pitch-skabelon

Download Report

Transcript pitch-skabelon

FØLG
KEYSTONES
Keystones er DIN
partner i søgen
efter kapital!
BLOGGEN
HER!
DENNE SLIDE SLETTES – GOD ARBEJDSLYST!
1
INDSÆT LOGO
Virksomhedsnavn
Indsæt billede af produkt, service eller lignende
•
Sammenfatning med value proposition for investor
•
Vores produkt er unikt og løser et stort problem
•
Kunderne er xyz og deres benefit er enorm
•
Vi har et super team og klar til aggressiv vækst
•
Vi er på udkig efter x,x M DKK
•
•
•
Virksomhedens navn, adresse, www
Navn kontaktperson, mail, tlf.
Evt. bemærkning om fortrolighed og distribution
<20% gør dette godt!
Procentsatser lånt fra Silicon Valley Association of Start-up Entrepreneurs
Husk at overveje: Skal materialet være på dansk eller engelsk?
Præsentation: Brug også denne som afsluttende slide i stedet for sort skærm eller Q&A
INDSÆT LOGO
Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Problemet/behovet
Løsning, produkt, service
Forretningsmodel
Kunder og markedet
Konkurrenter
Status og milepæle
Team og virksomhed
Økonomi/budget
Kapitalbehov og investorprofil
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
3
INDSÆT LOGO
Problemet/behovet
•
Illustrativt hvis problemet/behovet, hvis muligt.
• ________________________
________________________
• ________________________
________________________
•
•
•
•
”So what?” Forklar det præcise problem der løses og benefit for kunden
Billeder ofte bedre end ord
Hvor alvorligt er det – hvem har en ”pain” og hvor stor er den? Hvad er de
villige til at betale?
Kort og præcist og letforståeligt
<10% gør det godt
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
4
INDSÆT LOGO
Løsning, produkt, service
•
• ________________________
________________________
Illustrativt hvis din løsning; hvordan/hvorfor du er
bedre, hurtigere, smartere etc.
• ________________________
________________________
•
•
•
Beskriv løsningen/produktet så alle kan forstå det
Hvad er ”the special sauce”? Patenter/rettigheder?
Hvad er kundens/brugerens benefit?
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
5
INDSÆT LOGO
Forretningsmodel
________
________
______
_______
•
Hvordan tjener virksomheden penge?
•
Customer value: Hvad koster problemet nu
•
Bygges bottom-up
<10% gør det godt
+
hvilke benefits får vi ud af det
–
prisen på løsningen
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
6
INDSÆT LOGO
Kunder og markedet
• _________________________________
_________________________________
• _________________________________
_________________________________
Eksempel:
Verdens marked
DKK
milliarder
5
17
20
Projekteret vækst
%
i 2020
Brugere i Europa
millioner
•
•
•
•
•
•
•
Indsæt gerne logoer
Hvis der endnu ikke er etableret omsætning, så beskriv evt. at der foreligger ”letter of intent” eller fortæl om hvilke reaktioner der er fra indledende
kundedialog
Vigtig: Hvad er markedspotentialet for omsætningen for din løsning? Mange fanges af et forkert defineret potentiale.
Ofte en kombination af bottom-up og top-down tilgang
Syretestes med en der har prøvet det
Pas på med ”hvis vi bare får 1% af verdensmarkedet”
Realisme og research = troværdighed
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
7
INDSÆT LOGO
Konkurrenter
et
_______________
_______________
__________________
•
•
•
•
<30% gør det godt
_______________
Akserne skal være de afgørende faktorer i din customer value proposition.
Oftest anvendte akser er pris, TCO – total cost of ownership, kvalitet, leveringstid, ROI…
Realisme og research = troværdighed
Analysér evt. udvalgte konkurrenter i en tabel ift. en række feature med grønne hakker og røde krydser, det hjælper med at definere positionering
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
8
INDSÆT LOGO
Status og milepæle
• _____________________________________
_____________________________________
• _____________________________________
_____________________________________
•
•
•
Hvad er opnået til dato? Produkter, kunder, team osv.
Hvad er næste skridt og væsentlige milepæle
Hvad er ambitionen? Exit mulighed?
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
9
INDSÆT LOGO
Teamet og virksomheden
NN
• Kompetence
• Uddannelse
• Væsentligste erhvervserfaring
Bestyrelse
NN
NN
• xyz
• xyz
CEO
NN
NN
• xyz
Salg & Marketing
Teknologi/Drift
NN
NN
Administration
NN
x ansatte
xyz
x ansatte
xyz
x ansatte
xyz
<10% gør det godt
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
NN
• Xyz
Struktur, ejerskab
10
INDSÆT LOGO
Økonomi/budget
2012
1. halvår 2013
2. Halvår 2013
2014
Omsætning
Variable omkostninger
Dækningsbidrag
Væsentlige
faste omkostninger
Salg, marketing, administration
Resultat før skat
Likviditetsudvikling
•
•
•
<10% gør det godt
Absolut minimum er omsætning, dækningsbidrag, resultat
Tilføj gerne yderligere væsentlige faktorer og nøgletal
Forudsætninger og skarp forståelse for business casen er væsentligere end nøjagtighed på decimaler
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
11
INDSÆT LOGO
Kapitalbehov og investorprofil
• _____________________________________
_____________________________________
• _____________________________________
_____________________________________
• _____________________________________
_____________________________________
•
Hvilken ”deal” ønsker I: Kapitalbehov, investors kompetencer, trancher, milepæle, exit overvejelser
FORTROLIG INVESTOR PRÆSENTATION
12