prezentacja-na-zebranie-gotowe

Download Report

Transcript prezentacja-na-zebranie-gotowe

Już za sześć miesięcy po raz
pierwszy do klas pierwszych
pójdą Państwa dzieci. To będzie
wyjątkowy rok, bo naukę
rozpoczną siedmiolatki i
sześciolatki urodzone w
pierwszym półroczu 2008 roku.
Jak rozpoznać, czy dziecko jest
gotowe zakończyć edukację
przedszkolną i rozpocząć naukę
w szkole? Jego rozwój, zdolności
i rozwój społeczny i emocjonalny
mogą pomóc rodzicom określić,
czy już nadszedł czas na szkołę,
czy dziecko jeszcze nie dojrzało
do tego etapu swojego życia.
Co warto wziąć pod uwagę, zastanawiając
się nad posłaniem sześciolatka do szkoły
Gotowość szkolną:
- Rozwój emocjonalny
- Rozwój społeczny
- Rozwój umysłowy
A ponadto:
Dzieci sześcioletnie nadal mają tzw.
niepokój ruchowy.
Ważne jest, by dzieci miały
możliwość wybiegać się, wyszaleć i
wyskakać. Nasza szkoła ma boisko,
plac zabaw, nauczycielki chętnie
prowadzą gimnastykę, a także
wychodzą z dziećmi na dwór.
Stosunek dziecka do szkoły też się
liczy
Mimo, że nie wie jeszcze dokładnie na czym nauka w
podstawówce ma polegać, to jednak ma już jakieś
wyobrażenia, z którymi wiążą się określone emocje.
Dlatego zanim Rodzicu podejmiesz decyzję dużo
rozmawiaj z dzieckiem, jego potrzebach i
oczekiwaniach związane ze szkołą. Nie sugeruj mu
odpowiedzi. Może okazać się, że malec - wbrew temu,
co ci się wydaje - chciałby już chodzić do pierwszej
klasy, tak jak jego koledzy. Albo wręcz przeciwnie - w
tym momencie zupełnie nie wyobraża sobie rozstania z
oddziałem przedszkolnym i zgraną grupą dzieci oraz
panią wychowawczynią.
Rodzicom mającym wątpliwości
związane z gotowością swojego dziecka do nauki w
szkole, podpowiadamy co powinien umieć pięcio- i
sześciolatek.
Sprawnie się ubierać, wiązać
sznurowadła, zapinać guziki
Znać zasady przestrzegania higieny
osobistej
Bezpiecznie posługiwać się przyborami
szkolnymi
Stosować formy grzecznościowe: Dzień
dobry, Do widzenia, Dziękuję, Proszę,
Przepraszam
Sprzątać zabawki i pomoce naukowe
Unikać sytuacji konfliktowych
Uwzględniać prawa innych, np.: czekać
cierpliwie na swoją kolej
Pomagać innym dzieciom
Potrafić zapamiętać i wykonać
polecenie
Mówić o sobie, np.: o tym co lubi robić
Potrafić opowiedzieć historyjkę
obrazkową
Umiejętnie składać puzzle
Słuchać uważnie nauczyciela
Dzielić wyrazy na sylaby i łączyć sylaby w wyrazy;
wyodrębniać głoski, liczyć wyrazy w zdaniu, a
także zdania w krótkim opowiadaniu.
Prawidłowo trzymać ołówek
Kreślić szlaczki
Znać pory roku i związane z nimi
zjawiska
Odróżniać kierunki: lewo-prawo
Wskazywać kierunki: prawo, lewo, góra, dół
Znać i stosować liczebniki porządkowe;
Dodawać i odejmować różne przedmioty
Lepić figurki z plasteliny
Wystukiwać/wyklaskiwać rytm według
podanego układu
Lubić zajęcia gimnastyczne
A oto droga, jaką
przebyły nasze
przedszkolaki od
początku roku
szkolnego…
Udział w uroczystościach:
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO.
Dzień Edukacji Narodowej; występ
dzieci
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dzień Pluszowego Misia
WYCIECZKI
- do teatru w Lubaniu
Multikino w Zgorzelcu
baśń „Kraina lodu”
Andrzejki
Przedszkolne Spotkanie Opłatkowe
WYSTĘP PRZEDSZKOLAKÓW PODCZAS
XXII FINAŁU WOŚP
ZABAWA KARNAWAŁOWA
Uroczysty apel podsumowujący
I semestr roku szkolnego 2013/2014
Uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka
Szkolne obchody Dnia Świętego
Walentego
Udział dzieci w koncertach:
„Z piosenka w plecaku”
Koncert świąteczny "Muzyka z
piernika"
Muzyczny Koncert Świąteczny
Udział dzieci w teatrzykach:
HIPCIO FLIPCIO
Spektakl teatralny ”Dobre rady
wiewiórki Majki’’
Koncert "Roztańczony Wiedeń"
„Podróże Koziołka Matołka”
Przedstawienie jasełkowe „Oddajmy
pokłon Jezusowi”.
Ważni goście:
spotkanie z kierownikiem schroniska
Spotkanie z policjantem
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII
Z WIZYTĄ U PANA KONSERWATORA
Wydarzenia: Akcja grabienia liści
Próbna ewakuacja szkoły
Stan przygotowania SP w Dłużynie Dolnej na przyjęcie
Państwa dzieci, w tym na przyjęcie sześciolatków.
Szkoła ma
przygotowane
pomieszczenia
dydaktyczne
do pracy z 6latkami w
pierwszej
klasie.
Szkoła ma
przygotowanych
nauczycieli do
pracy w klasie
pierwszej.
Szkoła ma
przygotowane
miejsce w
klasie do
zabawy i do
wypoczynku
(część
rekreacyjna,
świetlica,
boisko).
Zajęcia
edukacyjne w
klasie
pierwszej
prowadzone
są w sposób
elastyczny
(różny czas
zajęć).
Po zajęciach
dzieci mają
możliwość
korzystania z
zajęć
świetlicowych.
Zaplecze
socjalne dla
najmłodszych
uczniów:
-wydzielone
miejsce w
szkole; klasy I-III
znajdują się na
osobnym
piętrze,
- plac zabaw dla
dzieci.
Posiłki dla
najmłodszych:
- możliwość
skorzystania z
cateringu
.
Łagodne
przejście z
oddziału
przedszkolnego
do szkoły:
-ta sama
placówka,
- długość
adaptacji dzieci
zależy od
potrzeb dzieci.
Bardzo dobra
komunikacja
między
nauczycielami a
rodzicami, które
umożliwiają:
-Częste zebrania z
rodzicami
-Możliwość
przeprowadzenia
z nauczycielem
rozmów
indywidualnych.
Dziękujemy za uwagę.
Prezentację przygotowała:
Kamila Kędzierska