Financı Olmayanlar icin Finans Egitim

Download Report

Transcript Financı Olmayanlar icin Finans Egitim

FİNANS EĞİTİMİ
FİNANS DIŞI
ALANLARDA
ÇALIŞANLAR İÇİN
FİNANS ve
YÖNETİM

Finansmanda
 Detaylandırma
 Yöntemlerde




Çeşitlilik
Muhasebenin Temel Kavramları
Yatırımların Yönlendirilmesi
Rekabetsel Avantaj
İş Dinamikleri
İŞLETME
SERMAYESİ
YÖNETİMİ


Aktif ve Pasif Dengesi
Harcama Kalemleri
 Stok
 Alacak
 Sabit

Kıymet
Kaynaklar
 Borçlar
 Sermaye
 Kar/Zarar
ENFLASYON ve
İŞLETME
SERMAYESİ



Para Yönetimi
Vade Yönetimi
İşletme Sermayesi Kontrolü
 Stok
 Alacak
 Borç
 Nakit Akışı
İŞLETME
SERMAYESİ
FİNANSMANI

Stok, Alacak,
Borçlar
Vade
 Miktar
 Denge




Sektörel
Özellikler
Fonlama
Nakit Akışının
Yönlendirilmesi
STOKLAR

Stok Seviyesi
 Satışlar
 Üretim
Kabiliyeti
 Girdi Tedarik Süresi
 Stoklama Alanı



Stok Tutma Süresi - Miktar, Para
Stok Dönüş Hızı - Miktar, Para
Alacaklara Oranlama
ALACAKLAR






Tahsilat Günleri
Sermaye Yeterliliği
Ürün Bazında Vade
Sektörel Belirleme
Factoring
Ortalama Alacak Süresi
BORÇLAR




Bankalara, Sermayedarlara,
Tedarikçilere
Ödeme Dönemleri
Borçlar ile Stok,Alacak Finansmanı
Borçlanma Süreleri
Stok, Alacak, Borç

Karşılaştırma
Gün
 Miktar
 Oran

FİNANSAL
DEĞERLENDİRME
ve RAPORLAMA





İşletme Performansı Ölçümü
Sermayedarların Bilgilendirilmesi
Geçmiş ve Gelecek
Karşılaştırılması
Hedef
DENETLEME firmaları
MUHASEBE



ÇİFT-KAYIT İŞLEMİ
GELİR/GİDER KAYDI
ANA KURALLAR
 Doğru
Dönem
 Yaşamında Süreklilik
 Konservatif
 İlkelerde süreklilik

KAR/ZARAR, BİLANÇO,
NAKİT AKIŞ TABLOSU
MALİYET




Direk vs Indirek
Sabit vs Değişken
Break-even, “0” Kar Noktası
Hedef Kar
FINANSAL ANALIZ


Karar Vermede Bilgi
Yararları
 Performans
Ölçümü
 Yönetimin Yoğunlaşma Alanı
 Doğru Zamanda Doğru Soru
 Kararların Etkilerini Ölçme

Yöntem
 Kar/Zarar,
Bilançodan Türetme
 Finansal Araçlar
FINANSAL ANALIZ
YÖNTEMLERİ




Operasyonel
Karlılık
Yatırımlardan
Getiri, Aktif
Karlılık Oranı
İşletme
Sermayesi
Oranı
Net Varlık
Oranı
YATIRIMLARIN
SEÇİMİ ve
DEĞERLENDİRİLME
SİGelirler




Yatırımın Finansmanı
Fırsat Maliyeti
Yöntemler
 Yatırımın
Geri Ödenme Süresi
 Net Bugünkü Değer
 Geri Dönüş Oranı
 Duyarlılık Analizi
AKTIVITE BAZI
MALİYET - ABC



Maliyet Kontrol
Teknolojik
Yatırımlar
Sistemsel
Yaklaşım

ABC Amaç
Maliyet
Düşürme
 Stratejik Karlılık
Analizleri
 Performans
Kriterleri

HISSELERIN
DEĞERLENDİRİLME
YÖNTEMİ



Aile Şirketi vs Kurumsal Şirket
Kar vs Nakit Yaratma Gücü
EVA - Ekonomik Değer Ekleme
 Operasyonel
Kar vs
Sermaye Getiri
BÜTÇE

Hazırlanması
 Direk
 Katılım



Takip Edilmesi
Detaylılık
Statik Bütçe vs Dinamik Bütçe
MAMÜL
FİYATLANDIRILMAS
I


Maliyet Üzerinden Belirleme
Rakip Ürünlerle Karşılaştırma