iletişim

download report

Transcript iletişim

İLETİŞİM
İLETİŞİM
•Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla
başkalarına aktarılmasıdır.
•Bu sürecin amacı anlaşılmaktır.
İletişim Süreci Modeli
(Aristo)
Mesaj
Kaynak
Alıcı
-Ben onlardan bir şey yapmalarını
istiyorum, neden onlar gidip bambaşka
şeyler yapıyorlar
- Hasta ve yakınlarının söylediklerimi hep yanlış anlamalarını, bir türlü anlamıyorum
İ L E T İ Ş İ M Ş E M A S I
GÖNDERİCİ
Mesaj içeriğini sözlü veya sözsüz olarak kodlayıp hedefe
gönderen birimdir.
KANAL
Mesaj Kodu
GÖNDERİCİ
ALICI
Geribildirim
Beden
Dili
ALICI
GÖNDERİCİ
Geribildirim
KANAL
ALICI
Kodu alıp çözümleyen birimdir.
İletişim Süreci
Düşündüğünüz
Söylemek
istediğiniz
Söylediğinizi
sandığınız
Söylediğiniz
Duymak
istediği
Duyduğu
Anladığını
Anladığı
sandığı
İLETİŞİM
• Sözsüz İletişim
 Sözlü İletişim
 Yazılı İletişim
 Elektronik
İletişim
Algılarımız bizi yanıltabilir mi?
“SEN DİLİ”
. Suçlayıcıdır.
. Kusur bulur, yargılayıcı, aşağılayıcı mesajlar taşır.
. İşbirliğinden uzaklaştırır.
. Savunucu ve düşmanca tavırlara neden olur.
. Olumsuzlukları pekiştirir. (inandırır.)
. İnsanlar kendilerini kızgın, incinmiş ve değersiz görür
. Değişmeye direnç olur.
. Kişi önemsenmediğini düşünür.
. Kızgınlığı kışkırtır.
- Öç almaya hakkım var düşüncesini doğurur.
“BEN DİLİ”
. Hissedilenleri ifade eder.
. İyi niyetle işbirliği çağrısıdır.
. Çözüm getirmez, durumu açıklar.
. Güven geliştirir.
. Suçlamaz, yargılamaz.
. Savunmaya itmez.
. Paylaşmaya çağrıdır.
. Karşıdaki kişide düşünme ve empati yaratır.
. Hisler ve kaygılar açıkça dile getirilir.
. Hislerin sorumluluğu yüklenilir.
. Durum, davranış ve olumsuz duygu belirtilir.
. "KİŞİLİGE SALDIRI YOKTUR
BEN MESAJLARI
SEN MESAJLARI
• Kolumun
çekiştirilmesinden
hoşlanmıyorum
• Kapının açık kalması beni
rahatsızediyor.
• Kes şunu, baş belası
• Niçin kapı hep açık
• Konuşmaya başlayıp sonunu
Getiremeyince Sinirleniyorum
• Bu akşam kendimi yorgun
hissediyorum,
oyunu
bir
başka akşama erteleyelim.
• Çok kabasın her zaman
sözümü kesiyorsun
• Her zaman aynı şey, bıktım
artık....
• Bu kadar kavgacı olduğunu
bilmiyordum
İletişim Günahları
Emretme
Tehdit
Alaycılık
Muğlak dil
Dili iyi kullanamama,
Ses tonunu ayarlayamama
Beden dilini yanlış, yetersiz ya da abartılı kullanma
Bilgileri gizleme
Konudan kaçınma
DİNLEME
Dinleme bir sanattır,
gerçek dinleme
konuşmaktan daha
zordur, gayret ve
disiplin gerektirir
Neden dinlemiyoruz?
• Seçici dinleme
• Düşünme hızı
• İlgi eksikliği
• İnanç ve davranışlar
• Konuşmacıya tepkiler
• Önyargılarımız
• Sözcükler
• Fiziksel engeller
“Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır. İyi bir dinleyici olabilmek için;
bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gereklidir.” Doğan Cüceloğlu
EMPATİ
Serçe masalında empati
Göğsü
kınalı serçe, gök gürlemesinden çok
korkar, “gök gürlediğinde kırk kantar yağım
eriyor” dermiş.
Bir
gün birisi demiş ki; “Sen kendin beş
dirhem gelmezken nasıl oluyor da kırk kantar
yağın eriyor?”
Bunun
üzerine serçe şöyle karşılık vermiş:
“Herkesin dirhemi de kantarı da kendine
göre”
Her
insanın, hatta her canlının olaylara
kendine özgü bir bakış açısı vardır. Dışarıdan
bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi
karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun
gözüyle bakabilirsek onun duygularını,
düşüncelerini anlayabiliriz.
(Üstün Dökmen’den)
Empati nedir?
Kişinin kendisini diğerinin yerine
koyarak ne hissettiğini anlamaya
çalışmasıdır.

Kişinin, diğerinin duygularının
yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve
anlama yeteneğidir.

Empati
Temel iki fiil söz konusudur :
Yansıtma; Diğer kişinin yaşadıklarını ve

deneyimlediklerini ona göre geri
bildirme,
Kabul Etme; Diğer kişinin yaşadığını

onaylamak,
Empati ne değildir?
Empati karşımızdaki
ile özdeşleşmek, ona
benzemek, sempati
duymak değil; onun
bakış tarzını
yakalamaya çalışma
çabasıdır.

“Bir anlaşmazlık olduğunda, muhatabınızın ayakkabılarını giyerek
soruna bakın!”
Kızılderili atasözü
Beden Dili
Beden dili duygu ve
düşüncelerimizin
yansımasıdır.
İnsanların yüzyüze
kurdukları ilişkide,
kelimeler %10, ses
tonu %30, beden dili
%60 önem taşır.
Ses Tonu, Şiddet ve Konuşmanın Akıcılığı
İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük gerginlik, kendini
önce ses tonuyla ortaya koyar.
Büyük çoğunlukla gündelik ilişlilerde canlı, neşeli, enerjik
bir ses tonu, insanlar üzerinde olumlu etki bırakır.
Her pozisyon kendine özgü vücut
duruşu ile ayırt edilebilir:
• İLGÎLÎ: Öne eğilmiş, vücut, kollar ve eller açık
• İSTEKLİ: Bacaklar açık, ayaklar sandalyenin altında,
parmak uçlarında, öne eğilmiş
• ANLAŞMAYA HAZIR: Toparlanır, eller düz olarak
masada
• DİNLEME: Baş eğik, göz teması, kafa sallama ve sık
göz kırpma var
• DEĞERLENDİRME: Kalem ısırma, çene elleme, yukarı
ve sağa bakma, bacaklar çaprazlanmış
Her pozisyon kendine özgü vücut
duruşu ile ayırt edilebilir:
• DİKKATLİ: (ayakta) Eller arkada, gülümseme,
ayaklar açık
• SIKILMIŞ: Boşluğa bakmak, yerine yığılmış,
çiziktirmek, ayak ya da bacak sallamak
• BIRAK GİDEYİM: Ayaklar kapıya doğru,
etrafına bakmak, ceketini düğmelemek
• DEFANSİF: (ayakta) Ayaklar içeriye dönük,
eller kenetlenmiş
Her pozisyon kendine özgü vücut duruşu ile ayırt
edilebilir:
• REDDEDİCİ: Oturmuş, arkaya kaymış, kollar ve
bacaklar çapraz, baş önde, kaşlar çatık
• BIRAK KONUŞAYIM: Parmakla vurmak, ayak sallamak,
dik dik bakmak
• AGRESİF: Öne eğik, parmakla göstermek, yumruk
sıkmak
• MEYDAN OKUMA: (ayakta) Eller kalçalarda, kaşlar
çatık