Lokalny ekorozwój - za*o*enia, a rzeczywisto**

download report

Transcript Lokalny ekorozwój - za*o*enia, a rzeczywisto**

Lokalny ekorozwój założenia, a rzeczywistość
„Przyroda nie zna nagrody
ni kary, zna tylko
konsekwencje”
R. Ingersoll
„Żeby coś się stało
możliwe trzeba stale,
od nowa pracować
nad niemożliwym”
Herman Hesse
Co to jest
ekorozwój?
Rozwój zrównoważony lub
ekorozwój to takie gospodarowanie z
wykorzystaniem przez człowieka
biosfery, aby osiągnąć możliwie
największe trwałe korzyści z bieżącej
produkcji i zbiorów utrzymując
potencjał biosfery dla zaspokojenia
potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń.
Co to jest?
• „Coraz większe dbanie o środowisko”
• „Rozwój np. wsi w kierunku ekologicznym,
czyli zaopatrywanie się w kolektory słoneczne”
• „Nie wiedziałem, ale dziewczyny powiedziały,
że na rozwoju wsi”
• „Więcej produktów spożywczych z
ekologicznych upraw”
• „Ekologiczne rozwijanie się”
• „Czystość, brak śmieci na chodnikach”
• „Oczyszczanie Ziemi z zanieczyszczeń”
Na czym polega?
• „Na tworzeniu przedmiotów z naturalnych
surowców”
• „Na tym by świat szedł naprzód, ale nie
zatruwał środowiska”
• „ Na szukaniu sposobów na wytwarzanie
energii ze źródeł naturalnych i przetwarzaniu
odpadów”
• „Na oszczędzaniu na wodzie i prądzie”
• „Na takim stylu życia, aby żyć w zgodzie z
naturą”
Czy zauważyłeś działania
ekologiczne na obszarze naszej
gminy?
TAK
NIE
44%
56%
Jak być
powinno?
Jak jest ?
– niska świadomość
– wysoka świadomość wynikająca
z korzyści jakiej niesie dbałość o środowisko
Dlaczego nie
jest tak jak być
powinno?
- niski poziom Edukacji, brak
odrębnego przedmiotu jakim powinna
być ekologia
- niskie kary dla „trucicieli”
- mało przeprowadzonych akcji
uświadamiających
A Konstytucja mówi…
„Rzeczpospolita Polska zabezpiecza ochronę
środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju, a w jednym z
artykułów mówi się, że władze publiczne
prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłemu
pokoleniu oraz że wspierają działanie obywateli
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”
Chcesz zmienić świat na lepszy?
Zacznij od siebie!
Wystarczy, że
będziesz….
Oszczędzaj
wodę – kiedyś
może ci jej
zabraknąć.
Dzień Ziemi
„Natura jest naga, więc ludzie
postanowili przykryć ją śmieciami”
Grzegorz Stańczyk
Ty też
możesz
wiele zrobić!
„Nie odziedziczyliśmy Ziemi
po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy je od naszych
dzieci”
Lester Brown