Beurzen voor personeel KA1 Erasmus+ training

download report

Transcript Beurzen voor personeel KA1 Erasmus+ training

Beurzen voor personeel
Training
Erasmus+
Actielijn 1 - Individuele leermobiliteit
Versie november 2013
Mobiliteit
Studenten
Personeel
Studies
Stages
3 fasen
(bachelor, master
en doctoraat)
Werkplek
Onderwijs
Taal
Algemeen en
specifiek
Training
Geen
conferenties!
Job
shadowing &
observatie
Doelstellingen
De individuele personeelsmobiliteit voor training beoogt :
• de professionele vaardigheden en competenties van het
personeelslid te verhogen;
• het inzicht van het personeelslid m.b.t. sociale, culturele en
linguïstische diversiteit te verhogen;
• het personeelslid te laten kennis maken met nieuwe,
innovatieve les-, leer-, onderzoeks- en/of werkmethoden.
Erasmus+ beurzen voor staftraining :
voorwaarden
o
Mobiliteiten van 2 dagen (excl. reisdagen) tot 2
maanden;
o
Persoonlijke ontwikkeling via gestructureerde cursussen
of job shadowing/observatie periodes;
o
Geen conferenties!
o
De training kan plaatsvinden bij een andere instelling
voor hoger onderwijs, een bedrijf, organisatie, …
Verschillen t.o.v. 2013-2014?
• Geen minimumduur van 5 dagen meer;
• Uitsluiting van conferenties.
KU Leuven procedure
• Waar kan personeel terecht
o
Voor informatie
• Bij de facultaire Erasmuscoördinator
• Bij de Dienst Internationalisering : Elke Timmermans
Voor aanvraag : bij Elke Timmermans, Dienst
Internationalisering
• Wat doen faculteiten : informatie verstrekken, toelage
uitbetalen
• Wat doet Dienst Internationalisering : informatie
verstrekken, documenten voor de mobiliteit opmaken,
rapportering van mobiliteit aan het Nationaal Agentschap
o
Praktische informatie
• Sjabloon voor interinstutioneel akkoord met
programmalanden
• Sjabloon voor staff training agreement
(nog niet beschikbaar)
• Sjabloon voor staff training programme
(nog niet beschikbaar)
• Sjabloon voor statement training assignment
(nog niet beschikbaar)
Meer informatie
• EPOS Erasmus Mobiliteit handboek 2013-2014
• Erasmus+ Programme Guide - Learning Mobility of
Individuals
• Dienst Internationalisering : Elke Timmermans