Transcript beskrivning

Viktig information att läsa och följa för Dig som ska behandlas med iLipo™:
iLipo™ lipolaser bryter med direkt verkan ner fettcellerna (lipolys) och tömmer dem på dess lagrade innehåll över valt område.
Resultatet mäts omgående efter varje enskild behandling är avslutad. Det normala att förvänta sig är en reducering på ca 1-4 cm
per mått i omfång vid varje enskild behandling. En viss variation gällande måtten kan förekomma från behandling till behandling.
Effekten fortsätter att verka med en gradvis minskning under de närmaste 24-48 timmarna efter behandling.
Maskinens effektivitet ger ett snarlikt resultat vid varje enskild behandling, d v s att lasern bryter ner det lagrade depåfettet och
samtidigt stimulerar kroppens lymfsystem att transportera bort det från behandlingsområdet och ut till kroppens vävnader
(muskler), där det tillgängliggörs som energi vid förbränning.
Du vill ju inte enbart bryta ner fettet och behålla det kvar i kroppen, utan Du vill ju även få bort det från kroppen!
Här kommer en mycket viktig och påverkande del för behandlingsresultatet - Ditt egna engagemang med motion efter
behandlingen. Ju flitigare Du är med att motionera, desto bättre förutsättningar för ett gott resultat. Motionen ska utföras
antingen direkt efter varje behandling - vilket är det bästa alternativet, eller senast under samma dag som behandlingen utförs.
Som tidigare nämnts, så mäts resultatet direkt efter varje enskild behandling - det vill säga innan Du motionerar! För att
vidare transportera bort det nedbrutna och frigjorda fettet från kroppen, krävs det att Du motionerar. Struntar man i motionen,
motionerar för lite efteråt eller med för låg puls, finns risken att det frigjorda fettet återlagras i kroppens tömda fettceller. Då uppnår Du inte ett tillfredsställande resultat med iLipo™. Motionen ska bestå av en pulshöjande fysisk aktivitet (cardio-träning) som
med fördel utförs med något av följande alternativ:
Pulspromenad (i snabbare tempo), Elliptisk Crosstrainer, Motionscykel (cykling), Löparband (promenad/löpning).
.
iLipo™ bryter i genomsnitt ner och frigör mellan 300-400
kalorier fett per 20 minuters behandling över specifikt
valt område på kroppen. 40 minuters behandling = 600-800
kalorier fett. 40 minuters iLipo™ behandling (maxtid) kräver att
man motionerar ca 90 minuter för att kroppen ska förbränna
mellan 600-800 kalorier nedbrutet fett. För den tränade (och
för alla andra som vill och orkar) så är intervallträning, maxpuls
HIIT, att föredra för att maximera förbränningen på kortare tid.
.
TIPS: Förbränning är individuellt från person till person
och beroende faktorer är bl a hur pass tränad man är
och hur mycket man väger. Du kan enkelt gå in på
www.kaloriförbrukning.se eller www.bodynytt.se
och fylla i Din vikt och tid, för att snabbt få reda på hur
mycket just Du förbränner vid olika fysiska aktiviteter.
Det är en bra vägledning och hjälp till att uppnå det
bästa behandlingsresultatet med iLipo™!
Att tänka på Innan varje behandling:
Undvik att äta en stor måltid 2 timmar före respektive efter behandling. Undvik att dricka kaffe, te eller kolsyrade drycker före
behandling, eftersom detta kan göra magen extra svullen. Undvik helst behandling kring menstruation, eftersom även detta
oftast gör magen extra svullen. Anledningen till att ovanstående ska följas är för att samma förutsättningar gällande mätningen
ska ges vid varje behandlingstillfälle.
Att tänka på Efter och Mellan varje behandling:
Drick mycket vatten, det stimulerar dels utrensningen och även lymfsystemet på ett bra sätt. Motionera direkt efter- eller senast
under samma dag som behandling utförs. Om du har tid och ork, motionera gärna även mellan behandlingarna då effekten av
iLipo™ fortsätter att verka med en gradvis minskning under 24-48 timmar efter behandling.
Att tänka på gällande Kosten:
Ät Dina måltider med jämna mellanrum, ca 3 timmar mellan varje måltid. Ät mellan 4 till 6 gånger om dagen, 3 normalstora
balanserade måltider (frukost, lunch, middag) och resterande mindre mellanmål. Alltså: Frukost - Mellanmål - Lunch - Mellanmål Middag - Mellanmål. Ett jämnt kostintag håller bl a blodsockernivån och fettinlagringen kontrollerad. Undvik ALLTID att äta Dig
proppmätt. Ät inte några stora måltider sent under kvällen. Ersätt gärna snacks och godis med ett nyttigare alternativ.
Att tänka på för ett Varaktigt Resultat:
Anpassa Dina framtida kost- och motionsvanor. Gällande just kost och motion är det egentligen samma saker att tänka på med
iLipo™, som är gällande vid en vanlig fettsugning. Det viktiga för att behålla sitt resultat långsiktigt är att hålla vikten.
Om Du har ytterligare frågor, kontakta Din iLipo™ terapeut eller gå in på www.ilipo.se för mer information.