K* N*NG TRÌNH BÀY 60 GIÂY

Download Report

Transcript K* N*NG TRÌNH BÀY 60 GIÂY

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY
60 GIÂY
Richard Chương Bùi
Chủ Tịch, Học Viện Kiến Tạo Cuộc Sống
091 315 8408 – 098 342 5681
[email protected]
Ai Muốn?
• Nói 60 giây hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn
• Giới thiệu về doanh nghiệp mình được nhiều
hơn
• Tạo ấn tượng sâu sắc hơn nơi khán giả
SỐNG THỎA NGUYỆN!
2
Bài trình bày 60 giây
Gồm 5 phần:
• Giới thiệu:
15 giây
• Tập trung:
15 giây
• Câu chuyện: 15 giây
• Kêu gọi:
10 giây
• Tạo ấn tượng: 5 giây
SỐNG THỎA NGUYỆN!
3
15 Giây Giới Thiệu
• Tôi tên là: [họ tên]
• Là [chức vụ] của [tên công ty]
• Chúng tôi đang phục vụ [khách hàng mục tiêu]
sản phẩm [tên sản phẩm, dịch vụ then chốt]
• Ví dụ:
Tôi tên Bùi Hữu Chương, Là Chủ tịch Học Viện Kiến Tạo
Cuộc Sống. Chúng tôi cung cấp cho Phòng Nhân Sự,
Phòng Đào Tạo và Chủ Doanh Nghiệp các khóa học kỹ
năng có tính tiết kiệm và hiệu quả.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
4
Thách đố
• Trình bày phần Giới thiệu trong 15 giây.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
5
15 Giây Tập Trung
• Hiện [tên công ty] đang cung cấp/mang đến
[thông tin về cơ hội kinh doanh]
Ví dụ:
• Hiện Học Viện Kiến Tạo Cuộc Sống đang tuyển
sinh khóa học “Thành Công Nhờ Tài Kể Chuyện”
giúp phát triển đột phá khả năng bán hàng và
giao tiếp công sở.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
6
Thách đố
• Trình bày phần Tập trung trong 15 giây.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
7
15 Giây Kể Chuyện
• Chỉ kể về một hoạt động mà mình mạnh nhất
• [Sản phẩm] đã giúp cho [tên khách hàng hài
lòng] đạt được [các lợi ích cụ thể]
• Ví dụ:
Khóa học này đã giúp các Chuyên viên tín
dụng của Sacombank giao tiếp lôi cuốn hơn,
bán được nhiều hàng hơn, xây dựng được
nhiều mối quan hệ bền vững hơn.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
8
Thách đố
• Trình bày phần Câu chuyện trong 15 giây.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
9
10 Giây Kêu Gọi
• Nếu anh chị có nhu cầu, hoặc nghe thấy
[cụm từ vàng] thì hãy giới thiệu ngay cho tôi.
• Nếu anh chị có nhu cầu, hoặc biết ai đó trong
công ty [tên khách hàng mục tiêu] thì hãy gọi
ngay cho tôi ở số [số điện thoại].
• Ví dụ:
Nếu anh chị nghe ai đó nói “mối quan hệ của
tôi có vấn đề” hoặc “tôi không biết nói gì khi
giao tiếp” thì hãy giới thiệu ngay cho tôi.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
10
Thách đố
• Trình bày phần Kêu gọi trong 10 giây.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
11
5 Giây Tạo Ấn Tượng
• Một câu nói / hành động gây ấn tượng mạnh
• Ví dụ:
Hãy kể chuyện giỏi, để trở thành VIP
trong mắt VIP. (Chương)
Hoặc
“Café nồng say, ngất ngây từng giọt”
(Hiếu Gala)
SỐNG THỎA NGUYỆN!
12
Thách đố
• Trình bày phần Tạo ấn tượng trong 5 giây.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
13
Thách Đố Cuối Cùng
Cuộc thi:
“AI NÓI HAY HƠN?”
SỐNG THỎA NGUYỆN!
14
CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ
THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH!
SỐNG THỎA NGUYỆN!
15
15 Giây Giới Thiệu
• Tôi tên Bùi Hữu Chương, Là Chủ tịch Học
Viện Kiến Tạo Cuộc Sống. Chúng tôi cung
cấp cho Phòng Nhân Sự, Phòng Đào Tạo
và Chủ Doanh Nghiệp các khóa học kỹ
năng có tính tiết kiệm và hiệu quả.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
16
15 Giây Tập Trung
• Hiện Học Viện Kiến Tạo Cuộc Sống đang tuyển
sinh khóa học “Thành Công Nhờ Tài Kể Chuyện”
giúp phát triển đột phá khả năng bán hàng và
giao tiếp công sở.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
17
15 Giây Kể Chuyện
• Khóa học này đã giúp các Chuyên viên tín
dụng của Sacombank giao tiếp lôi cuốn hơn,
bán được nhiều hàng hơn, xây dựng được
nhiều mối quan hệ bền vững hơn.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
18
10 Giây Kêu Gọi
• Nếu anh chị có nhu cầu, hoặc nghe ai đó nói
“mối quan hệ của tôi có vấn đề” hoặc “tôi
không biết nói gì khi giao tiếp” thì hãy giới
thiệu ngay cho tôi.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
19
5 Giây Tạo Ấn Tượng
Hãy kể chuyện giỏi, để trở thành
người quan trọng trong tâm trí
của những người quan trọng.
SỐNG THỎA NGUYỆN!
20