TC SAKARYA VAL*L*** Ba*bakanl*k *leti*im Merkezi

download report

Transcript TC SAKARYA VAL*L*** Ba*bakanl*k *leti*im Merkezi

T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
BİMER Sorunları ve Çözümleri Üzerine Hazırlanan Eğitim Seminerine Hoşgeldiniz
NİSAN 2012
Uygulanan Kanunlar ve Yönetmelik ve Başbakanlık Genelgeleri
1) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2) 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu
3) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
4) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
5) 2004/12 Başbakanlık Genelgesi
6) 2006/3 Başbakanlık Genelgesi
7) İller İdaresi Genel Müdürlüğünün BİMER Uygulamaları ile İlgili Yazısı
T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) Başvurma Yolları
NİSAN 2012
1) www.basbakanlik.gov.tr adresindeki “Başbakanlığa İstek Ve Şikayetlerinizi Bildirin” Linkine
Tıklayarak Başvurunun Oluşturulması.
Sağdaki resimde görülen “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekranla
karşılaşılır.
“Dilekçe Hakkı” veya “Bilgi Edinme Hakkı” seçeneklerinden biri işaretlenir. Başvurunun gereğini
yapacak birim başvuru türü bu iki haktan hangisine göre gönderilmişse o kapsamda değerlendirip
gereğini yapmalıdır. Daha sona “İstek”, “Şikâyet” veya “İhbar” seçeneklerinden biri işaretlendikten
sonra ilgili boşluklar doldurularak başvuru oluşturulur. Sayfanın en altındaki kutuya görülen şifre
girildikten sonra “Başvuru Yap” butonuna tıklanır. Sistem başvurana bir başvuru tarihi ve sayısı verir.
Başvuran bu başvuru sayısını kayıt etmelidir. Başvuru BİMER İletişim Merkezine iletilmiş olur. Merkezce
değerlendirilen başvurular konusunun ilgili olduğu Bakanlık, Valilik ve Kamu Kurum ve kuruluşlarına
sevk edilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Bir Nokta!
Sistem, “İhbar” kutucuğu işaretlendiğinde “Kimlik Bilgilerimin Saklı Tutulmasını Talep Ediyorum” veya
“Kimlik Bilgilerimi Vermeden Başvuru Yapmak İstiyorum” kutucuklarından birini seçme hakkı vermektedir. Bu
şekilde vatandaş kimlik bilgilerini vermeden de müracaat edebilmektedir. Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının
kullanılmasını yeniden düzenleyen 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan “ad, soyad ve adres
bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili
dilekçeler cevaplandırılmayacaktır. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili
inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu
hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir.” maddesine istinaden bu tarz isimsiz başvurular işleme
alınabilir.
2) Alo 150’yi Arayarak Başvurunun Oluşturulması
“ALO 150” numarasına sabit telefon hattı üzerinden aranarak ulaşılabilir. Cep telefonundan
aranmak istediğinde bulunduğu ilin alan kodu ile birlikte Örneğin: Sakarya’dan cep telefonundan
aranıyorsa 0264 150 00 00 şeklinde arayarak ulaşılabilir. Buradaki BİMER yetkilileri arayanın talep
veya şikâyetini vatandaşın ifade şekliyle BİMER sistemine girerek gereğini yapacak alt birime sevk
ederler. Bu hattaki görüşmeler başvuru güvenliği açısından gizlilik esasına riayet edilerek kayıt
altına alınır.
3) www.sakarya.gov.tr Adresindeki Öneri Ve Şikayetler Linkini Tıklayarak Başvurunun Oluşturulması
Burada başvuran T.C Kimlik numarası yazılmayan şikayetler dikkate alınmayacaktır uyarısı ile karşılaşmaktadır.
Oluşturulan başvurular Valilik BİMER yetkilileri tarafından BİMER sistemine girilerek gereğini yapacak alt birime sevk
edilir.
4) [email protected] Adresine E-posta Atarak Başvurunun Oluşturulması
E-postanın içeriğinde başvuranın kimlik ve iletişim bilgileri açıkça yazan başvurular BİMER sistemine girilerek
gereğini yapacak alt birime sevk edilirler.
T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
Başvuran Tarafından Başvurunun Sorgulanması
NİSAN 2012
1) www.basbakanlik.gov.tr Adresindeki “Başbakanlığa İstek Ve Şikayetlerinizi Bildirin” Linkine
Tıklayarak Başvurunun Sorgulanması.
Sağdaki resimde görülen “Başvuru Sorgula” yazısına tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekranla
karşılaşacaksınız.
Bu ekranda başvuran başvurusunun tarihlere göre sevk akışı bilgisine ulaşacaktır.
2) Alo 150’yi Arayarak Başvurunun Sorgulanması
“ALO 150” numarasına sabit telefon hattı üzerinden aranarak ulaşılabilir.
Cep telefonundan aranmak istediğinde 150 numarasını tuşlayarak veya
bulunduğu ilin alan kodu ile birlikte Örneğin: Ankara’dan cep telefonundan
aranıyorsa 0264 150 00 00 şeklinde arayarak ulaşılabilir. Buradaki BİMER
yetkilileri arayanın başvuru sayısını veya kimlik bilgilerini alarak başvurunun
sevk akışı ve verilen cevabi yazı hakkında bilgi verir.
T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) YETKİLİLERİNİN SİSTEMİ
KULLANMA KILAVUZU
NİSAN 2012
Sisteme; bimer.basbakanlik.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz. Adres satırına bu adresi yazıp
“Enter” tuşuna bastığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Kullanıcı T.C. No bölümüne T.C. Kimlik
Numaranızı, şifre bölümüne (yeni kayıt edilen kullanıcılar ilk girişte şifre bölümüne yine T.C Kimlik
Numarasını yazmalıdır.) ise oluşturduğunuz şifreyi girdikten sonra “Giriş” butonuna basınız.
Giriş butonuna bastıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir.
Gelen kutunuzda sizin biriminize gönderilen başvurular görülecektir. Burada başvurunun
oluşturulma tarihi, başvuru sayısı, kişinin adı soyadı, başvuruyu size gönderen birim ve başvuru türü
bilgilerini görülecektir. “Başvuru Türü”nün altındaki (Dilekçe Hakkı veya Bilgi Edinme Hakkı) ilgili
başvuruya ait satırdaki yazıcı simgesi tıklandığında ekranda size bu belgeyi “Aç” veya “Kaydet” diye
soran bir soru ile karşılaşacaksınız.
“Aç” simgesine tıkladığınızda size gelen başvuru aşağıdaki gibi yeni bir pencerede yazdırmanız için
açılacaktır. Bu penceredeki yazıcı simgesi tıklandığında belge yazıcı tarafından yazdırılır. Bu simgeyi
tıkladığınızda başvuru okundu olarak işaretlenmez. Sadece yazdırma işlemini tamamlamış olursunuz.
Aynı işlemi gelen kutunuzda ilgili başvuruya ait tarihin solunda bulunan sarı renkteki zarf
simgesinin tıklayarak da yapabilirsiniz.
Bu simgeye tıkladığınızda aşağıda örneği görülen “BAŞVURU DETAY” başlıklı mavi renkteki pencere
açılacaktır. Bu pencerede bulunan “Yazdır” butonunu tıkladığınızda ekranda size bu belgeyi “Aç” veya
“Kaydet” diye soran bir soru ile karşılaşacaksınız. “Aç” simgesine tıkladığınızda size gelen başvuru yeni
bir pencerede yazdırmanız için açılacaktır. Bu penceredeki yazıcı simgesi tıklandığında belge yazıcı
tarafından yazdırılır. Başvuruya ait bu pencereyi kapattığınızda gelen kutunuzda ilgili başvuruya ait sarı
renkteki zarf simgesi silik bir zarf simgesine dönüşecektir. Simgenin bu hale gelmesi başvurunun
okunduğu anlamına gelmektedir.
Başvuruyu Alt Birime Sevk Etmek
Yazdırma işlemini tamamladıktan sonra açılan sayfayı kapatarak yukarıdaki resimde örneği görülen
gelen kutunuzda ilgili başvuruya ait tarihin solundaki simgeyi tıkladığınızda aşağıdaki ekran görülecektir.
Başvuruyu değerlendirdikten sonra gereğinin yapılabilmesi için eğer bir alt kuruma sevk edilmesi
gerekiyorsa aşağıda bulunan “Sevk” butonuna basılır.
“Sevk” butonuna basıldığında aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.
Sol tarafta bulunan alt birimler içerisinden gönderilecek birim seçilir. Birim seçildiğinde ismi
kırmızı renk alır. “Gereği” yazısının solundaki yuvarlak kutu işaretlenerek, eğer seçilmemişse
başvurunun içeriğine göre ,“Konu” ve “Alt Konu” seçilir. Açıklama kısmına alt birimin yapması gereken
işlem yazılır. Dağıtım listesi yazısının altında bulunan “Ekle” butonuna basılır. Artık kurum dağıtım
listesine eklenmiştir. Başvuru birden fazla alt birimi ilgilendiriyorsa alt birim dağıtım listesine
eklendikten sonra diğer alt birim seçilir ve yine “Ekle” butonuna basılır. Bu şekilde çoklu sevk işlemi
de yapılabilir. Daha sonra aşağıda bulanan “Sevk Et” butonuna basılarak başvuru istenilen alt birime
gönderilerek sevk tamamlanmış olur. Daha sonra “Kapat” butonuna basılarak pencere kapatılıp gelen
kutusuna dönülür.
Başvuruyu İade Etmek
Biriminize gönderilen başvurunun sizin biriminizle ilgisi olmadığını veya yanlışlıkla sizin biriminize
gönderildiğini düşünüyorsanız gelen kutunuzda ilgili başvuruya ait tarihin solundaki simgeyi
tıkladığınızda karşınıza çıkacak aşağıdaki ekranda bulunan “İade” butonuna tıklanmalıdır.
“İade” butonuna tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.
Açılan ekrana iade etme nedenini yazarak “İade Et” butonuna bastığınızda başvuru size gönderen
birime iade edilir ve gelen kutunuzdan düşer.
Kurumların Kişiye Cevap Yazması
07.12.2012 tarih ve 7990 sayılı Valilik genelgesine göre kişiye cevap verme görevi başvurunun
gereğini yapan kuruma verilmiştir. Kişiye cevap vermek için aşağıda bir örneği görülen ilgili başvuru
çıktısında “Başvuran Bilgileri” kısmında bulunan e-posta adresi kullanılır. Kurumun adının başlık
yapıldığı cevabi yazı kurumun e-posta adresinden ilgilinin e-posta adresine gönderilir.
Eğer “Başvuran Bilgileri” kısmında kişinin e-posta adresi yoksa cevabi yazı yine aynı kısımda
bulunan, kişinin ev adresine posta yolu ile gönderilmelidir. Bu ikisi de yoksa ya da bu iki adrese de
ulaşılamıyorsa yine aynı kısımda bulunan kişinin telefonu aranarak kişiye telefonda cevap verilir.
“Başvuran Bilgileri” kısmında bulunan bilgilerin hepsi “Gizlenmiş” ise cevabı kişinin kimlik bilgilerini
gizleyerek gönderen üst birim olan Valilik veya Bakanlık verecektir. T.C Kimlik no kısmında 00000000000
yazıyorsa kişi www.basbakanlik.gov.tr adresindeki BİMER linkini kullanmak suretiyle “İhbar” seçeneğini
işaretleyerek başvurusunu oluşturmuştur. Kişi böyle yaptığında sistem kendisine 2006/3 Başbakanlık
genelgesi gereğince cevap yazılmayacağı uyarısını verir ve böylelikle kişi kendisine cevap verilmeyeceğini
kabul etmiş olur. Kişinin kimlik bilgileri yok veya gizlenmiş ise başvuru ile ilgili incelemeyi yapacak olan
birim kişinin kim olduğu ile ilgilenmeden, yaptığı şikayetin veya ihbarın içeriği ile ilgilenmelidir.
“Başvuru Bilgileri” kısmının altında bulunan “Başvuru Türü” kısmına dikkat edilmelidir. Bu kısımda
Dilekçe Hakkı yazıyorsa 30 gün içinde, Bilgi Edinme Hakkı yazıyorsa 15 iş günü içerisinde ilgiliye ve
Valiliğimize(BİMER sistemine) cevabi yazı yazılmalıdır.
NOT: Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin
20. maddesi gereğince istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir
birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının
gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya
belgeye erişim süresinin uzaması durumunda ilgili kurum bu durumu gerekçesi ile birlikte başvuru
sahibine yasal sürenin bitiminden önce bildirmelidir.
Bimer Sisteminde Kişiye Cevap Yazarken Kullanılabilecek Özellikler
Gelen kutusunda ilgili başvuruya ait satırın solunda bulunan zarf simgesine tıklandığında sağda
görülen “BAŞVURU DETAY” isimli mavi pencere açılacaktır. Bu pencerenin sol alt köşesinde bulunan
“Döküm” butonuna basıldığında bu mavi pencerenin üstüne aşağıda görüldüğü gibi ek bir beyaz
pencere açılacaktır.
Bu pencerede bulunan konu isimlerinden başvuruya vereceğiniz cevabın konusuyla uyan bir konu
varsa o seçilir. Bir örnek üzerinde durumu inceleyelim: Gelen başvuru yargı ile ilgili bir konu ise yanda
görülen beyaz pencerede “Yargı İle İlgili Dilekçeler” yazısına tıklanır.
Yazıya tıklandığında soldaki gibi bir pencere ile karşılaşılacaktır. Pencerenin altında belgeyi ne
yapmak istediğiniz ile ilgili beliren penceredeki “Aç” butonuna tıkladığınızda sağdaki gibi bir dosya
açılacaktır. Bu dosyada cevap yazılmak istenen başvurunun tarihi-sayısı, başvuranın adı-soyadı-adres
bilgileri, başvurana yazılacak cevabi yazı hazır bir biçimde bulunacaktır. Bu yazıyı kopyalayarak kişinin
e-posta adresine göndermek üzere yapıştırabilir veya yazının çıktısını alarak kişinin adresine mektup
atabilirsiniz. Aynı yöntemle diğer konularla da ilgili hazır bir cevap şablonuna ulaşabilirsiniz.
Cevabi Yazının BİMER Sistemine Girilmesi
Eğer başvurunun gereğini yapacak son birim sizin biriminiz ise başvuru ile gerekli incelemeyi
yaptıktan sonra ilgiliye yazdığınız cevabi yazınızı BİMER sistemine de yazarak başvuruyu size gönderen
üst birime sevk etmeniz gerekmektedir. Cevabi yazınızı BİMER sistemine girmek için aşağıda resmi
gözüken gelen kutunuzda, başvuru tarihinin solundaki ilgili başvuruya ait zarf simgesine tıklayın.
Simgeyi tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.
Bu ekranda bulunan “Sevk” butonuna basılınca karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.
Bu ekranın solunda bulunan kurum kısmında başvuruyu size gönderen üst birim seçilir. Birim
seçilince ismi kırmızı renk alır. “Bilgi” yazısının solundaki yuvarlak kutu işaretlenerek, eğer seçilmemişse
“Konu” ve “Alt Konu” seçilir. Açıklama kısmına kişiye de verdiğiniz cevabi yazı yazılır. Yazının sonuna üst
birime bilgi vermek amacıyla: ”Kişi bilgilendirilmiştir.”, “Kimlik bilgileri gizli olduğundan cevap
yazılamamıştır” benzeri notlar düşülmelidir. Bundan sonra dağıtım listesi yazısının altında bulunan “Ekle”
butonuna basılır. Artık kurum dağıtım listesine eklenmiştir. Daha sonra aşağıda bulanan “Sevk Et”
butonuna basılarak başvuru istenilen üst birime gönderilerek sevk tamamlanmış olur. Daha sonra “Kapat”
butonuna basılarak pencere kapatılıp gelen kutusuna dönülür. Bu cevabi yazı silsile halinde başvuruyu
gönderen ilk birime ulaşacak şekilde aynen bir üst birime sevk edilir. Valiliğimiz, gelen bu cevabi yazının
çıktısını alır, başvuru ile birlikte dosyalayarak işlemi kapatır.
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAPSAMINDAKİ BAŞVURULARA AİT YILLIK RAPORUN VALİLİĞİMİZE
GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANMASI
Bilgi Edinme Kanununun 30. Maddesi gereği, kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;
a)Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,
b)Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
c)Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,
d)Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere
erişim sağlanan başvuru sayısını,
e)Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
gösterir bir rapor hazırlanır.
Bu raporu hazırlamak için bir önceki yıla ait kurumunuza gelen başvurular incelenir. Her yıl için “4982
SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAPSAMINDAKİ BAŞVURULARA AİT CEVAPLAR” başlıklı bir klasör
hazırlamanız gerekmektedir. Başvuru çıktısında göreceğiniz “Başvuru Bilgileri” bölümünün altında bulunan
“Başvuru Türü” kısmında başvurunun Dilekçe Hakkı veya Bilgi Edinme Hakkı olduğu kolayca görülebilir.
Yukarıda bahsi geçen 30. Madde gereği toplam başvuru sayısı, olumlu cevaplananların sayısı,
reddedilenlerin sayısı, gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi
veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı, başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı
sayılır ve rapor oluşturularak her yıl Şubat ayının yirminci gününe kadar Valiliğimize gönderilir.
T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
BİMER SİSTEMİNDEKİ DİĞER ÖZELLİKLER
NİSAN 2012
Başvuru İşlemleri Menüsü Özellikleri
1) Giden Kutusu
“Giden Kutusu” yazısına tıkladığınızda biriminizden diğer birimlere gönderdiğiniz başvuruları “Tarih”, “AdSoyad”, “Alan”, “Türü” bilgileriyle görebilirsiniz. Başvuru tekrar yazdırılmak istendiğinde ilgili başvuruya ait satırın en
sağındaki yazıcı simgesi tıklanır. Ayrıca giden kutunuzda biriminizden diğer birimlere gönderdiğiniz başvuruları tarih
veya başvuru sayısına göre sorgulattırıp bulabilirsiniz. Tarihe göre sorgulama yaptırmak isteniyorsa sayfanın
yukarısında yan yana duran iki boş kutudan soldakine tıklanmalıdır. Tıklandıktan sonra tarih menüsü açılır. İlgili
başvuruya ait tarih seçildiğinde o tarihe ait bütün başvurular listelenecektir. Başvuru sayısına göre sorgulama
yaptırmak isteniyorsa sağdaki boş kutuya başvuru sayısı yazılıp büyüteç simgesine tıklanmalıdır.
2) İşlem Yapılanlar
“İşlem Yapılanlar” yazısına tıklandığında sağdaki resimde görüldüğü gibi biriminizin işlem yapıp
işlemi sonlandırdığı başvurular listelenecektir. İlgili başvuruya ait satırın en solunda çeşitli simgeler
görülecektir. Bu simgeler başvuruya hangi işlemi yapıp sonlandırdığınız ile bilgi verir. “Kişiye Cevap
Yazıldı”,”Gereği Yapıldı(İşlemi Bitti)”, “Dosyasına Kaldırıldı”,”İlgili Kuruma/Birime Gönderildi”,”Yazışma
Süreci Beklenenler” şeklinde başvurular gruplandırılır.
İstatistik Butonunun Özelliği
“İstatistik” yazısına tıkladığınızda biriminize gelen ve biriminizden diğer birimlere gönderdiğiniz
toplam başvuru sayılarına ait istatistiki bilgilere ulaşabilirsiniz.
Detaylı Sorgu Menüsünün Özellikleri
“Detaylı Sorgu” yazısının üstüne gelip tıklandığında sağdaki gibi bir ekranla karşılaşırsınız. Bu
ekranda başvuranın kimlik veya iletişim bilgilerine göre sorgulama yapabileceğiniz gibi başvuru tarihi,
sayısı, metninde geçen kelimelere veya iline göre de sorgulama yapabilirsiniz. İlgili kutuyu
doldurduktan sonra “Bul” butonuna tıklandıktan sonra girdiğiniz bilgilere göre bir döküm çıkacaktır.
“Temizle” butonunu tıklayarak yeni bir sorgulama yapabilirsiniz.
1) Rehber Butonunun Özelliği
“Detaylı Sorgu” yazısının üstüne geldiğinizde hemen altında yazan “Rehber” yazısına tıkladığınızda
karşınıza sağdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekran telefon numarasına ulaşmak istediğiniz bir BİMER
yetkilisinin telefonuna ulaşabilmeniz için kullanabileceğiniz bir ekrandır. BİMER yetkilisinin adını,
soyadını veya kurum adını yazarak büyüteç simgesine tıkladığınızda girdiğiniz bilgilerle eşleşen bir
döküm karşınıza çıkacaktır.
Çıkış Butonunu Kullanarak Sistemden Çıkış Yapmak
“Çıkış” yazısına tıkladığınızda sağdaki resimde görülen BİMER giriş ekranına dönersiniz. Böylece sistemden çıkmış
olursunuz. Bu yolu kullanarak sistemden çıkmak güvenlidir. Sistemden çıkarken pencerenin sağ üst köşesindeki çarpı
simgesine basarak çıkarsanız sizden sonra bilgisayara oturup bu sayfayı açan başka bir kullanıcı sisteme ulaşabilir. Bu
yüzden pencereyi kapatarak çıkmak güvenli değildir.
NOT: Yukarıda anlatılan örnek işlemler, Internet Explorer 8 veya 9 sürümündeki tarayıcılar temel alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca
başvuru Pdf formatında olduğundan açabilmek için bilgisayarınızda Adobe Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Bir sorunla
karşılaşıldığında (Belgenin yazdırmak için tıklandığında yeni bir sayfada açılmaması gibi) Internet Explorer içindeki “Araçlar” menüsü
altında bulunan “İnternet Seçenekleri” simgesi tıklanarak açılan menüde bulunan “Güvenlik” sekmesi altında bulunan “Özel Düzey”
tıklanarak ayarların bazılarının değiştirilmesi gerekecektir. Bazen de bir önceki sayfada görülen “BAŞVURU DETAY” başlıklı mavi renkteki
ekranın altında bulunan düğmelerden bazılarının görülmemesidir. Böyle olduğunda sistemden “Çıkış” yapılarak tekrar girilmelidir. Bu ve
benzeri teknik konularla ilgili ayar ve güncellemelerin yapılabilmesi için sistem yöneticinizle veya bilgi işlem sorumlunuzla temasa
geçmeniz gerekmektedir.
T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
BİMER SİSTEMİNDE YAPILAN HATALAR VE DOĞRULARI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
NİSAN 2012
1)Açıklama Kısmına “Gereği Yapıldı” Diyerek Üst Kuruma Sevk Etme Hatası
Açıklama kısmında görüldüğü gibi alt birim, bir üst birime sevk ederken kişiye de yazdığı cevabi
yazıyı yazmamış sadece gereği yapıldı diyerek üst birime sevk etmiştir.
Doğru İşlem Yapılarak Sevk Edilen Bir Başvuru Örneği
Alt birim açıklama kısmına cevabi yazıyı yazmış yazının sonunda vatandaşa bilgi verdiğini eklemiş
ve üst birime sevk etmiştir.
2) Açıklama Kısmının Boş Olarak Üst Kuruma Sevk Edilmesi Hatası
Açıklama kısmı boş olarak üst birime sevk edildiğinden üst birim açıklamanın yazılması için tekrar
aynı alt birime sevk etmiştir.
Doğru İşlem Yapılarak Sevk Edilen Bir Başvuru Örneği
Üst birim alt birimi 7990 Sayılı Valilik Genelgesine göre (kurumların kişilere cevap yazması) işlem
yapması için uyarmış, alt birim üst birime sevk ettiği cevabın sonuna ilgiliye bilgi verdiğini yazarak
işlemi doğru bir şekilde sonlandırmıştır.
3) ”Sevk” Butonuna Basarak Cevabı Üst Birime Sevk Etmek Yerine “İşlem” Butonuna Basarak İşlemi
Sonlandırma Hatası
Böyle yapıldığında başvuruya yazdığınız cevabı üst birim göremez. Sevk akışını sonlandırmış ve
başvuruyu kapatmış olursunuz. Başvurulara ne gibi bir işlem yapıldığının incelenmesi için Valiliğimizce
yapılan geriye dönük taramalarda “Başvuru İşlemleri” kısmının altındaki bölümde başvurunun hangi alt
birim tarafından üst birime sevk edilmeden kapatıldığı görülür. Unutulmamalıdır ki, Valiliğimiz alt
birimlere sevk ettiği bütün başvurulara ait cevabi yazıların dosyasını tutup arşivlemektedir.
Doğru İşlem Yapılarak Sevk Edilen Bir Başvuru Örneği
İlgili alt birim cevabi yazısını BİMER sistemine yazdıktan sonra son kısmına başvuru sahibine bilgi
verildiğini eklemiş ve Valiliğimize sevk etmiştir.
4) Açıklama Kısmında Kişiye Cevap Verildiği Bilgisini Eklemeden Sevk Etme Hatası
Alt birim cevabi yazıyı üst birime sevk etmeden “İşlem” butonuna basarak yazmış ve işlemi gereği
yapıldı diyerek kapatmıştır. Hem sevk akışını bitirmiş hem de kişiye cevap verip vermediğini
belirtmemiştir.
Doğru İşlem Yapılarak Sevk Edilen Bir Başvuru Örneği
İlgili alt birim cevabi yazısını BİMER sistemine yazdıktan sonra son kısmına başvuru sahibine bilgi
verildiğini eklemiş ve Valiliğimize sevk etmiştir.
5) Başvurulara Zamanında Cevap Vermeme Hatası
Valiliğimiz başvuruyu sevk ederken 03.01.2012 tarihine kadar cevap verilmesini istemiş olmasına
rağmen alt birim tarafından cevap 08.02.2012 tarihinde verilmiştir. BİMER kullanıcıları çeşitli
nedenlerden dolayı geçici olarak veya tamamen görevlerinden ayrılabilmektedirler. Sevk ve cevap
akışının aksamaması için BİMER kullanıcıları ayrılırken yerlerine bakacak başka biri görevlendirilmeli ve
bu görevliye sistemi nasıl kullanacağı anlatılmalıdır. Bir kurum BİMER kullanıcısı bir sebepten dolayı
değiştirmişse yeni kullanıcıya ait kimlik ve iletişim bilgilerini Valiliğimize anında bildirmelidir.
Doğru İşlem Yapılarak Sevk Edilen Bir Başvuru Örneği
İlgili alt birim cevabı yasal süresi içinde başvuru sahibine vermiş ve BİMER sistemine yazdıktan
sonra son kısmına başvuru sahibine bilgi verildiğini eklemiş ve Valiliğimize sevk etmiştir.
T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)
BİMER Sorunları ve Çözümleri üzerine Valiliğimizin hazırlayıp sunduğu hizmet içi eğitim
programı sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz.
NİSAN 2012