5 – Elektroskop ve Özellikleri

download report

Transcript 5 – Elektroskop ve Özellikleri

YAŞAMIMIZDAKİ
ELEKTRİK
Mine Kaymaz
20140905089
1
DURGUN ELEKTRİK VE
ELEKTRİKLENME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Maddenin Yapısı ve Atom
Elektrik Yükü Çeşitleri (Artı ve Eksi Yükler)
Elektriklenme
Elektriklenmiş Cisimler Arasındaki İtme ve
Çekme
Topraklama
Elektroskop ve Özellikleri
İletken ve Yalıtkan Maddeler
2
1- Maddenin Yapısı ve Atom
 Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve
eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük
yapı taşına atom denir.
3
1- Maddenin Yapısı ve Atom



Atom, küre şeklindedir
ve merkezinde
çekirdek bulunur.
Atom, içerisinde (+)
ve (–) yükler bulunur.
Atomda; proton,
elektron ve
nötron denilen üç
tanecik bulunur.
Protonlar (+),
elektronlar (–),
nötronlar yüksüzdür.
4
Kısımları Adlandıralım
YÖRÜNGE
ELEKTRON
PROTON
ÇEKİRDEK
NÖTRON
5
1- Maddenin Yapısı ve Atom
• (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar atomun
çekirdeğinde, (–) yüklü elektronlar ise
çekirdeğin etrafında sürekli dolanır.
• Proton ve nötronlar hareketsiz, elektronlar
hareketlidir.
• Atomda,(+) protonların sayısı, (–)elektronların
sayısına eşittir.
6
2 - Elektrik Yükü Çeşitleri
Elektriklenme
Doğada(+)/(–) iki çeşit elektrik yükü vardır.
 Aynı cins elektrik yükleri birbirlerini iterler.
 Zıt elektrik yükleri birbirlerini çekerler.
 Nötr cisimler birbirlerini itmez/çekmezler.
 (+)ve(–)yüklü cisimler nötr cismi çekerler.
 Birbirlerine uyguladıkları itme/çekme
kuvveti, yük miktarı ile doğru orantılıdır.
7
(+)/(–) Yüklerin Etkileşimi
8
3 - Elektriklenmiş Cisimler
Arasındaki İtme ve Çekme

Aynı cins maddeler birbirlerini iterler.
9
3 - Elektriklenmiş Cisimler
Arasındaki İtme ve Çekme

Farklı cins maddeler birbirlerini çekerler.
10
3 - Elektriklenmiş Cisimler
Arasındaki İtme ve Çekme

Elektriklenmiş cisimler arası uzaklık
artarsa itme/çekme kuvveti azalır.

Elektriklenmiş cisimlerin elektrik yükleri
artarsa itme/çekme kuvveti artar.
11
4 - Topraklama

Herhangi bir cismi tek
cins elektrik yüküyle
yüklemek veya yüklü
cismi nötr hale getirmek
için uygulanan yönteme
topraklama denir.

Topraklama olayında
yüklü cisimden toprağa
veya topraktan yüklü
cisme doğru elektron
akışı olur.
12
4 - Topraklama
Topraklama yapılırken cisim iletken tel ile
toprağa bağlanır.
 Toprak nötrdür.
 Toprak istenildiği kadar elektron alır/verir.
 Topraklama olayında sadece elektronlar(–)
hareket ederler.

13
5 – Elektroskop ve Özellikleri

Bir cismin elektrik
yüklü olup
olmadığını, cisim
yüklü ise yükünün
cinsinin ne
olduğunu
belirlemek için
kullanılan araçlara
elektroskop denir.
14
5 – Elektroskop ve Özellikleri

Elektroskop nötr halde ise
yapraklar kapalıdır.

Elektroskop (+ veya –)
yüklü ise yapraklar aynı
cins yükle yüklenir ve
birbirini iterek açılır.

Yapraklardaki yük miktarı
ne kadar fazla ise
yapraklardaki açılma
miktarı da o kadar fazla
olur.
15
5 – Elektroskop ve Özellikleri
Nötr elektroskopa (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
 Yapraklardaki (–) yükler topuza çekilir.
 Topuzda (–) yük sayısı artacağı için topuz (–)
yükle yüklenir.
 Yapraklarda (–) yük sayısı azalacağı için
yapraklar (+) yükle yüklenir.
 Yapraklar açılır.
16
5 – Elektroskop ve Özellikleri
Nötr elektroskopa (–) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
 Topuzdaki (–) yükler yapraklara itilir.
 Topuzda (–) yük sayısı azalacağı için topuz (+)
yükle yüklenir.
 Yapraklarda (–) yük sayısı artacağı için yapraklar
(–) yükle yüklenir.
 Yapraklar açılır.
17
5 – Elektroskop ve Özellikleri
Nötr elektroskopa (+) yüklü cisim dokundurulursa;
 (+) yüklü cisim nötr elektroskoptan (topuzdan ve
yapraklardan) (–) yük alır (yani – yükler + yüklü
cisme geçer).
 Elektroskopta (–) yüklerin sayısı azalacağı için hem
topuz hem de yapraklar (+) yükle yüklenir.
 Yapraklar açılır.
18
5 – Elektroskop ve Özellikleri
Nötr elektroskopa (–) yüklü cisim dokundurulursa;
 (–) yüklü cisimden nötr elektroskopa (topuza ve
yapraklara) (–) yükler geçer.
 Elektroskopta (–) yüklerin sayısı artacağı için hem
topuz hem de yapraklar (–) yükle yüklenir.
 Yapraklar açılır.
19
5 – Elektroskop ve Özellikleri
(+) yüklü elektroskopa (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
 (+) yüklü cisim yapraklardan (–) yük çeker.
 Yapraklardaki (–) yük sayısı azalacağı için (+) yük
sayısı daha da artar.
 Yapraklar daha fazla açılır.
20
5 – Elektroskop ve Özellikleri
(–) yüklü elektroskopa (–) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
 (–) yüklü cisim topuzdaki (–) yükleri yapraklara iter.
 Yapraklardaki (–) yük sayısı artar.
 Yapraklar daha fazla açılır.
21
5 – Elektroskop ve Özellikleri
(+) yüklü elektroskopa (–) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
 (–) yüklü cisim topuzdaki (–) yükleri yapraklara iter.
 Yapraklardaki (+) yük sayısı azalır.
 Yapraklar biraz kapanır.
22
5 – Elektroskop ve Özellikleri
(–) yüklü elektroskopa (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
 (+) yüklü cisim yapraklardaki (–) yükleri topuza
çeker.
 Yapraklardaki (–) yük sayısı azalır.
 Yapraklar biraz kapanır.
23
6 – İletken ve Yalıtkan Maddeler
a) Yalıtkan Maddeler
 Elektrik akımını iletemeyen maddelere
yalıtkan maddeler denir.
 Plastik, cam, tahta, hava, porselen,
kauçuk, silgi, kâğıt, saf su, alkol, şekerli
su, ebonit, mika, teflon vb. örnektir.
 Yalıtkan maddelerin direnci büyük olduğu
için elektrik yükleri akamaz.
24
6 – İletken ve Yalıtkan Maddeler
b ) İletken Maddeler
 Elektrik akımını iletebilen maddelere
iletken maddeler denir.
 Metaller (altın, gümüş, bakır, demir, çinko,
alüminyum), çivi, alüminyum folyo, tuzlu
su, asitli su, sirke (bazlı su, insan vücudu)
örnektir.
 İletken maddelerin direnci küçük olduğu
için elektrik yükleri akabilir.
25
SÖZCÜK AVI
26
KAYNAKÇA

Fen Okulu

Google Görsel Ögeler

MEB 7. sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı

yazarlikyazilimi.meb.gov.tr

Vikipedi
27