IZMIR-UYE--TOPLANTISI---Ozlem-Gulsen

download report

Transcript IZMIR-UYE--TOPLANTISI---Ozlem-Gulsen

İZMİR ÜYE TOPLANTISI
ÖZLEM GÜLŞEN
Genel Sekreter
~ 114 milyon
GELECEK TAHMİNLERİ
Ağır Vasıta
Üretim ve Satışlar
artıyor
~ 6 milyon
~ 72 milyon
Hafif Ticari
~ 27 milyon
Ağır Vasıta
~ 4 milyon
Hafif Ticari
~ 17 milyon
Otomobil
~ 81 milyon
Otomobil
~ 51 milyon
2008
2023
KYOTO SÜRECİ NEDİR?
Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesine (UNFCCC) bir ek niteliğindeki uluslararası bir
çevre anlaşmasıdır.
Taraf olan ülkelerin karbon esaslı (CO2, CH4,..) salınımlarının,
1990’daki sera gazı emisyon miktarlarına göre, ortalama %5,2
indirmesi hedeflenmiştir.
Uygulamalardan edinilen tecrübeleri ve ABD, Çin, Hindistan
gibi ülkeleri sürece katmak amacı ile aralık 2009 da Kyoto
Sürecine yeni bir yaklaşım getirilecektir.
Türkiye, Protokolu imzalaması nedeni ile “kendine özgü
şartları tartışabilecek yetkinlikte” olarak, AB ülkeleri ile birlikte
hareket edecektir.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM
ARAÇ FİLOSU PROJEKSİYONLARI
Motorlu Araç Yaş Dağılımı
Almanya örneğinde olduğu gibi, 9 yaş üzeri parkın yenilenmesi esas
alındığında yaklaşık 4 milyon, OSD örneğinde olduğu gibi 16 yaş esas
alındığında 2,2 milyon aracın hurdaya ayrılması ve aynı sayıda yeni
aracın parka girmesi demektir.
*First National Communication on Climate Change, Ministry of Environment and Forestry, Turkey, 2007
2009 - 2020 TAKVİMİ
ÜÇ DÖNEM ÖZETİ
1. Dönem: Aralık 2009’a kadar Kopenhag toplantısına hazırlık
•
•
•
•
Bir sonraki yansı da önerilen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi
Tüm kaynaklardan yapılan salınımı doğru ölçecek sistemin kurulması
Kişi başı emisyonu savunan Çin ve Hindistan gibi ülkeler ile stratejik işbirliği geliştirilmesi
2012 sonrası için hedef teknolojilerini belirleyip, derhal ilgili projelere başlamak.
2. Dönem: Aralık 2009 – 2012
• Otomotivde gerekli teknolojik altyapı ve bilgininin oluşması için teşvik mekanizmalarını
devreye sokmak
• Yeni teknolojilerde ölçebilir duruma gelmek amacı ile test merkezlerinin kurulumuna
destek vermek
• Otomotivde fosil yakıtli teknolojiden - yenilenebilir enerjiye geçiş için ciddi bir master plan
hazırlamak ve tüm paydaşları ile planı uygulamaya koymak
• 2012 de başlayacak değerlendirme dönemine hazır teknolojik ürün üretmek
3. Dönem: uygulama dönemi (özellikle ilk yarısında)
• Yenilenebilir enerjiye geçişle ilgili projelerin başlatılması, gerekli altyapının oluşturulması
KAMUNUN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Araçların yakıt tüketimi ve saldıkları CO2’ye göre vergilendirilmesi
Araç filolarının yenilenmesi için teşvik uygulanması, belirli yıldan eski taşıtların
trafikten alınması, eski taşıtların bakım/ayar durumlarının denetlenmesi
Kullanılmış araç ithalinin önlenmesi
Birbirini tamamlayıcı kara, demir ve deniz yolu taşımacılığının planlanması
Şehir içi motorsuz ulaşım araçlarını teşvik edici önlemler
Kamu araçlarında çevreci ve yeşil araçların zorunlu hale getirilmesi
Araç başına düşen yolcu sayısının arttırılmasının teşvik edilmesi
Sinyalizasyonun, trafik akımını yakıt tüketimi açısından, elverişli ortalama hızlara
ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi
Daha etkin dönemsel araç muayene sisteminin kurulması
Etkin yük ağırlık kontrollerinin yapılması
Daha iyi bir sürücü eğitimi
UYULMASI GEREKEN EMİSYON LİMİTLERİ
AB KARA ULAŞIMI CO2 HEDEFİ
Avrupa Parlamentosu 17.12.2008 Tarihli Toplantısında Otomotiv Sanayinde CO2 Emisyonunun:
• 2012 yılında Pazara Giren Otomobil ve Hafif Ticari Araçlarda 120 g CO2/km Sınırını (130 g
CO2/km araç teknolojisi ile + 10g/km indirimi de diğer yöntemlerle)
• 2020 Yılında 95 g CO2/km ve 2025 Yılında 70 g CO2/km Sınırını aşmamasını regülasyon ile
kabul etmiştir. Regülasyona;
–2012 ‘de yeni araçların % 75’i
–2013’de yeni araçların % 80’i
–2014’de yeni araçların % 85’i
–2015’de yeni araçların % 100’ü uyacaktır.
•
2012’den 2018’e kadar regülasyon şartlarına uymayan ve CO2 limit değerlerini aşan araçlar
için gram başına cezalar:
–İlk g/km için 5€
–İkinci g/km için 15€
–Üçüncü g/km için 25€
–Sonraki gramlar için 95€
olarak belirlenmiştir. 2019dan itibaren ceza gram başına 95€ olarak sabitlenmiştir.
AB TEDBİRLERİ
Teşvik
Tutarı €
Hurdaya
Çıkacak
Araç Yaşı
Almanya
2.500
> 9 Yıl
Yeni Araç en az Euro 4
Ocak - Aralık / 2009
Avusturya
1.500
> 13 Yıl
Yeni Araç en az Euro 4
Nisan - Aralık / 2009
Fransa
1.000
> 10 Yıl
< 160 CO2 g/Km
Nisan - Aralık / 2009
Ülke
Yeni Araç Alımında Koşullar
1.500
Yeni Araç en az Euro 4 ve 140 g CO2/Km
Benzin veya 130 g CO2/Km Dizel
3.000
CNG, elektrik veya hidrojen kullanan yeni araç
alımında hurda+yeni araç teşviki
İtalya
> 9 Yıl
5.000
CNG, elektrik veya hidrojen kullanan yeni araç
alımında hurda+yeni araç (< 120 g CO2/km)
teşviki
6.500
CNG, elektrik veya hidrojen kullanan yeni LCV
araç alımında hurda+yeni araç teşviki
Süre
Şubat - Aralık / 2009
Yeni Araç Fiyatı < 30.000 €
İspanya
Faizsiz
Kredi <
10.000
> 10 Yıl
veya >
250.000
Km
<140 CO2 g/Km Otomobil
< 160 CO2 g/Km Hafif Ticari Araç
Aralık/2008 ile
Ağustos/2010 Arası
> 15 yaşından Aracı Hurdaya Ayırmak Şartı İle
< 5 Yıl Kullanılmış Araç
Luksemburg
1.500
> 10 Yıl
1.000
> 10 Yıl
1.500
> 15 Yıl
1.000
> 10 Yıl
Portekiz
Romanya
< 150 CO2 g/Km
Ocak/2009 ile
Ekim/2010 Arası
< 140 CO2 g/Km
Ocak - Aralık / 2009
Şubat - Aralık / 2009
Gelişmiş Araç Tahrik Teknoloji Stratejisi
Geliştirilmiş Yakıt
Ekonomisi ve
Emisyonlar
2009-2020
Hidrojen
Yakıt Pili Elektrik
Batarya-Elektrikli Araçlar (E-Flex)
Hibrid-Elektrikli Araçlar (Plug-in
Araçlar dahil)
İçten Yanmalı Motor ve
Şanzıman Gelişmeleri
Zaman
Enerji Çeşitliliği
Petrol (Konvensiyonel ve Alternatif Kaynaklar)
Biyoyakıtlar (Ethanol E85, Biyodizel)
Elektrik (Konvensiyonel ve Alternatif Kaynaklar)
Hidrojen
KÜRESEL GELİŞMELER
•Binek Araçlarda
-Fonksiyonellik - ergonomi
-Konfor,
-Elektronik parça seviyesi
-Farklı ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı
-Çevreye duyarlılık
-Konuşan araba ve yol bilgi sistemleri
-Yeni yakıt ve enerji teknolojileri
•Ticari Araçlarda
- Tasarım ve bağımsızlık ilkesi
- İç dizaynda alternatifler
- Sürücü konforu
- Ölçek ekonomisine ulaşmak
-Satış sonrası hizmetlerde kusursuzluk
TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI
Çevre ve Enerji
– Hibrit teknolojiler ve akıllı enerji yönetim sistemleri
– Biyokütle ve atık kaynaklı ileri yakıtlar
– Yakıt pilleri ve hidrojen yakıtları
– Düşük gürültülü taşıma sistemleri
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
ELEKTRİKLİ ARACIN
TARİHSEL GELİŞİMİ
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Elektrikli araçların yüksek adetli seri üretimi için öncelikle yapılması gerekenler :
•Hükümetler tarafından uygulanacak teşvik,vergi sisteminin yapılandırılması
•Altyapı modellemesi ve yapılandırılması için planlama (şarj istasyonları, otoparklar, alışveriş
merkezleri, evler, diğer yaşam alanları)
•Enerji depolama ve dağıtım sistemlerinin belirlenmesi
•Standardizasyon & regülasyonlar
•Müşteri beklentileri & yaklaşımı
•İnovasyon (yeni konseptler)
•Geri dönüşüm merkezlerinin kurgulanması
•IT yatırımları için fon
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Mevcut teşvik sistemleri :
•Çin başta olmak üzere; AB ülkelerinde hem Ar-Ge hem de elektrikli araç satışlarını teşvik
edecek sistemler kurulmuştur.
•Çin araç üretimi ve altyapı sistemleri için fon ayırırken; Japonya batarya teknolojileri için ciddi
bir fon ayırmıştır.
•Almanya 2011 yılına kadar e.mobilite, yeni enerji kaynakları, Ar-Ge ve batarya üretiminin
geliştirilmesi için 500 milyon Euro başlangıç fonu öngörmüştür. Her yıl gelişmeler doğrultusunda
desteklere karar verilecektir.Almanya’nın 2020 hedefi 1 milyon elektrikli araç üretmektir.
•İngiltere hibrid otobüs alımı ile başladığı program için 2012 yılında Londra merkezine elektrikli
olmayan araçların girişine izin vermemeyi planlamaktadır.
* New York Belediyesi, Daimler firmasından 500 adet hibrid otobüs almıştır.
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Neden elektrikli araç ?
•Bireyselliğin artması
•Araç ile daha çok duygusal bağ kurulabilmesi (kişiselleştirme)
•Nüfus artışı (2025’e dek 2 milyar kişi daha)
•Çevreci beklentiler ; CO2 regülasyonları
•Petrole bağımlılığı yok etmesi
•Daha az malzeme, daha az hata
•Karmaşık üretim modellerini ortadan kaldırması
•Sessiz
•Mühendislik maliyetlerini düşürmesi
•Bugünkü araçlardan %32-35 daha hafif olması
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Neden elektrikli araç ?
•Araç kullanım mesafe ve sürelerinin düşüklüğü
AB’de ortalama günlük seyahat edilen km:
%28
10 km’den az
%49
10-50 km arası
%14
50-100 km arası
%9
100 km’den fazla
•2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre sürücülerin %52’si yalnız ve araçları ile seyahat
ediyorlar. %80’i toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyeceğini ve arabalarından
vazgeçmeyeceklerini belirtiyorlar.
•2025 yılında toplam nüfusun %58’inin kendi aracına sahip olacağı varsayılmaktadır.
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Müşteri beklentileri (5.000
içermektedir):
kişi- A/B/C grupları
ile
yapılan anket
sonuçlarını
da
•%14 çevreci olması nedeniyle bugünkü ödeyeceği fiyatın 2.000 – 3.000 Euro daha pahalısını
ödemeye hazır
•%86 fiyatı uygun olmalı diyenler
•Altyapı olmalı
•Hükümet tarafından kesinlikle teşvik sunulmalı
•Plug-in şarj istasyonları kurulmalı, yol kenarlarında da olmalı ve kart ile ödeme yapılabilmeli
•Tasarımı ve güvenilirliği kanıtlanmış olmalı
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Müşteri beklentileri (5.000 kişi- A/B/C grupları ile yapılan anket sonuçlarını da
içermektedir):
•%60 şarj süresinin 6 saat olmasında bir sakınca görmemektedir (11 – 17.00 arasında araç
kullanmadıklarını belirtmişlerdir)
•%80 ilk başta ikinci araç olarak düşünebileceğini belirtmiştir (AB’deki nüfusun %35’inde 2. araç
vardır)
•Performansı iyi olmalı
•Ütopik bir düşüncenin artık gerçek olarak satın alınabilecek olması
•Kendi beğenilerim doğrultusunda aracı şekillendirebilecek olmam
•%50 hemen elektrikli araç almaya hazır
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Satış modelleri :
•Kullandığın modele göre öde
•Leasing
•Saatlik mobilite (ortak araç kullanımı)
Gelişim süreci nasıl olacak?
•Hızlı (5 sene öncesine dek 2030 yılı öngörülüyordu, şu anda 2015 yılında sınırlı seri üretimler
görüşülmekte)
- Mild – hybrid (hem benzinli,hem hibrid)
- Li – lon batarya
- Elektrikli araç
•Ortalama 20 yıl daha benzinli , dizel araçlar üretilmeye devam edecektir. Üretim adetleri elektrikli
araç teknolojisi geliştikçe düşerek azalacak ve en sonunda da %100 elektrikli araç üretimine
geçilecektir.
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Karşılaşılacak zorluklar :
•Müşterinin alışkanlıklarını değiştirip, güvenlerini kazanmak
•AB ülkeleri ile aday ülkeler arasında ko-ordinasyon ve işbirliği
•Regülasyonların oluşturulması
Parça üreticileri nasıl etkilenecek ?
•Alüminyum, magnezyum, kompozit malzeme kullanımlarında artış
•Sistem tedarikçiliği
•Gövde parçalarında yeni malzeme arayışları
•Platin katalizatörler
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Ar-Ge çalışmalarını hızlandırması ve yatırım yapması gereken üretim grupları
•Akü
•Koltuk (nano malzeme ile hafif, şişme yöntemi ile ayarlanabilen koltuklar)
•Cam (kendi kendini temizleyen camlar, güneş enerjisi alan tavan camları)
•Jant (sensör ve enerji depolama teknolojileri, kendi çevresinde dönebilen yapı)
•Direksiyon (joy stick, komposit plastik, i-phone yerleştirilebilir şekilde)
•Ön konsol (akıllı sistemleri aktaran bilgisayar donanımları ile )
•Tampon (esner nano malzemeler, karbon, silikon, kauçuk)
•Alüminyum parçalar (iç tasarım ve gövde, kapı çerçeveleri, bagaj içi)
•Aydınlatma elemanları (led ışıklar, gece görüşü için uzun menzilli tarayıcılı)
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Araçta bulunmayan ürün grupları :
•Motor bloğu ve parçaları
•Eksoz
•Direksiyon
•Vites
•Metal tavan
•Şanzıman
•Debriyaj pedalı
•Radyo, CD çalar
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Araç görünümü neye benzeyecek ?
•360 derece dönebilen robot araçlar, küçük ve kompakt
Çalışmalar nasıl ilerleyecek ?
•2009 – 2010 ; konsept araçlar üretilmesi ve sergilenmesi (müşteriyi alıştırma)
•2012 – 2015 ; toplu ulaşım araçlarında talep artışı ve üretim, özel taleplere yönelik üretim
•2015 ; sınırlı seri üretimler
•2015 – 2020 ; sınırlı serilerle eş zamanlı özellikle gelişmiş olan ülkelerde “mass production”
yüksek adetli üretimler
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar
Geleceğin elektrikli araçlarında kullanılacak olan akülerin küçük, hafif ve daha
güçlü olması gerekiyor. Günümüzde de sadece 2.5 kg ağırlığında akülerin
yapılmasını sağlayacak malzemeler geliştiriliyor ve İngiliz Lotus firması
tarafından yarış araçlarında kullanılmaya başlandı.
GELECEĞİN ARAÇLARI
Elektrikli Araçlar (Plug-in)
GELECEĞİN ARAÇLARI
Tek Kişilik Araçlar
Toyota I-Real & I-Swing
GELECEĞİN ARAÇLARI
İstiflenebilir Araçlar
GSMH/
KİŞİ
Yaratıcılık
20 – 40.000 $
Üretim
5 – 15.000 $
1 – 3.000 $
Montaj
Az
Gelişmişler
Gelişmekte
Olanlar
Gelişmiş
Toplumlar
GELİŞMİŞLİK
DÜZEYİ
Kaynak : PWC
Yaratıcılığın
Refaha Etkisi
www.taysad.org.tr
[email protected]