ZEMLJINA GIBANJA

Download Report

Transcript ZEMLJINA GIBANJA



Pokus : Naranču probodenu iglom za
pletenje u zamračenoj prostoriji
osvijetlimo svjetlosti stolne svjetiljke .
Na naranči staviti oznaku . Lagano
okretati naranču u svjetlosnom snopu .
Ponovimo pokus da naranču okrećemo
koso ispred svjetiljke .
stolna svjetiljka -> Sunce
naranča -> Zemlja
igla za pletenje -> zamišljena Zemljina os

Uočavamo granicu osvijetljenog i
neosvijetljenog dijela .



Zemljina os je zamišljeni pravac
koji prolazi kroz sjeverni i južni
pol . Zemlja se okreće oko osi
kao zvrk . Vrtnja Zemlje oko
vlastite osi naziva se rotacija .
Jedan okret Zemlje oko osi traje 1
dan tj. 24 sata .
Zašto mi ne osjetimo vrtnju
Zemlje ?
Mi , i sve na Zemlji , se okreće
zajedno sa Zemljom . To ima za
posljedicu da danju vidimo da se
Sunce okreće oko nas , a noću to
vidimo za zvijezde .

Kad nas Zemlja
okrene prema Suncu
imamo dan , a kad nas
okretanje Zemlje
odvede na drugu
stranu od Sunca
imamo noć . Svaki
dan se to ponavlja .
Trajanje obdanice
ovisi o tome gdje
živimo na Zemlji .

Zadatak :
U vanjskom osunčanom
prostoru štap dužine 1
metar ubodimo u tlo ili
učvrstimo okomito na tlo .
Između 10 i 15 sati svakih
pola sata označimo na tlu
položaj završetka sjene
štapa . Izmjerite duljine
sjene štapa u te trenutke .
Iz duljina sjene štapa
odredite smjerove : sjever
–jug , istok- zapad .
Zadatak : Odredi visinu Sunca tijekom
dana .
Treba :
1. izmjeriti duljinu štapa u
centimetrima (h )
2. Očitati pripadnu duljinu sjene štapa
u centimetrima ( l )
3. Nacrtati pravokutni trokut sa
stranicama h i l koje se 10 puta
umanjilo .
4. Kutomjerom izmjeriti kut (α ) koja
predstavlja visinu Sunca .
5. Izraditi grafički prikaz promjene
visine Sunca pomoću traka .


Zemlja zbog gravitacije
neprekidno kruži oko Sunca .
Obilazak Zemlje oko Sunca
traje cijelu godinu tj. 365 dana
. Gibanje Zemlje oko Sunca se
naziva revolucija .
Zamišljena staza po kojoj
Zemlja obilazi oko Sunca se
naziva ekliptika . Putanja nije
kružnica već ima oblik
izdužene kružnice ( elipsa).
Zemlja se giba najbrže kada je najbliže Suncu ( u siječnju !)
, a najsporije kada je najudaljenija . Prosječna brzina
Zemlje u gibanju oko Sunca je 30 kilometara u sekundi .
Zapažamo posljedice Zemljine revolucije : lagana izmjena
godišnjih doba i promjena izgleda noćnog neba .
Zadatak : Koliko kilometara u jednom satu prevali Zemlja
na svom putu oko Sunca ?
Rješenje :
1 sat = 60 ·60 s = 3600 s .
Prijeđeni put za 1 sat je zato 3600 puta veći nego za jednu
sekundu , a to je 3600 · 30 km = 108 000 km .