Özlem Dicle

Download Report

Transcript Özlem Dicle

SİKATRİS YAPMAYAN ALOPESİLERDE
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
ÖZLEM DİCLE
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
SUNUM PLANI
 ANDROGENETİK ALOPESİ
 ALOPESİ AREATA
 TELOGEN EFLUVİUM
 KEMOTERAPİYE BAĞLI SAÇ DÖKÜLMESİ
GENEL YAKLAŞIM
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
TEDAVİ REHBERLERLERİ
ANDROGENETİK ALOPESİ
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 FDA ONAYLI TEDAVİLER
%5 MINOXIDIL SOLÜSYON
%2 MINOXIDIL SOLÜSYON
FINASTERIDE (1 MG/GÜN)
 CERRAHİ TEDAVİLER
 DİĞER TEDAVİLER
ANDROGENETİK ALOPESİ
TEDAVİ
Beklenti
Yanıt
Tedavi
Süre
Uyum
ANDROGENETİK ALOPESİ
TEDAVİ
REHBERLER
KANITA DAYALI
ETKİN
GÜVENİLİR
HASTA UYUMU
ANDROGENETİK ALOPESİ
ANDROGENETİK ALOPESİ
MINOXIDIL
18 YAŞ ÜSTÜ AGA (H-N IIv-V):
18 YAŞ ÜSTÜ AGA:
HASTALIĞIN SEYRİNİ DURDURMAK
VE DÜZELME SAĞLAMAK İÇİN %2 VE
%5 TOPİKAL MİNOXİDİL SOLÜSYONU
(1 mlx2/gün) ÖNERİLİR
HASTALIĞIN SEYRİNİ DURDURMAK
VE DÜZELME SAĞLAMAK İÇİN %2
TOPİKAL MİNOXİDİL SOLÜSYONU
(1 mlx2/gün) ÖNERİLİR
YANIT ALINIR
HENÜZ YETERLİ VERİ YOKTUR
%5 SOLUSYON: DAHA İYİ KLİNİK
 %5 SOLÜSYON ÖNERMEK İÇİN
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
MINOXIDIL
%5 SOLÜSYON YERİNE %5 KÖPÜK
FORMUNU ÖNERMEK İÇİN HENÜZ
YETERLİ VERİ YOKTUR
TEDAVİ 6 AY SONUNDA
DEĞERLENDİRİLMELİ, ETKİLİ İSE
DEVAM EDİLMELİDİR
TEDAVİ 6 AY SONUNDA
DEĞERLENDİRİLMELİ, ETKİLİ İSE
DEVAM EDİLMELİDİR
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
FINASTERIDE
18 YAŞ ÜSTÜ AGA (H-N IIv-V);
HASTALIĞIN SEYRİNİ DURDURMAK
VE DÜZELME SAĞLAMAK İÇİN ORAL
FINASTERIDE (1 mg/gün) ÖNERİLİR
ORAL FINASTERIDE 1 MG/GÜN
TOPİKAL FINASTERIDE
POSTMENAPOZAL DÖNEMDE DE
VERİLMEMELİDİR
TEDAVİ 6 AY SONUNDA
KULLANIMI: ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ
VAR
KULLANIMI İÇİN YETERLİ VERİ
YOKTUR
KADIN HASTALARDA FINASTERIDE
DEĞERLENDİRİLMELİ, ETKİLİ İSE
DEVAM EDİLMELİDİR
FINASTERIDE (1mg/gün)+ %2-5
MINOXIDIL SOL : DAHA İYİ KLİNİK
YANIT
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
ORAL HORMONAL
TEDAVİ
ORAL ANTİANDROJENLERİ ÖNERMEK
ORAL ÖSTROJEN VE
ANTİANDROJENLER AGA
TEDAVİSİNDE KULLANILMAZ
TOPİKAL ALFATRADIOL
ÖNERMEK İÇİN YETERLİ VERİ
YOKTUR
TOPİKAL FLURIDIL
KULLANILMAMALIDIR
TOPİKAL FULVESTRANT
KULLANILMAMALIDIR
İÇİN YETERLİ VERİ YOKTUR
ORAL CPA KLİNİK VE BİOKİMYASAL
OLARAK HİPERANDROJENİZMİ
OLANLARDA ÖNERİLMELİDİR
TOPİKAL ALFATRADIOL VE FLURIDIL
ÖNERMEK İÇİN YETERLİ VERİ YOKTUR
TOPİKAL NATUREL ÖSTROJEN VEYA
PROGESTERON ÖNERMEK İÇİN YETERLİ
VERİ YOKTUR
TOPİKAL FULVESTRANT
KULLANILMAMALIDIR
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
CERRAHİ TEDAVİLER
YETERLİ SAYIDA DONÖR SAÇI
OLAN HASTALARDA : FUT
FUT + FINASTERİDE : DAHA
YETERLİ SAYIDA DONÖR SAÇI
OLAN HASTALARDA : FUT
İYİ KLİNİK YANIT
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
SAÇ BÜYÜMESİNİ UYARANLAR

AMİNOASİTLER (SİSTEİN)

BERGAMOT

DEMİR

HİBİSKUS

VİTAMİNLER (BİOTİN, NİACİN)

SORPHORA

FLAVONOİDLER

KAFEİN

DARI TOHUMU

MELATONİN

GİNKO BİLOBOA

RETİNOİDLER

ALOA VERA

SİKLOSPORİN

GİNSENG

DELT
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
PERİFOLİKÜLER KAN AKIMINI DÜZENLEYİCİLER
PROSTAGLANDİNLER (VİPROSTOL, LATANOPROST)
AMİNEKSİL
GLİSEROL ESTER VE SİLİSYUM
MİNERALLER
NİASİN TÜREVLERİ
MEZOTERAPİ
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
DHT İNHİBİSYONU YAPANLAR
SAW PALMETTO
BETA-SİTOSTEROL
POLİSORBAT 60
YEŞİL ÇAY
CİMİCİFUGA RACEMOSA
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
ANTİENFLAMATUAR ETKİ
KETAKONAZOL
ÇİNKO PRİTİON
KORTİKOSEROİDLER
SAÇ BESLENMESİNİ ARTIRANLAR
VİTAMİNLER (BİOTİN NİASİN TÜREVLERİ)
ESER ELEMENTLER (ÇİNKO, BAKIR)
DİĞER
BOTİLİNUM TOKSİNİ
Blumeyer A ve ark .Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J
Dtsch Dermatol Ges. 2011 Oct;9 Suppl 6:S1-57
ANDROGENETİK ALOPESİ
KADIN VE ERKEK AGA TEDAVİSİNDE
KULLANIM İÇİN SİSTEMİK VE TOPİKAL BİRÇOK
TEDAVİ VARDIR
BUNLAR ARASINDA TOPİKAL MİNOXIDIL VE
FINASTERIDE FDA ONAYLIDIR
DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VARDIR
ALOPESİ AREATA
HASTALIK SÜRESİ
SAÇ KAYBININ CİDDİYETİ
SAÇ KAYBININ PATERNİ
DEĞİŞKEN
! SPONTAN REMİSYON ORANI YÜKSEK
% 25 OLGU PERSİSTAN VE YAYGIN SEYİRLİ
TEDAVİ SAÇ ÇIKIŞINI UYARIR
HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ GÖSTERİLMEMİŞTİR
ALOPESİ AREATA
1
 BİLGİLENDİRME
 GEREKİYORSA PSİKOLOJİK DESTEK
 VARSA DESTEK GRUPLARI İLE TEMASIN
SAĞLANMASI
ALOPESİ AREATA
2
TEDAVİ KARARI ALMANIN SONUÇLARI
ÜZERİNDE FARKINDALIK
UZUN SÜRELİ, ZOR VE TOKSİK YAN ETKİLER OLABİLİR
HASTANIN DAVRANIŞINI DEĞİŞTİREBİLİR
(TEDAVİ UMUDU-RELAPSLAR)
SAÇ KAYBINA ODAKLANMA (ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA)
SONUÇ NE OLURSA OLSUN MEMNUNİYET 
ALOPESİ AREATA
3
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 KORTİKOSTEROİDLER
PULSE ORAL YADA IV
GÜÇLÜ TOPİKAL KAPALI UYGULAMA
SİSTEMİK
İNTRALEZYONEL
 TOPİKAL İMMUNOTERAPİ
 FOTOKEMOTERAPİ
 İMMÜNMODÜLATÖRLER
 LAZER TEDAVİLERİ
ALOPESİ AREATA
TEDAVİ
TÜM TEDAVİLER ARASINDA %
TRIAMCINOLON ACETONIDE
41.2
BETHAMETHASONE PROPIONATE
9.5
MINOXIDIL
8.5
CLOBETASOL PROPIONATE
7.3
DEOXIMETHASONE
4.2
FLUCIONIDE
3.9
TRETINOIN
2.5
METHYLPREDNISOLONE
2.2
PREDNISONE
2.1
HYDROCORTISONE
2.0
McMichael ve ark .Alopecia in United States: Outpatient utilization and common prescribing patterns. J AAD 2007 ;56:S49-51
ALOPESİ AREATA
ALOPESİ AREATA
TEDAVİ
ÖNERİ
KANIT DÜZEYİ
TOPİKAL KS
C
III
İL KS
B
III
SİSTEMİK KS
C
III
İMMUNOTERAPİ
B
IIii
PUVA
C
III
MINOXIDIL
C
IV
DITHRANOL
C
IV
CYCLOSPORINE
D
III
MacDonald Hull ve ark .Guidelines for the management of alopecia areata. Br J Dermatol 2003;149:692-699
ALOPESİ AREATA
SINIRLI SAYIDA ALOPESİK
BÖLGE
YAYGIN ALOPESİK
BÖLGELER
AU/AT
İNTRALEZYONEL KS
KONTAKT İMMUNOTERAPİ
KONTAKT İMMUNOTERAPİ
B, III
B, IIii
B, IIii
MacDonald Hull ve ark .Guidelines for the management of alopecia areata. Br J Dermatol 2003;149:692-699
ALOPESİ AREATA
ÖNERİ DÜZEYLERİNE GÖRE ALOPESİ AREATA TEDAVİ LİSTESİ
KONTAKT İMMUNOTERAPİ
B
İL KORTİKOSTEROİD
B
ORAL KORTİKOSTEROİD
C1
PULSE KORTİKOSTEROİD
C1
TOPİKAL KORTİKOSTEROİD
C1
CARPRONIUM
C1
MINOXIDIL
C1
KRİYOTERAPİ
C1
LİNEER POLARİZE İNFRARED
C1
PUVA
C1
CYCLOSPORINE
C2
ANTHRALIN
C2
HİPNOTERAPİ
C2
AKUPUNKTUR
D
Ito T.Advance in the management of alopecia areata. J Dermatol 2012;39:11-17
ALOPESİ AREATA
ALOPESİ AREATA TEDAVİSİ ZOR BİR HASTALIKTIR
RANDOMİZE KONTROLLÜ TEDAVİ ÇALIŞMASI ÇOK
AZ SAYIDADIR
SPONTAN REMİSYON VE TEDAVİ YAN ETKİLERİ
GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA BİRÇOK OLGUDA TEDAVİ
VERMEMEK EN İYİ SEÇENEK OLABİLİR
AKUT TELOGEN EFLUVİUM
KENDİNİ SINIRLAR
TETİKLEYİCİ ORTADAN KALKINCA 3-6 İÇİNDE DÜZELİR
TEDAVİ NEDENE YÖNELİK OLMALIDIR
SAÇLARA ÖZEL BİR TEDAVİ GEREKTİRMEZ
TELOGEN EFLUVİUM
TELOGEN EFLUVİUM
PRİMER KRONİK TELOGEN EFLUVİUM
TOPİKAL, SİSTEMİK STEROİDLER
TOPİKAL MINOXIDIL
DİYET DESTEĞİ
(DARI TOHUMU, PANTOTENİK ASİD, BİOTİN, L-SİSTİN, TIBBİ KÜF)
KEMOTERAPİYE BAĞLI ALOPESİ
1. TELOGEN EFLUVİUM
(SAÇ YOĞUNLUĞUNDA AZALMA ,NADİREN %50 DEN FAZLA,
3-4 AY SONRA BELİRGİNLEŞİR)
2. ANAJEN EFLUVİUM
(SAÇ YOĞUNLUĞUNDA BELİRGİN AZALMA, 1-2 AY İÇİNDE
BELİRGİNLEŞİR)
KEMOTERAPİYE BAĞLI ALOPESİ
TEDAVİ METODU
MEKANİZMASI
UYGULAMA ŞEKLİ
SKALP SOĞUTMA
KEMOTERAPİ SIRASINDA
KIL FOLİKÜLLERİNE
ULAŞAN KAN AKIMININ
AZALMASI
TEDAVİ SIRASINDA SAÇLI
DERİYE BAŞLIK İLE SOĞUK
UYGULAMA
SKALP TURNİKESİ
KEMOTERAPİ SIRASINDA
KIL FOLİKÜLLERİNE
ULAŞAN KAN AKIMININ
AZALMASI
TEDAVİ SIRASINDA
SFİGMOMANOMETRELİ
ŞİŞİRME KELEPÇE
UYGULAMA
MINOXIDIL
SAÇ SİKLUSU
MODÜLASYONU
KEMOTERAPİ SÜRESİNCE
%2 SOLÜSYON ŞEKLİNDE
UYGULAMA
Yeager CE ve ark. Dermatol Ther 2011:;24:432-42.