buradan - Ferdun Hoca

download report

Transcript buradan - Ferdun Hoca

1- "Bernard Shavv'a göre sanat modern çağların
dinidir. Tiyatro binaları ise modern çağların
katedralidir. Sanatlar içinde en önemlisi ve etkilisi ise
tiyatro yazarlığıdır. Çünkü etkilenme olanağı en çok
olan sanat dalı tiyatrodur. " Paragrafta, aşağıdaki
anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır ?
a) Betimleme
c) Öyküleme
b) Açıklama
d) Tanımlama
Cevap: B
2- Cezayir'de oturduğum zamanlar, kışları hep
sabrederdim. Çünkü bilirim ki bir gecede, şubat ayının
bir tek soğuk ve temiz gecesinde, Consullar Vadisi'nin
badem ağaçları bembeyaz çiçeklerle donanacaktır.
Sonra da bütün yağmurlara ve deniz Rüzgârlarına karşı
koymaya çalışan o narin çiçeklere şaşardım. . . Bu
parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur ?
a) Örneklendirme
c) Açıklama
b) Öyküleme
d) Betimleme
Cevap: B
3- Gelenler başları laz başlıklı, arkaları çerkes yamalı,
ayakları çizmeli üç kişiydi. İki basamaklı bir toprak
merdivenden indiler. Girdikleri oda, penceresi,
nefesliği olmayan, çukur, basık, loş bir yerdi. Duvarda
elekler, sepetler asılıydı; tavandan torbalar, soğan
dizileri sarkıyordu. . . Bu parçanın anlatımında
aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır ?
a) Betimleme
c) Öyküleme
b) Örneklendirme
d) Açıklama
Cevap: A
4- Bir sanatçıya özgü tekniktir. Sanatçıya özgü renktir,
söyleyiştir, güçlenmedir. Sanatçının duyuş, görüş,
anlayış ve anlatıştaki özelliğidir üslup. Bu parçanın
anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur ?
a) Betimleme
c) Tanımlama
b) Açıklama
d) örneklendirme
Cevap: C
5- Fıkrada yazar, günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve
düşüncelerini kanıtlama amacı gütmez. Makalede
ise yazar görüş ve düşüncesini savunmak,
kanıtlamak zorundadır. Bu parçada düşünceyi
geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur ?
a) Tartışma
c) Tanımlama
b) Örneklendirme
d) Karşılaştırma
Cevap: D
6- "Neye güleriz? . . . Mesela kış günü herkes
mantosuna sarılırken incecik bir elbise ile dolaşana.
Kavurucu bir öğle sıcağında plajda güneşlenirken
takım elbisesi ve kravatı ile oraya gelene. Ya da bir
posta dağıtıcısının senelik iznini alıp görevli olduğu
mahalleyi gezmeye çıktığını duyunca. . . " Bu
parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur ?
a) Örneklendirme
c) Betimleme
b) Açıklama
d) Öyküleme
Cevap: A
7- Öğretmen yetiştirme işini çok ciddi biçimde ele almak
gerekir, bu konudaki ihmal hiç bağışlanmayacak bir hatadır.
Ülkemiz bu konuda daha fazla ihmale dayanacak güçte
değildir. Öğretmenin yanlışı, hatası ya da iyi yetiştirilememesi
toplumun mahvolması sonucunu doğurabilir. Atatürk:"Bir
memleketin milli ordusu, ne kadar kuvvetli olursa olsun, irfan
ordusuna sahip olmadıkça o memleket uzun ömürlü olamaz.
" diyerek öğretmenin önemini açıkça ortaya koymuştur. Bu
parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır ?
a) Tanık gösterme
c) Örneklendirme
b) Öyküleme
d) Açıklama
Cevap: A
8- Vecizeler ve atasözleri bir milletin ne kadar derin
ve yüksek düşünebileceğini gösteren bir ölçü olduğu
gibi, genel düşünüşe az veya çok etki ederek, onlara
yön verirler. Bundan dolayı güzel sözler bir milletin
genel düşünüşünün en seçkin ve olgun örnekleridir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur ?
a) Betimleme
c) Örneklendirme
b) Açıklama
d) Tanımlama
Cevap: B
9- Tarih yazanlar; kişiliklerine, eğilimlerine,
içgüdülerine, çıkarlarına, düşüncelerine göre
davranırlar. Bunlar da ayrı ayrı yanılmalara götürür
onları, onların ardı sıra kuşakları. Paul Valery: "Tarihe
bağlanmak tehlikelidir; çünkü ne ararsanız
bulursunuz onda. " der. Bu parçada düşünceyi
geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur ?
a) Betimleme
c)Açıklama
b)Tanık gösterme
d) Örneklendirme
Cevap: B
10- Ümran Kurşuncu, şiirlerinde sadece aşkı
işlemiştir. Fakat onun şiirlerindeki aşk bizi
korkutmaz, karamsarlığa itmez. Ebru Tezel ise
dizelerinde bir sürü konu işlemiştir ve bizi farklı
duyguların içerisine itmiştir. Bu paragrafta düşünceyi
geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur ?
a) Örneklendirme
c) Tanık gösterme
b) Karşılaştırma
d) Betimleme
Cevap: B
11- Uzun boylu, iri bir adamdı. Saçları uzundu, sakalı
vardı ama her zaman temiz ve bakımlıydı. Lacivert
takım elbise, mavi gömlek, turuncu kravat sürekli
olarak giydikleriydi. Unutmadan ayakkabıları da
daima boyalıydı. Bu parçanın anlatımında
aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur ?
a) Öyküleme
c) Örneklendirme
b) Betimleme
d) Açıklama
Cevap: B
12- Refik Halit Karay'dan "Sürgün", Tarık Buğra'dan
'Ankara", Yaşar Kemal'den "İnce Mehmed", Peyami
Safa' dan "Sözde Kızlar", Mehmet Rauf'tan "Eylül". . .
Daha nice romanlar var özlediğim. Bu parçanın
anlatımında düşünceyi geliştirme yöntemlerinden
hangisine ağırlık verilmiştir
a) Örnekleme
c) Kanıtlama
b) Tanımlama
d) Açıklama
Cevap: A
13- Onun şiirleri damarlarımızda dolaşan kandır.
Sağlıklıdır. Vücutta her dolanışında yeni fikirler,
duygular taşır, dönüşünde ise eski, çirkin duyguları
yerinden söküp alır. lnsanı alır, akciğerin ferahlığında
kötü hislerinden arındırır. Bu parçanın anlatımında
düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine
ağırlık verilmiştir ?
a) Karşılaştırma
c) Benzetme
b) Tanımlama
d) Açıklama
Cevap: C
14- Gerçekte, gazete okurunun edebiyata, edebiyat
ürünlerine bakışı da, dergi okurununkinden
apayrıdır. Dergi okuru daha uzmanlaşmıştır. Biryıl
önceki yazınızda aynı konuda ne dediğinizi anımsar
ve karşılaştırır bugünküyle. Gazete okuru ise günün
uğraşıları içinde şöyle bir göz atıverdiği yazıdan, o
anda bir şeyler çıkarmak, somut bir şeyler edinmek
ister. Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme
yöntemlerinden hangisine ağırlık verilmiştir ?
a) Örnekleme
c) Tanımlama
b) Karşılaştırma
d) Tanık gösterme
Cevap: B
15- Bir sürü kuş bir anda yuvalarına çekiliverdi.
Hayretler içindeydim. Böyle olması için görünürde
bana göre bir sebep yoktu. Hepsi de çiçekler ve
yapraklar arasındaki yuvalarına dönmüş ve etrafı
seyrediyorlardı, sanki kendilerini izleyenleri
izliyorlardı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurulmuştur ?
a) Örneklendirme
c) Benzetme
b) Açıklama
d) Öyküleme
Cevap: D