SINONIME.ANTONIME

download report

Transcript SINONIME.ANTONIME

 UNITATE
DE ÎNVĂȚARE: Șc. Gen. Nr. 5, Brașov
 CLASA: A VIII-A B
 ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
 DISCIPLINA: Limba și literatura română
 SUBIECTUL: Sinonime.Antonime
 DURATA ACTIVITĂȚII: 50 min.
 TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare-învățare
 CADRU DIDACTIC: Dadu(Gheorghe) Adelina
La sfârșitul orei de limba și literatura română,
veți fi capabili să:
 - 1.1 să descoperiți cuvintele cheie din textul
dat; se admite o greșeală.
 -1.2 să dați cu ușurință exemple de sinonime și
antonime;se admite o greșeală
 -2.1
să foloseasiți corect sinonimele și
antonimele în enunțuri;se admite o greșeală.
 -3.1 să definiți corect sinonimele și antonimele;
 -3.2 să colaborați în echipe de câte patru, în
vederea aplicării corecte a sinonimelor și
antonimelor, pe text; nu se admit greșeli.











I. SINONIMELE:
1. Definiție
2. Exemple
3. Clasificare
4. Exerciții
II. ANTONIMELE:
1. Definiție
2. Exemple
3. Clasificare
4. Exerciții
SINONIMELE
DEFINIȚIE:
SINONIMELE sunt
cuvintele cu formă
diferită şi înţeles identic
sau foarte asemănător.
Ex. Adevărat-real-veritabil
autentic;
Dați exemple și de alte
sinonime,

Sinonimele pot fi:
sinonime totale (absolute sau perfecte)
sinonime parțiale (relative sau imperfecte)
sinonime aproximative
Sinonimia poate fi descoperită între:[2]
 două cuvinte;
 un cuvânt și o expresie;
 două expresii
 Dați exemple de
sinonime pt fiecare tip.
Spuneţi cuvinte care au acelaşi înţeles cu
cuvintele: zăpadă, patrie, steag .....
 Introduceţi-le în enunţuri.
 Rezolvare1
 DEFINIRE:
ANTONIMELE sunt cuvinte cu formă diferită
şi cu înţeles opus.
EXEMPLE:
mare # mic; înalt # scund; bun # rău; sus #
jos;
Dați exemple și de alte antonime.
în funcţie de dimensiunea semantică:
- antonime polare: soţ / soţie; - antonime
scalare: mare /mijlociu / mic; fierbinte / cald/rece:
- antonime contradictorii: celibatar / căsătorit;
- antonime contrarii: a urca / a coborî;
- antonime reciproce: a cumpăra / a vinde etc.
 2.
în funcţie de structura cuvântului:
- antonime cu radicali diferiţi: corect - greşit;
frig - căldură;
- antonime cu acelaşi radical stabilite prin
prefixe şi sufixe: corect - incorect; disciplinatindisciplinat; noroc - nenoroc; moral a imoral;
reversibil - ireversibil; căscioară - căsoaie
 Dați exmple de antonime ptr.fiecare tip.

1.
 Găsiţi
cuvinte cu înţeles contrar pentru
următoarele cuvinte: tânăr, a intra, lin,
bunătate...
 Introduceți antonimele în propoziții.
 Rezolvare
2
1.Găsiţi sinonime
pentru expresiile:
a băga de seamă,
a-şi da arama pe
faţă, a bate la
cap, a se da pe
brazdă.
Introduceti-le în
enunţuri.
Rezolvare 3
1.Transcrie enunţurile înlocuind cuvintele subliniate
cu altele având înţeles opus:
 Omul era tare leneş .
________________________________________________
________________
 Au aşteptat multă vreme trenul.
______________________________________________
__________________
 Ziua era foarte cald.
______________________________________________
__________________
 Pădurea este aproape de casa pădurarului.
 Rezolvare 4

 Spuneţi
cuvinte care au acelaşi înţeles cu
cuvintele:
 Zăpadă-nea
 Patrie- țară
 Steag- drapel
 Introduceţi-le în enunţuri:
 1. E multă nea pe vârfurile munților
 2. Românii își iubesc foarte mult țara.
 3. Drapelul României e format din trei culori:
roșu, galben și albastru.
 Înapoi la lecție
Găsiţi cuvinte cu înţeles contrar pentru
următoarele cuvinte:
 Tânar=bătrân
 A intra=a ieși
 Lin=brusc
 Bunătate=răutate
 Introduceți-le în enunțuri:
 Se spune că omul bătrân e înțelept.
 După ce a aflat vestea, a ieșit imediat pe ușă de
tristețe.
 Vântul a bătut brusc în corturile militarilor.
 Răutatea lipsește din biserici.
 Înapoi la sleid 10

1.Găsiţi sinonime pentru expresiile :
 a băga de seamă= a observa
 a-şi da arama pe faţă= a se dezvălui
 a bate la cap= a insistat
 a se da pe brazdă= a veni în rând cu lumea.
Introduceti-le în enunţuri
 A băgat de seamă că și-a tuns părul.
 Și-a dat arama pe față când a început să-și
povestească copilăria.
 M-a bătut la cap să merg cu ea în excursie.
 Se spune băieților că se dau și ei pe brazdă după
ce se însoară.
 Înapoi la sleid 11

 1.Transcrie
enunţurile înlocuind cuvintele
subliniate cu altele având înţeles opus:
 Omul era tare harnic.
 Au așteptat puțină vreme trenul.
 Ziua era foarte frig.
 Pădurea nu este aproape de casa
pădurarului.
 Înapoi la sleid 12