Didactische werkvormen

Download Report

Transcript Didactische werkvormen

Didactische werkvormen
Omschrijving
Keuze
Overzicht
Omschrijving
Didactische werkvormen zijn relatief stabiele
patronen van onderwijs- en leeractiviteiten, die in
hun onderling verband afgestemd zijn op de te
bereiken onderwijsdoelstellingen
Factoren die keuze bepalen
•
•
•
•
•
•
Leerdoelen en –inhoud
Leerlingkenmerken
Leerkrachtkenmerken
Randvoorwaarden
Krachtige leeromgeving
Didactische principes
Factoren die keuze bepalen
1. Leerdoelen en -inhoud
Welke werkvorm is geschikt voor het bereiken
van mijn doelen?
Welke werkvormen zijn aangewezen?
•Doel: Leerlingen leren samenwerken
•Doel: Zelfstandigheid bij leerlingen bevorderen
•Doel: Snel een globaal overzicht van de leerstof
schetsen
Factoren die keuze bepalen
2. Leerlingkenmerken: Welke werkvormen zijn
geschikt voor mijn leerlingen?
3. Leerkrachtkenmerken: Welke werkvormen zijn
geschikt voor mij als leerkracht?
4. Randvoorwaarden: Kan ik gezien de
randvoorwaarden deze werkvorm hanteren?
Factoren die keuze bepalen
5. Krachtige leeromgeving
• Authentieke leertaken, op de realiteit gericht
• Leren verdeeld over leerling, leerkracht,
medeleerlingen en hulpmiddelen
Factoren die keuze bepalen
6. Didactische principes
Iedere werkvorm zoveel mogelijk gekenmerkt door
de didactische principes
–
–
–
–
–
–
–
–
Belangstelling (afwisseling)
Activiteit
Aanschouwelijkheid
Geleidelijk
Integratie
Herhalen
Differentiatie
Beperking
Placemat-methode
Gebruikte werkvormen
• Placematmethode (brainstorm)
• Kennismakingsspelen
• Carrouseldiscussie
Overzicht
• Aanbiedende werkvormen • Gespreksvormen
– Doceren
– Demonstratie
– Vertellen/voorlezen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Brainstorming
Zoemsessie
Kringgesprek
Leergesprek
Onderwijsleergesprek
Klasgesprek
Probleemgerichte discussie
Rondvraag
Schrijfronde
Muurdiscussie
Stellingenspel
Groepsdiscussie via flappen
Overzicht
• Samenwerkingsvormen
–
–
–
–
–
• Dramatische werkvormen
Gevalsmethode (casestudy)
– Creatief spel
Groepswerk
– Rollenspel
Tweetallen/partnerwerk
– Simulatiespel
Projectmethode
Probleemgestuurd leren
• Opdrachtvormen
– Oefeningen
– Opgaven
– Problemen
– Huiswerk
– Geprogrammeerde
instructie
Overzicht
• Spelvormen
– Ervaringsgericht leren:
Kader van Kolb
– Kennismakingsspelen
– Kaartspelen
– Ganzenbord
– Kruiswoordraadsel
– Quiz
– ...
• Zelfontdekkingsvormen
– Practicum
– Zelfstudiepakket
– Contract- en
hoekenwerk
– Studiewijzer
– Excursie