gruplar ve roller - antalyabasogretmen.k12.tr

Download Report

Transcript gruplar ve roller - antalyabasogretmen.k12.tr

Rol
Nedir?
Rol; bir işte veya ortamda bir kimsenin üzerine
düşen görevdir.
İnsanlar bulundukları grup ve kurumlarda birden
fazla role sahip olabilirler. Bir kimse hem baba, hem
doktor, hem yardım derneğinde başkan, hem
apartmanda yönetici hem de futbol takımında kaleci
olabilir. Önemli olan üstlenilen role uygun
davranmak ve üzerine düşen görevleri yerine
getirmektir.
Saat yedide uyanırım. Ailemle kahvaltı
yaparız. Kardeşimin ekmeğine yağ sürerim.
Bu sıradaki rolüm “ağabeylik”tir.
Saat sekizde okul servisi gelir. Minibüse
binerim. Bu sıradaki rolüm “yolcu”dur.
Saat dokuzda okulda olurum. Zil çalar, ders
başlar. Bu sırada “öğrenci” rolüm başlar.
Öğleden sonra voleybol takımımızın
antrenmanlarına katılırım. Bu sırada “takım
kaptanlığı” rolünü üstlenirim.
Akşam saat altıda herkes evde olur. Artık
“evin büyük oğlu” rolündeyimdir.
Benim rolüm gün içinde
bulunduğum gruba ve
kuruma göre değişiyor.
Farklı farklı roller
üstleniyorum. Aynı sinema
sanatçıları gibi… Nasıl
mı? İsterseniz aşağıdaki
rollerimi inceleyin. Eminim
ki sizlerin de benimkilere
benzer birçok rolünüz
vardır.
Sosyal Kulüp
Nedir?
Sosyal Kulüpler (eğitsel kollar) okulda
demokrasiyi uygulamak için yani çocuklara demokrasi
kavramını öğretmek için kullanılır. Eğitsel kollar
çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, çocuklara
paylaştırılır. Bu ilgi ve yeteneklere göre kollar dağıtılır.
Böylece ilgilerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi
amaçlanır.
İzcilik
Nedir?
Okullarda kurulan sosyal kulüplerden birisi de
İzcilik Kulübüdür
İzcilik, kaynağı, kültürü, dini, ırkı ne olursa olsun;
uluslara ve toplumlara barış sağlama amacını güderek
çalışmalarını eşitlik prensibi ve ruhu içinde
gerçekleştiren gençlik kulübüdür.
İzcilik Kulübü
Seçimleri
Nasıl Yapılır?
İstekler ve seçimler
sonucunda gelinen
kulüplerde öğrenciler
yine seçimlerle yönetim
kurulu oluşturarak
kulübün faaliyetlerini
yürütür.
Kulüplerin yapacak
olduğu faaliyetler belirli
bir plana göre hazırlanır
ve oy çokluğu ile
kararlar alınır.
İzcilik Selamı
ve Arması
Nedir?
İzciliğin kendine özel selamı, arması, fuları ve
andı vardır.
Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine
getireceğime, izcilik türesine uyacağıma,
başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma,
kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça
dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma
şerefim üzerine ant içerim.
İzciliğin
Amacı
Nedir?
İzciliğin amacı, karakterli, iyi vasıflı ve toplum
içinde yapıcı bir ruha sahip, kurallara saygılı,
disiplinli, topluma hizmet etmekten zevk duyan,
yurduna, ulusuna, tüm insanlara karşı dürüst
kendine güvenen sorumluluk almaya istekli, doğa
ve kültür eserlerini koruyan nitelikli bir yurttaş
yetiştirmektir.
İzcilik
Hakkında
Atatürk’ün
Görüşleri
Nedir?
Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan
izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispette
önemlidir. Bütün hükümetlerde izcilik teşkilatları birbiri ile
adeta yarışırcasına yayılmakta, genişlemekte ve mensuplarını
fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetiştirmektedir.”
Sonuç olarak;