Goda exempel från inspirationsdagar

download report

Transcript Goda exempel från inspirationsdagar

”Rätt åtgärder gör skillnad”
Goda exempel från inspirationsdagarna
Blir det bättre för den äldre?
- Goda exempel på resultat för
den äldre
En äldre dam kom till oss med fraktur. Som yngre var hon överviktig och
sen dess haft en strikt diet bestående av knäckebröd, vatten, potatis och
köttbullar. Visade sig vara undernärd enligt Senior alert och hade ångest
vid måltiderna. Fick önskekost och blev piggare, upplevdes mer glad. Åt
annan mat än tidigare.
Fallrisk- Fristående toastol vid sängen nattetid. Larmmatta. Extra resurser.
Nattfastan- Hade lång nattfasta som vi kunde minska.
Trycksår- Mindre trycksår med hjälp av anpassad madrass och andra
hjälpmedel.
Brukare i hemvården som gick ner i
vikt med risk för undernäring i Senior
alert. Åtgärder sattes in i form av
förmiddags och eftermiddags
fika/näringsdryck. Matlåda från
kommunen. Mår nu mycket bättre
med stabil vikt.
Förbättringen för patienten har ju blivit att fler riskpatienter upptäcks och att
dessa har fått aktiva insatser för sina risker. /avd 7 Karlskoga lasarett.
Vi har inga trycksår i kommunen. Ingen kommer längre tillbaka med
trycksår från sjukhusen. /Laxå
Minskat antal personer med undernäring
Om teamarbete…
 I vår (personalens) vardag har arbetet med Senior alert ökat
medvetenheten kring riskområdena hos alla. Inskrivningsanteckningarna
har blivit utförligare och riskåtgärderna mer medvetna och planerade.
/Karlskoga lasarett avd 1a.
 Teamet har stärkts upp och uppskattar att sitta tillsammans.
Hemrehabsjukgymnast blir mer involverad än tidigare.
Arbetsterapeuten kommer med hem till ”okända” personer som kan
behöva hjälpmedel. /Älvtomta
Vi pratar med varandra om risker, mer medvetenhet. /AVA
 Uppföljningarna blir mer ”synliga” och görs på mer regelbunden basis. /
Lindesbergs kommun.
 Kontaktmannaskapet är tydligare. Det lyfter usk:ans roll. / Hallsbergs
kommun, norr
 Vi som personal har en tydlighet i vad och varför vi gör olika insatser.
Brukaren känner sig sedd och delaktig. Vi har ökat antalet insatser. Ökad
medvetenhet hos all personal. Vikten av kontaktmannaskapet har lyfts och
fått en personligare kontakt med brukaren, trygghet. /Askersunds kommun
 Korttids och rehab-teamen, alla är delaktiga. Engagemanget och
medvetenheten har ökat. Vi har diskussion kring arbetsterapeutens
vårdplan för fall, ssk vårdplaner för nutrition och trycksår. Riskbedömning
sker inom 1-2 dygn från ankomst och utvärdering inom 2 v. eller innan
hemgång. /Klosterbacken.
 Samarbete mellan yrkeskategorier har förbättrats då patienten sätts i
fokus
 En större medvetenhet om andra professioners insatser, bättre
diskussioner
 Bättre samarbete/teamarbete med sjuksköterska och undersköterska
 Vi är mer medvetna om risker
och har fått ett risktänkande. Det
skapar struktur på arbetet
Vad har man gjort i
verksamheten?
Förbättringar gällande nutrition på SÄBO, mer insatser av typ fysisk
aktivitet och gångträning. Personalen är delaktig. Tryckskadeförebyggande
insatser: Köpt hjälpmedel för Senior alert pengar typ avlastningskuddar.
Utbildat personal runt detta och lägesängringar på några SÄBO.
/Karlskoga
Tryckavlastande madrasser i alla sängar. Nu mer medvetna om riskerna,
systematik. Undersköterskorna vet vilka hjälpmedel, gör egna mellanmål och
shotar. Uppmuntra och motivera alla . Genom att göra regelbundna
viktkontroller upptäcker vi de som gått ner i vikt.
Senior alert har inspirerat till att vi pratat om att fysisk aktivitet är bästa evidens
för att förebygga fall. Kommunens undersköterska har fått utbildning i enkel
balansträning som de kan använda i vardagen för sina vårdtagare. En usk på
demensboende har på eget initiativ startat gruppgymnastik. /Degerfors kommun
Vi har blivit mer medvetna och aktiva i
dokumentation och att sätta in åtgärder kring risk för
fall och malnutrition. Arbetet runt trycksår har
fungerat bra hos oss under en lång tid och detta
arbete fortgår. Förbättringen för patienten har ju
blivit att fler riskpatienter upptäcks och att dessa har
fått aktiva insatser för sina risker. / avd 7 Karlskoga
lasarett.
Att vi snabbt identifierar risker hos pat. Vi ger information till pat. för att
minimera ex. fallrisk. Det förs över en omfattande informationsöverföring till
vidare instans. /ortopeden Lindesberg.
Vi dokumenterar allt. Håller mer koll på vikten. Sjukgymnast är involverad.
/Grönboda
Noggrannare inspektioner av munnen sedan införandet av
ROAG. Dokumentationen har förbättrats, har större kvalité och
är tydligare. /avd 94 Geriatriska kliniken USÖ.
Inköp av hjälpmedel. Fallgrupp. Extra utbildning i kost och sårvård.
Mycket mer dokumentation och nya rutiner. Post-it lapp på brickan om
vätskeregistrering + mat. Tavla i personalrummet för planering. /Avd 1
Minskat matsvinn. Mer anpassad kost till varje person. Delaktighet
omv.personal + enh chef. Uppmärksammat begränsningsåtgärder mer,
använder larmmattor, rörelselarm mer strukturerat. /Adolfsbergshemmet
Under ett halvår har vi arbetat med ett projekt som
gäller mellanmål. Kommunens dietist har varit den
drivande gällande detta. Personalen på fyra
avdelningar på SÄBO tillreder dessa mellanmål, som
erbjuds på eftermiddagen. Ex smoothie, kesokaka,
fruktsallad, pannkakstårta, tunnbrödsrullar. De har
även näringsberäknat kosten för de som ligger i
riskzonen. Gäller både lunch och middag, mellanmål.
/Lindesbergs kommun, SÄBO södra delen.
Förbättringar efter Senior alert- Munhälsa. Tryckavlastning madrasser m.m.
mer känt bland all personal inte bara arbetsterapeuten. Minskat nattfastan.
Lågsängar för att minska fall. /Laxå kommun
Vi har haft och har ett nära arbetssätt mellan yrkesgrupperna. Daglig dialog
och nära till hands lokalmässigt. Har stor tillgång till hjälpmedel och
uppföljning på lyftteknik, kurser i lyftteknik. Snabb insats med luftmadrasser
osv. vid behov. Noga uppföljning i dokumentationerna vid tex. Viktförändring,
nutrition, sår, allmäntillstånd. /Hallsberg norr
Ett förändrat arbetssätt…
• Vi får med ett arbetsverktyg ”i ryggraden”
• Vårt arbete synliggörs gentemot patient både på plats och nationellt.
• Underlag att visa anhöriga vad vi jobbar med
• Patienten blir tryggare i vardagen
• Vi kunde också argumentera för specialkosten
• Ser via statistik om förbättringar skett i vården
• pga Senior alert har cheferna blivit mer uppmärksamma