutra. Što možeš zaključiti o udaljenostima njihovih središta?
4. Konstruiraj kružnicu promjera 5 cm i jednu njenu tetivu duljine 4.5 cm.
5. Zadana je kružnica k(A, 30 mm). Je li moguće konstruirati njenu tetivu
duljine
5 cm? Objasni svoj odgovor.
6. Nacrtaj kružnicu k((1,1), 2 cm). Nacrtaj još dvije kružnice, koncentrične
kružnici k.
7. U pravokutnom koordinatnomAna
sustavu
nacrtaj kružnicu k( (-2,-1), 3 cm) i
Kirinčić, prof.
kružnicu k1 koja ju dodiruje i polumjera je 25 mm.