kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

Download Report

Transcript kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH
Định nghĩa
• Là đưa một lượng thuốc vào cơ thể qua đường
tĩnh mạch
Chỉ định
• Cần sự tác dụng nhanh của thuốc đối với cơ thể
• Cần đưa vào cơ thể một khối lượng thuốc nhiều
• Những thuốc gây hoại tử da, tổ chức dưới da,
cơ...
Vùng tiêm
Chi trên
• Tĩnh mạch chữ V ở nếp gấp khuỷu tay
• Tĩnh mạch cẳng tay, tĩnh mạch mu tay
Vùng tiêm
Chi dưới
• Tĩnh mạch mắt cá trong,
tĩnh mạch mu chân
• Trường hợp cần thiết có
thể tiêm tĩnh mạch cảnh,
tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh
mạch bẹn, (trẻ em tiêm
tĩnh mạch đầu)
Những tai biến có thể xảy ra
• Nghẹt kim
– Do cục máu đông ở kim
tiêm
• Xử trí
– Thay kim khác
Những tai biến có thể xảy ra
• Phồng nơi tiêm
– Do kim tiêm xuyên
mạch hoặc vát nhọn
của kim một nửa
trong lòng mạch, một
nửa xuyên ra thành
mạch
• Xử trí
– Tiêm lại vị trí khác
Những tai biến có thể xảy ra
• Ngất
– Người bệnh quá sợ
– Sốc do tiêm quá
nhanh
– Tiêm nhiều lần
không được
• Đề phòng
– Làm tốt công tác tư
tưởng cho người
bệnh trước khi tiêm
Những tai biến có thể xảy ra
• Tắt mạch
– Do không khí còn
trong bơm tiêm được
đẩy vào lòng mạch
• Đề phòng
– Đuổi hết khí trong
bơm tiêm trước khi
tiêm cho người bệnh
Những tai biến có thể xảy ra
• Nhiễm khuẩn
– Do kỹ thuật vô khuẩn
không tốt
• Đề phòng
– Thực hiện tốt công
tác vô khuẩn trước,
trong và sau khi tiêm
thuốc
Những tai biến có thể xảy ra
• Sốc phản vệ
– Do phản ứng cơ thể
với thuốc
• Đề phòng
– Khai thác kỹ tiền sử
dị ứng của người
bệnh
• Xử trí
– Ngừng tiêm, báo bác
sĩ, xử trí theo phác đồ
chống sốc phản vệ
Pha thuốc tiêm tĩnh mạch
Kỹ thuật
•
•
•
•
Bộc lộ vùng tiêm
Xác định vị trí tiêm
Kê gối dưới vùng tiêm
Cột ga – rô
Kỹ thuật
• Sát khuẩn vùng tiêm
Kỹ thuật
• Tay trái dùng ngón cái
kéo căng tĩnh mạch, tay
phải cầm kim, vát nhọn
đưa lên trên, đâm kim
chếch một góc 150 - 300
ngay trên tĩnh mạch.
Kỹ thuật
• Hút nhẹ xem có máu
trào ra bơm tiêm hay
không
• Tháo nhẹ ga – rô
• Bơm thuốc chậm
• Quan sát nét mặt bệnh
nhân
Kỹ thuật
• Rút kim nhanh
• Ấn chặn vùng tiêm bằng
gòn tẩm cồn
• Ép chặt tĩnh mạch nơi
tiêm vài phút
• Dán băng cá nhân
• Giúp người bệnh trở về
tư thế tiện nghi ban đầu