Slayt 1 - Prof. Dr. Mustafa ŞENOL

Download Report

Transcript Slayt 1 - Prof. Dr. Mustafa ŞENOL

MORFEA
Prof. Dr. Mustafa ŞENOL
Emekli Öğretim Üyesi
Tanım
Morfea: Şekilli, biçimli
Epidemiyoloji
İnsidans: Yüz binde 2.7
K/E oranı: 2-3/1
Beyaz ırkta sık
Lineer form çocuklarda, diğerleri erişkinde sık
Sıklık sırası: Plak tip, lineer, mikst, generalize…
Etyoloji
Kanıtlanmış etyolojik faktör yok
Enfeksiyonlar ?
Travma ?
Aşılar ?
İlaçlar ?
Radyasyon ?
Patogenez
–İmmünolojik
–Vasküler
–Ekstrasellüler matriks
–Genetik anormallikler
TGF-β → Fibroblast → Glikozaminoglikan, fibronektin,
kollajen artışı
TGF-β → TIMP-3 → Kollajen yıkımı azalır
T helper lenfositler, plazma hücreleri, histiyositler,
dendrositler, mast hücreleri…
Klinik
Plak
Lineer
Pansklerotik
Progresif fasial hemiatrofi (Parry-Romberg)
Generalize
Mikst
Guttat
Keloidal
Büllöz
Subkutan (profunda)
Ön belirtiler
Ödem
Ağrı
Artralji
Ateş
Hipo-hiperpigmentasyon
Endurasyon
Eritemli halo
Plak
Lineer
Pansklerotik
Parry-Romberg
Generalize
Profunda
Büllöz
Guttat
Keloidal
Laboratuvar
ANA (homojen): %45-80
Anti-ssDNA, anti-histon
Şiddet ve süre arttıkça pozitiflik oranı artar
Eozinofili
IgG yüksekliği
RF pozitifliği
Sedim yüksekliği
Histopatoloji
Kollajen ve matriks artışı
Glikozaminoglikan artışı
Yüzeyel ve derin inflamatuvar infiltrat
Lenfosit, makrofaj, plazma h, eozinofil, mast h
Ayırıcı tanı
Sistemik skleroz
Eozinofilik fasiit
Atrofoderma
Liken skleroatrofik
Lupus profundus
Morfeaform BCC
Toksik yağ sendromu
Kronik GVH
Lipodermatoskleroz
Lyme
Porfiri
........
Liken skleroatrofik
Eozinofilik fasiit (Shulman)
Atrofoderma (Pasini-Pierini)
Komplikasyonlar
Yağ ve kas atrofisi
Kontraktürler
Nörolojik bozukluklar
Kozmetik ve psikolojik problemler
Prognoz
Self-limited
Atrofi
Hiperpigmentasyon
Reaktivasyon
Tedavi
Topikal, intralezyonel ve sistemik steroidler
Topikal ve sistemik vitamin D
Metotreksat, Siklofosfamid, Azatiopirin, Siklosporin
Hidroksiklorokin
İntralezyonel interferon-γ
Topikal takrolimus, pimekrolimus, imikimod, tretinoin
Penisilin
D-penisilamin
PUVA, UVA, UVA1
Fizik tedavi
Cerrahi
TEŞEKKÜRLER...
Not: Yukarıdaki resimlerin bir kısmı
internet ortamından alınmış olup sadece
eğitim amacıyla kullanılmaktadır.
Note: Some of the material above has
been taken from the internet media and
only used for educational purposes.