VANLIGA FRÅGOR - RESOR - Institutionen för kliniska vetenskaper

Download Report

Transcript VANLIGA FRÅGOR - RESOR - Institutionen för kliniska vetenskaper

(Resegruppen, institutionen för kliniska vetenskaper 2013‐07‐10) VANLIGA FRÅGOR ‐ RESOR MÅLTIDER Kostförmån Om GU betalar dina måltider blir du förmånsbeskattad. Det gäller också lunch/middag som ingår på konferenser där GU har betalat konferensavgiften. Undantag:  Måltider som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel (ex. tåg, flyg)  Frukost som ingår i hotellpriset  Måltider vid representation Måltidsavdrag Om GU har betalat dina måltider under tjänsteresan ska traktamentet minskas eftersom du då inte haft ökade måltidskostnader. Måltidsavdrag ska även göras för måltider som du fått av annan part och/eller vid representation, t ex om någon bjuder dig på lunch/middag eller om frukost ingår på hotellet. Undantag:  Måltider som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel (tåg, flyg) Om du inte fått några måltider kryssa för rutan ”Inga måltider”. Kostförmån
Måltidsavdrag
Inga måltider TRAKTAMENTE & LÖNETILLÄGG Traktamente och lönetillägg är en ersättning som GU betalar ut vid tjänsteresor. Traktamente Traktamente är en skattefri ersättning för dina ökade levnadskostnader under tjänsteresan. GU ersätter därför ej kvitton på måltider som du betalat. (Denna informationen är riktad till personal inom institutionen för kliniska vetenskaper och är en sammanfattning av vad som finns på GU's hemsida http://www.medarbetarportalen.gu.se/resor/ Om detta underlag skiljer sig från GU's så är det informationen på GU's hemsida som gäller) (Resegruppen, institutionen för kliniska vetenskaper 2013‐07‐10) Traktamente gäller vid en flerdygnsförrättning, alltså en förrättning som innebär övernattning utanför bostaden. Tjänsteärendet måste äga rum mer än 50 km från arbetsplatsen och bostaden. Dagtraktamentet motsvarar 220 kr per hel dag (Inrikes). Resan anses vara en hel dag om den påbörjas innan kl 12:00 och avslutas efter kl 19:00. Påbörjas resan senare eller avslutas tidigare utgår ett halvt traktamente på 110 kr/dag (inrikes). Nattraktamente utbetalas om du ordnat privat logi (utan kvitto) på 110 kr/natt (inrikes). Utlandstraktamenten går att hitta på skatteverkets hemsida. Vid tjänsteresa utomlands på samma ort mer än 20 dagar i följd utgår motsvarande ett reducerat traktamente med 30 % från och med dag 21. LÖNETILLÄGG Lönetillägget är ett skattepliktigt tillägg som utgår både vid endagsförrättning och flerdygnsförrättning. Om GU står för alla måltider utgår inget lönetillägg. Endagsförrättning Vid endagsförrättning (tjänsteresa utan övernattning) måste resan pågå minst 4 timmar och mer än 5 km från bostaden/arbetsplatsen och ej vara på en GU‐enhet (Ex. GU‐enhet i Mölndals kommun). Ersättningen är 200 kr, inrikes. Utrikes gäller lönetillägg motsvarande traktamente för respektive land. Flerdygnsförrättning Vid flerdygnsförrättning (tjänsteresa med övernattning) gäller att tjänsteärendet måste vara mer än 50 km från bostaden/arbetsplatsen. För inrikes gäller att lönetillägget endast utbetalas för de 3 första månaderna av tjänsteresan och utgår enligt följande: Avresedag 125 kr Mellanliggande dagar 180 kr/dag Hemresedag 125 kr Natt 300 kr (Nattillägg utgår när personen själv står för logikostnaden och saknar kvitto) Bilersättning GU har ett lönetillägg på bilersättning med 1,5 kr/km BETALAT FÖR MEDRESENÄR Om du delar hotellrum med annan part (som ej är GU‐anställd och ej är delaktig i tjänsteresan), ersätter GU 70 % av logikostnaden vid inrikesresa och 75 % vid utrikes resa. Glöm ej ange namn på medresenären och eventuellt företag, samt varför du delat rum i fliken ’anteckningar’. (Denna informationen är riktad till personal inom institutionen för kliniska vetenskaper och är en sammanfattning av vad som finns på GU's hemsida http://www.medarbetarportalen.gu.se/resor/ Om detta underlag skiljer sig från GU's så är det informationen på GU's hemsida som gäller) (Resegruppen, institutionen för kliniska vetenskaper 2013‐07‐10) Har du betalat för annan GU‐anställd som också varit delaktig i tjänsteresan, ska du ange detta i fliken ’anteckningar’ genom att skriva namn på personen och vilken institution denna tillhör. VALUTAKURS Har du betalat med kort i utlandet, lämnar du in ett underlag på banktransaktionen där valutakursen som banken använt sig av framgår. Har du inget underlag, så använder GU sig av www.oanda.com för att få fram valutakursen för den dag då köpet genomfördes. Har du betalat med kontanter i utlandet, lämnar du in en kopia på ditt växlingskvitto från exempelvis Forex. Har du inget växlingskvitto så använder GU www.oanda.com för att få fram valutakursen för den dag då köpet genomfördes. SAKNAR KVITTO Kostnader som saknar kvitto ersätts ej. DRICKS FÖR TAXIRESOR Dricks i samband med taxiresor inrikes ersätts ej. Dock kan skälig dricks vid taxiresa utomlands ersättas. RAPPORTERA TIDER FÖR RESAN Viktigt att du fyller i tider för resan, när den startar och slutar. Reser du utrikes så fyll i när du lämnar Sverige och när du landar utomlands, samt i vilket land under fliken ’Utrikes’. Samma procedur för hemresan. Dessa tider står vanligtvis i din följesedel/biljett från Diners. TRANSPORT TILL OCH FRÅN ARBETSPLATS Du får ej ersättning för transport till och från din arbetsplats (hela GU ses som en arbetsplats). Transportkostnad för denna sträcka tar du upp i din självdeklaration. FÖRSÄKRING GU har ett avtal med Kammarkollegiet. Gå in på Kammarkollegiets hemsida (http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/myndighetsforsakringar) och läs mer om försäkringar. Du kan också kontakta kammarkollegiet på telefon 054 – 10 38 80. Vid resor till EU/EES‐länder ska du ta med det europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer från Försäkringskassan. Vid resor utanför EU/EES‐länder ska du ta med ett personligt försäkringskort från kammarkollegiet som finns på din institution (kontakta [email protected] ) Då du beställer dina resor via Diners TAC (ramavtal med Via Egencia som använder Diners TAC) ingår en mindre försäkring som gäller:  Försening av allmänt färdmedel, mer än 4 timmar (Denna informationen är riktad till personal inom institutionen för kliniska vetenskaper och är en sammanfattning av vad som finns på GU's hemsida http://www.medarbetarportalen.gu.se/resor/ Om detta underlag skiljer sig från GU's så är det informationen på GU's hemsida som gäller) (Resegruppen, institutionen för kliniska vetenskaper 2013‐07‐10) 



Bagageförsening, mer än 6 timmar (dock ej hemresa). Självrisk vid skada på bil och bostad vid utlandsvistelse Olycksfallsskada Avbeställningsskydd OBS! Se till att få intyg om försening och/eller förlorat bagage. Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar. På Diners Club’s hemsida (http://www.dinersclub.se) finns ytterligare information om försäkringsvillkoren (välj företagstjänster/TAC/Reseförsäkring). För frågor kontakta Trygg‐Hansa, telefon 077 – 440 50 20 som ansvarar för försäkringar via Diners TAC. När ett olycksfall inträffat skall Falck TravelCare kontaktas, telefon +46 (0) 8 – 587 717 49, mail [email protected] (Denna informationen är riktad till personal inom institutionen för kliniska vetenskaper och är en sammanfattning av vad som finns på GU's hemsida http://www.medarbetarportalen.gu.se/resor/ Om detta underlag skiljer sig från GU's så är det informationen på GU's hemsida som gäller)