Transcript Sunum 8

MADDE İSTATİSTİKLERİ
 Testte yer alan maddeler ile ilgili bir takım analizler
yapılarak testte yer alan soruların zorluk derecesi ve
bilenle bilmeyeni ayırma gücü yani; kalitesi
belirlenmeye çalışılır.
 Dolayısıyla grubun testi oluşturan maddelere vermiş
olduğu yanıtların sayısal göstergelerinden maddelerin
işe yarayıp yaramadığı anlaşılır; işe yaramıyorsa bunun
nedenini araştırılarak ve ona göre gerekli düzeltmeler
yapılabilir.
MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ
 Maddeyi doğru cevaplayanların tüm cevaplayıcı
sayısına oranıdır. Oranlama yapıldığında sınıfın yüzde
kaçının bu soruyu doğru yanıtladığı görülebilir.
Na = Doğru cevaplayanların sayısı
N = Tüm cevaplayıcıların sayısı
0,00 ile +1,00 arasında değer alan madde güçlük indeksi,
bir maddenin kolay ya da zor bir madde olup olmadığı
hakkında bilgi verir. 1,00’e yaklaştıkça madde kolaylaşırken
0,00’a yaklaştıkça madde zorlaşır.
MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ
 20 öğrencinin katıldığı sınavda 6. maddeyi 15 kişi
doğru yanıtlamıştır. Bu maddenin güçlük indeksi
kaçtır?
Pj = 15 / 20 = 0,75
Bu soruyu sınıfın %75’i doğru yanıtlamıştır. Dolayısıyla
% 25’de doğru yanıtlayamamıştır.
MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ
%27 ’lik Alt ve Üst Gruplar Yöntemi ile Madde
Güçlük İndeksi Hesaplaması
 Öncelikli olarak puanlar sıraya dizilir ve en
başarılı %27’lik grup üst grup; en başarısız %27’lik
grup da alt grup olarak belirlenir. Maddeye verilen
cevap doğru ise 1 yanlış veya boş ise 0 puan
verilerek ham puan hesaplanır. Aşağıdaki şekliyle
tabloya aktarılır.
MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ
FORMÜLÜ;
Pj
= Maddenin güçlük indeksi
n (dü) = Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanlar
n (da)
= Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanlar
N
= Üst ve alt gruptaki öğrenci sayısı
Pj = (25 + 15 ) / 200
= 0,20
MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ
 Bir maddenin güçlük indeksinin 0,50 olması ortalama
güçlük olarak tanımlanır ve istenen durumdur.
0,00-0,15 – çok zor bir soru
0,16-0,40 – zor bir soru
0,41-0,60 – orta güçlükte bir soru
0,61-0,85 – kolay bir soru
0,86-1,00 – çok kolay bir soru
MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ
Madde Puan Matrisinden Yararlanarak Madde Analizi
1. soru-7
2. Soru-8
3. Soru-4
4. Soru-0
5. Soru-6
6. Soru-7
7. Soru-10
8. Soru-5
9. Soru-5
10. Soru-5
MADDE AYIRT EDİCİLİK GÜCÜ İNDEKSİ
 Bir maddenin bilenle bilmeyeni ne derece ayırdığını gösterir. Bir
maddenin kalitesi; yani ne kadar iyi işlediği, bilen (başarılı)
öğrenci ile bilmeyen (başarısız) öğrenciyi birbirinden
ayırmasıdır.
 Pozitif (+) olması; Ortalamanın (%50) altında kalan (başarısız)
öğrenciler tarafından bilinmeyip, ortalamanın üstünde kalan
(başarılı) öğrenciler tarafından bilinmesi.
 Negatif (-) olması; Ortalamanın (%50) üstünde kalan (başarılı)
öğrenciler tarafından tarafından bilinmeyip, ortalamanın altında
kalan (başarısız) öğrenciler tarafından bilinmesi.
MADDE AYIRT EDİCİLİK GÜCÜ İNDEKSİ
%27 ’lik Alt ve Üst Gruplar Yöntemi ile Madde Ayırt
Edicilik İndeksi Hesaplaması
FORMÜLÜ;
rjx
= Maddenin ayırt edicilik gücü
n (dü) = Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanlar
n (da) = Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanlar
n
= Üst ya da alt gruptan herhangi birisinin eleman
sayısı (Her iki grupta da eleman sayısı eşittir)
ÖRNEK;
rjx = (25 - 15 ) / 100
= 0,10
MADDE AYIRT EDİCİLİK GÜCÜ İNDEKSİ
 Ayırt ediciliği negatif olan maddeler testten hemen çıkarılmaz. Çünkü
çeşitli sebeplerle (örneğin; cevap anahtarı yanlışlığı) bilen öğrenciler
soruyu yanlış cevaplamış olabilirler. İlgili yanlışlık düzeltilirse
negatifken pozitife dönüşebilir. Fakat ister pozitif ister negatif olsun
0,00 – 0,20 aralığındaki tüm maddeler çıkarılmalı çünkü negatifi olanı
düzeltseniz bile yine kalitesiz bir madde olarak kalacaktır.
 Madde güçlüğü (Pj) 0,00 ve 1,00 değerlerini aldığında madde ayırt
ediciliği (rjx) her zaman 0,00 olur.
Madde Ayırt Etme İndeksi
Maddenin Değerlendirilmesi
0,40 ve daha büyük

Çok iyi madde
0,30 ve 0,39

Oldukça iyi madde. Yine de geliştirilebilir
0,20 ve 0,29
 S
0,19 ve daha küçük

Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gerekir

Çok zayıf madde. Mutlaka testten atılmalıdır
İyi bir test maddesinde, uygulandıktan sonra
aşağıdaki maddelerin bulunması beklenir.
 Madde güçlük indeksinin orta güçlükte olması (0,50)
ayırıcılığın mümkün olduğunca yüksek (1’e yakın) olması,
 Doğru cevabın üst grupta daha çok öğrenci tarafından
cevaplandırılmış olması,
 Seçeneklerdeki çeldiricilerin alt grupta daha çok öğrenci
tarafından cevaplandırılmış olması,
 Çeldiricilerin hepsinin de eşit yada birbirine yakın
sayıda cevap çekmiş olması beklenir.