soru ve seçenekler

download report

Transcript soru ve seçenekler

ÇOCUK ÇALIŞTAYI
KAHTA İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU
“ÇOCUK ODAKLI FAALİYETLER”
BİZİM ÇOCUKLARIMIZ
KAHTA İHK VE ÇOCUKLAR
 Genel Bilgiler
 Önemli Faaliyetler
 Okul Ziyaret Formu
 Anket Çalışması
 Afiş Çalışmaları
3
1-ÇOCUKLAR İLÇE İHK TOPLANTILARINDA
AMAÇ: Çocukların İnsan Hakları Çalışmalarına aktif
olarak
katılımının
gerçekleştirilmesi.
sağlanması,
demokrasinin
FAALİYET : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde
okulların açık olduğu dönemlerde her toplantıya 3
okuldan 2’şer öğrenci ve 1’er öğretmen katılımı
sağlanmıştır.
SONUÇ
: Çocuklara toplantılarda söz hakkı verilmiş
görüşleri alınmış, talepleri değerlendirilmiştir.
4
ÇOCUKLAR İLÇE İHK TOPLANTILARINDA
5
COCUKLAR İLÇE İHK TOPLANTILARINDA
6
COCUKLAR İLÇE İHK TOPLANTILARINDA
7
COCUKLAR İLÇE İHK TOPLANTILARINDA
8
COCUKLAR İLÇE İHK TOPLANTILARINDA
9
2- OKUL, YURT VE PANSİYONLAR’I
HABERLİ – HABERSİZ ZİYARETLER
AMAÇ
: İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi.
FAALİYET : Kurul Üyelerinden oluşturulan gruplar
tarafından okul, yurt ve pansiyonlar haberli ve habersiz
olarak ziyaret edilmekte, ziyaret sırasında, rastgele
seçilen öğrencilerle görüşülmekte, hazırlanan raporlar
derlenerek kitapçık haline getirilmekte, eksiklikler
giderilmek üzere ilgili birimlere gönderilmektedir.
SONUÇ
:
Ziyaret sırasında öğrencilerle de
görüşülmesi şiddet, taciz vb. olumsuzlukların önlenmesi
10
açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur.
2- ZİYARET FORMLARI
11
2- OKUL, YURT VE PANSİYONLAR’I
HABERLİ – HABERSİZ ZİYARETLER
12
OKUL, YURT VE PANSİYONLAR’I
HABERLİ – HABERSİZ ZİYARETLER
13
OKUL, YURT VE PANSİYONLAR’I
HABERLİ – HABERSİZ ZİYARETLER
14
OKUL, YURT VE PANSİYONLAR’I
HABERLİ – HABERSİZ ZİYARETLER
15
3- OKULLARDA İÇME SUYU ÇEŞMELERİ
AMAÇ
: Sağlıklı İçme Suyu Temini.
FAALİYET : Kurul Toplantısına katılan bir öğrencinin
“Temiz İçme Suyumuz Yok, Tuvaletlerden su içiyoruz”
şeklindeki başvurusu üzerine, Kurulumuz tarafından sivil
Toplum Kuruluşları ile irtibata geçilmiş, STK işbirliğiyle
her okula bir çeşme yaptırılmıştır.
SONUÇ
:
Ziyaret sırasında öğrencilerle de
görüşülmesi şiddet, taciz vb. olumsuzlukların önlenmesi
açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur.
16
OKULLARDA İÇME SUYU ÇEŞMELERİ
17
4- OKULLARDA İÇME SUYU ÇEŞMELERİ
18
5- DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA
TİYATRO ARMAĞAN EDİLDİ
AMAÇ
FAALİYET
: Çocuklar için kültürel etkinlik.
:
Yerleşik tiyatro bulunan ilçemizde,
çocuklarımızın tiyatro etkinliğinden mahrum olmaması
amacıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrolarıyla irtibata
geçilerek 2008 ve 2009 yıllarında Dünya Çocuk Günü
etkinlikleri kapsamında tiyatro sergilenmiştir.
SONUÇ
: Çocukların büyük ilgisi ile karşılaşılmış,
etkinliğin devam ettirilmesi uygun görülmüştür.
19
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA TİYATRO
ARMAĞAN EDİLDİ
20
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA TİYATRO
ARMAĞAN EDİLDİ
21
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA TİYATRO
ARMAĞAN EDİLDİ
22
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNDE ÇOCUKLARA TİYATRO
ARMAĞAN EDİLDİ
23
5-“KORUNMAYA İHTİYACI OLAN, SUÇA KARIŞAN VE RİSK ALINDA
BULUNAN ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL ENTEGRASYON”
AMAÇ
: Korunmaya muhtaç olan, Suça Karışan ve
risk altında bulunan çocukların topluma kazandırılması.
FAALİYET : İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup
Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli
koordinasyon sağlanmış, çocuklara ve ailelerine
ulaşılmış çeşitli yardım malzemeleri hediye edilmiştir.
SONUÇ
: .Suça karışan çocuklar ile emniyet
görevlileri arasında
sağlanmıştır.
yardım
amaçlı
iletişim
ağı
24
“KORUNMAYA İHTİYACI OLAN, SUÇA KARIŞAN VE RİSK ALTINDA
BULUNAN ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL ENTEGRASYON”
25
“KORUNMAYA İHTİYACI OLAN, SUÇA KARIŞAN VE RİSK ALTINDA
BULUNAN ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL ENTEGRASYON”
26
6-“TAKDİRİNİ AL KİTAPLA ÖDÜLLENDİRELİM” PROJESİ
AMAÇ
: Çocukların Başarıya teşvik edilmesi,
başarının ödüllendirilmesi.
FAALİYET : Eğitim Öğretim yılı başında duyurulan proje
kapsamında ilçe genelinde takdir belgesi almaya hak
kazanan 1275 Öğrenci düzenlenen tören ile kitapla
ödüllendirilmiştir.
SONUÇ
:
Ödüllerin törenle verilmesi diğer
öğrencilerinde daha azimli olmasına vesile olmuştur.
27
“TAKDİRİNİ AL KİTAPLA ÖDÜLLENDİRELİM” PROJESİ
28
“TAKDİRİNİ AL KİTAPLA ÖDÜLLENDİRELİM” PROJESİ
29
7-“SAĞLIKLI İLETİŞİM” EĞİTİM SEMİNERLERİ
AMAÇ
: Okulda ve Aile İçinde Sağlıklı İletişim.
FAALİYET : NLP Eğitmeni Fatma SAĞLAM tarafından
ilçemizdeki 12 okulda ikişer seans halinde (sabah
öğrencilere, öğleden sonra velilere yönelik) eğitim
seminerleri gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ
: Toplamda 2821 Öğrenci ve Öğrenci velisinin
eğitim alması sağlanmıştır.
30
“SAĞLIKLI İLETİŞİM” EĞİTİM SEMİNERLERİ
31
“SAĞLIKLI İLETİŞİM” EĞİTİM SEMİNERLERİ
32
8-“ŞİDDET’İN ÖNLENMESİ” FAALİYETLERİ
AMAÇ
FAALİYET
: Okulda ve Aile İçinde Şiddetin Önlenmesi.
:
RAM Müdürlüğü koordinesinde İlçe
Merkezindeki tüm ilköğretim Okullarında, Okul Aile
Birlikleri İşbirliğiyle Okulda ve Aile İçinde şiddetin
önlenmesi konulu eğitim çalışmaları slayt gösterileri
eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ
: Toplamda 1.468 Öğrenci velisine yönelik
eğitim çalışması yapılmıştır.
33
“ŞİDDET’İN ÖNLENMESİ” FAALİYETLERİ
34
“ŞİDDET’İN ÖNLENMESİ” FAALİYETLERİ
35
“ŞİDDET’İN ÖNLENMESİ” FAALİYETLERİ
AMAÇ
FAALİYET
: Okulda ve Aile İçinde Şiddetin Önlenmesi.
:
.Adıyaman Üniversitesinden Öğretim
Görevlileri, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzmanları,
kahta Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatristi ve Adıyaman
Barosundan Konunun Uzmanlarının katılımıyla 2008
yılında 2, 2009 yılında 2 ayrı Panel düzenlenmiştir.
SONUÇ
: Panellere öğrenciler kadar öğrenci velileri
ilgi göstermiştir. Düzenlenen paneller sırasında şiddetin
önlenmesi konulu broşürler, SHÇEK tanıtım broşürleri
36
katılımcılara dağıtılmıştır
“ŞİDDET’İN ÖNLENMESİ” FAALİYETLERİ
37
OKULLARDA İNSAN HAKLARI PANOLARI
AMAÇ
: İnsan Hakları Bilincinin geliştirilmesi.
FAALİYET : İlçedeki tüm okullarda kurul kararı
doğrultusunda İnsan Hakları Panoları oluşturulmuş,
öğrenciler
tarafından
İ.H.Kulübü
öğretmenleri
gözetiminde güncellenme sağlanmıştır. Panolar kurul
tarafından okulların ziyaret edilmesi sırasında
incelenmektedir.
38
OKULLARDA İNSAN HAKLARI PANOLARI
39
OKULLARDA İNSAN HAKLARI PANOLARI
40
“ÇOCUK DİLİYLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ”
ETİKET HALİNE GETİRİLDİ
AMAÇ
: .Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocuklar
Tarafından bilinmesi.
FAALİYET : UNİCEF tarafından hazırlanan Çocuk Dili
Çocuk Hakları Sözleşmesi, etiket haline getirildi. Her
bir maddenin bir etiket üzerine işlendiği etiketlerde
çeşitli resimler de kullanıldı.
41
“ÇOCUK DİLİYLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ”
ETİKET HALİNE GETİRİLDİ
42
“ÇOCUK DİLİYLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ”
ETİKET HALİNE GETİRİLDİ
43
“ÇOCUK DİLİYLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ”
ETİKET HALİNE GETİRİLDİ
44
“ÇOCUK DİLİYLE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ”
ETİKET HALİNE GETİRİLDİ
45
“2010 YILI EYLEM PLANI”
2010 Yılında Uygulanacak İHK faaliyetleri
planlanmış ve EYLEM PLANI oluşturulmuştur.
Ocak ayı İHK toplantısında değerlendirilerek
uygulamaya konulmuştur.
46
“2010 YILI EYLEM PLANI” KİTAPÇIĞI
47
“ÇOCUK HAKLARININ BİLİNİRLİĞİ ANKETİ”
AMAÇ
: Çocuk
arttırılması.
Haklarının
bilinirliğinin
FAALİYET : Kahta RAM Müdürlüğü Koordinesinde
Çocuk Haklarının Bilinirliği Anketi hazırlanmış
olup, 2010 yılı başında uygulamaya başlanmıştır.
Anket sonuçları doğrultusunda Kurulumuz
tarafından
gerçekleştirilecek
etkinlikler
planlanacaktır.
48
“ÇOCUK HAKLARININ BİLİNİRLİĞİ ANKETİ”
49
“ÇOCUKLARA YÖNELİK RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON
YARIŞMALARI”
AMAÇ
katılımı
:
Öğrencilerin
Sosyal
Faaliyetlere
FAALİYET : Önemli gün ve haftalarda kurul kararı
doğrultusunda okullararası resim, şiir ve
kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte, kurul
tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında
dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir.
50
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
AÇIKLAMA
1
a) Okulda Şikâyet Kutusu Var Mı?
b) Yapılan Şikâyetler Nasıl Değerlendiriliyor?
c) İşlem yapılan şikâyet sayısı?
2
a) İnsan Hakları Kulübünde Kaç Öğrenci Bulunmaktadır?
b) Okul İHK Kulübünce Yapılan Önemli Faaliyetler Sayısı?
c) Örnek Faaliyetler Neler?
3
a) Okulda Duvar Gazetesi Var mı?
b) Duvar Gazetesinde İnsan Haklarını İşlenme Sayısı?
c) Ayrı Bir İnsan Hakları Duyuru Panosu Var mı?
51
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
4
a)
d)
İnsan Hakları Konulu Konferans, Seminer, Panel, Anket
Benzeri Etkinlikler Yapılmış Mı?
Faaliyetlerin Sayısı?
Okul İçi Şiddet Konusunda Öğretmen, Öğrenci, Veli
Bilgilendirilmesi Yapılmış Mı?
Faaliyet Sayısı
5
a)
b)
c)
d)
İnsan Haklarının Bilinirliği İle ilgili anket uygulanmış mı,
Farkındalığı arttırmak için yapılan etkinlik var mı?
İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanmış mı
İnsan Hakları Faaliyet Raporu Hazırlanmış mı?
6
a)
Ziyaretçi Defteri Kayıtları İle Nöbetçi Öğrenci Ve
Öğretmen Uygulaması Etkin Olarak Uygulanmakta Mıdır?
Okulun Çevre Güvenliği Sağlanmış Mı?
b)
c)
b)
AÇIKLAMA
52
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
AÇIKLAMA
7
a) Okul Aile Birliği Etkin Ve Verimli Çalışmakta Mıdır?
b) Yapılan Toplantı Sayısı
c) Velilerin Toplantıya Etkin Katılımı Sağlanmış Mı? (% )
8
a)
b)
c)
9
a)
b)
c)
Yeterli Rehberlik Hizmeti Ve Sosyal Destek Verilmekte
Midir?
Verilen Hizmet Sayısı
Etkili Yönlendirme Yapılmakta Mıdır?
Şiddeti Önlemede Etkili Olan Ders Dışı Sosyal Ve
Kültürel Etkinlikler Düzenlenmekte Midir?
Etkinlik Sayısı
Öğretmen Yokluğundan Kaynaklanan Boş Ders Var mı?
53
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
10
a)
b)
c)
AÇIKLAMA
Öğrenci Ve Öğretmen Memnuniyeti İçin Anket, Araştırma,
İnceleme Ve Benzeri Çalışmalar Yapılmış Mı?
Alınan Sonuçlar Doğrultusunda Gerekli Önlemler Alınmış Mı?
İnceleme Benzeri Çalışmalar Paralelinde Gerekli Önlemler
Alınmış Mı?
11
a) İmkan Dahilinde Özürlü Öğrenciler İçin Gerekli Kolaylık Ve
Önlemler Alınmış Mı?
b) Sahip Oldukları Haklar İle İlgili Bilgilendirme Yapılıyor mu?
12
a)
b)
c)
Yoksul ve düşkün öğrenciler tespit edilmiş mi?
Sosyal Yardımlar için yönlendirme yapılmış mı?
Okullarda paylaşmaya bu öğrencilerle yardımlaşmaya yönelik
etkinlik yapılmış mı?
54
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
AÇIKLAMA
13
a)
b)
c)
Öğrenciler İçin Yeterli Oyun Alanı Ve Sosyal Alan Var Mı ?
Gerekli Güvenlik Önlemi Alınmış Mı?
Çevre Temiz, Tertipli Ve Düzenli Mi?
a)
b)
c)
Spor Alanları Yeterli Mi?
Spor Malzemesi Ve Donanım Yeterli Mi?
Okuldaki Lisanslı Sporcu Öğrenci Sayısı?
14
15
a)
Bilgisayar Teknolojileri Sınıfı Var Mı?
b)
BTS Yeterli Mi?
c)
Ders Dışı Saatlerde Ve Hafta Sonlarında Öğrencilerin
İstifadesine Sunulması İçin Gerekli Tedbir Alınmış Mı?
55
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
AÇIKLAMA
16
a)
b)
c)
d)
17
a)
b)
18
a)
b)
Okul Kütüphanesi Var Mı
Kütüphane Yeterli Mi?
Günlük Hizmet Alım Sayısı?
Ziyaret Sırasında Açık Mı?
Okul binasında afetlere karşı önlem alınmış mı (yangın,
deprem, sel)?
Gerçekleştirilen tatbikat var mı?
Okul Kantininde Bulunan Gıda Maddeleri Okul İdaresince
Kontrol Edilmekte Midir?
Sağlıklı İçme Suyu İçin Gerekli Önlemler Alınmış Mı?
56
Ziyaret Formu
GENEL BİLGİLER
AÇIKLAMA
19
İnsan Hakları Ödülüne Teklif İçin Esas Olacak Faaliyetler
20
Diğer- Yazınız
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİREN KURUL ÜYELERİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
57
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
1
Okulunuzdan ne kadar memnunsunuz?
a) Hiç Memnun Değilim
b) Bazı Konularda Memnun Değilim
c) Memnunum
d) Çok Memnunum
Memnun olmadığınız konular nelerdir?
58
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
2
İdareci ve öğretmenlerin sizinle yeterince ilgilendiklerini
düşünüyor musunuz?
a)
Hiç
b)
Bazen
c)
Sık sık
d)
Genellikle
Hiç diyorsanız nedenlerini yazınız. …………………………
………………………………………………………………………
59
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
3
Seçeneklerden Hangisi Size veya Arkadaşlarınıza Şiddet ve
Kötü muamelede bulunmaktadır.
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)
a) İdareciler
b) Öğretmenler
c) Diğer çalışanlar
d) Üst sınıflar
e) Diğer öğrenciler
f) Hiçbiri
Kötü muamelenin şeklini yazınız………………………………..
60
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
4
Okulunuzda size ya da arkadaşlarınıza şiddet uygulanıyor
mu? Sıklığı?
a)
b)
c)
d)
Hiç
Bazen
Sık sık
Genellikle
61
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
5
Memur, hizmetli ve diğer çalışanların size ya da
arkadaşlarınıza davranış biçiminden memnun musunuz?
a)
b)
c)
d)
Hiç
Bazen
Sık sık
Genellikle
Memnun Değilseniz nedenlerini yazınız
62
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
6
Sınıf, okul, laboratuar ve tuvaletlerin
düzeninden memnun musunuz?
a)
b)
c)
d)
temizliği
ve
Hiç
Bazen
Sık sık
Genellikle
63
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
7
Okul kütüphanesi ve bilgi teknolojileri sınıflarından hafta
sonları ve ders saatleri dışında yararlanabiliyor musunuz?
a)
b)
Evet
Hayır
64
ANKET ÇALIŞMASI
(Seçilecek 10 öğrenci için gizli olarak uygulanacaktır )
SORU VE SEÇENEKLER
8
İlçe İnsan Hakları Kurulundan Beklentileriniz ve eklemek
istediğiniz hususları yazınız?
ÖNEMLİ NOT:
Sevgili Öğrenciler, bu anket sizlerin okullarda daha
sağlıklı ortamda eğitim alabilmeniz için İnsan Hakları
Kurulunca hazırlanmıştır. Cevaplarınız eğitim ortamının
iyileştirilmesine katkı sağlayacak, alınması gereken
önlemler için ışık tutacak olup, başka bir amaçla
kullanılmayacaktır.
KAHTA İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU BAŞKANLIĞI
65
AFİŞ ÇALŞMALARI
66
AFİŞ ÇALŞMALARI
67
AFİŞ ÇALŞMALARI
68
AFİŞ ÇALŞMALARI
69
AFİŞ ÇALŞMALARI
70
AFİŞ ÇALŞMALARI
71
AFİŞ ÇALŞMALARI
72
DİĞER ETKİNLİKLER
Kurul Üyelerin Kimlik Belgesi Örneği
73
DİĞER ETKİNLİKLER
Okulların Örnek Faaliyetleri
KONU
: Ayın Öğrencisi Seçilmesi
FAALİYET : İlçedeki okullarda, öğrenciler tarafından
yapılan değerlendirmeler ile her sınıf için ayın öğrencisi
seçilmesi uygulaması yürütülmeye başlanmıştır.
Ayın öğrencisi seçilirken göz önünde bulundurulan
kıstaslar, büyüklerine ve arkadaşlarına karşı saygılı
olmak, kavga etmemek, olumlu davranışlar sergilemek ve
başarılı olmak.
74
İNSAN HAKLAR YÖNÜNDEN AYIN ÖĞRENCİSİ
SEÇİLMESİ ETKİNLİĞİ
75