07 latijn en grieks oc

Download Report

Transcript 07 latijn en grieks oc

oc: geen dictaat van de
leerplancommissie, maar door Vlaamse
overheid opgelegd;
de leerplancommissies hebben gepoogd
die vakoverschrijdende eis haalbaar te
houden
KVD
Oriënteren
Voorbereiden
Uitvoeren
Rapporteren
Reflecteren
ONDERZOEKSOPDRACHTEN in de 2e GRAAD
• Voor alle poolvakken, dus voor Latijn én Grieks vanaf 2e
graad
• Pleidooi voor haalbare, beperkte opdrachten (en in geval van
groepswerk bij voorkeur in de klas!)
• Leerlijn over de tweede en derde graad waarbij een evolutie
plaats grijpt:
– van opdrachten waarbij één fase uit het stappenplan aan
bod komt, naar een opdracht waarbij meerdere fasen aan
bod komen
– van sterk door de leraar gestuurde opdrachten naar meer
open opdrachten
• Afspraken binnen vakgroep & school!
• Naast productevaluatie ook procesevaluatie (oa. stappenplan)!
Geert Kentane & Dietske Lehembre
• Thema: taalkundig of literair
of historisch-cultureel
• Vertalen kan onderdeel van onderzoek
zijn, maar volstaat niet
• Bouw verder op wat je al doet!
In de klas voeren leerlingen nu ook al (impliciet) activiteiten uit
waarmee ze hun onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.
Bv.:
– leerlingen passen een aangeleerde leesmethode toe;
– ze zoeken informatie op computer, in de bibliotheek, …;
– ze geven een pp van een tekst met woordgroepen;
– ze zoeken een mythe op en verwerken die creatief;
– ze vergelijken een vertaling met het origineel;
• Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit
Geert Kentane & Dietske Lehembre