Transcript PPTX

Συμμετρίες
και νόμοι διατήρησης
Συμμετρία και Μετασχηματισμοί
μετασχηματισμός «κατοπτρισμού»
Οι δύο καταστάσεις του ιονισμένου
μορίου του υδρογόνου
Ας προσδιορίσουμε τα
στοιχεία πίνακα του
τελεστή «κατοπτρισμού»
(στις καταστάσεις βάσης
|1> και |2>,
αναπαράσταση )
(Ι)
Συμμετρία και Μετασχηματισμοί
(ΙΙ)
Έστω ότι την χρονική στιγμή t=0, το σύστημα του μορίου του ιονισμένου υδρογόνου
βρισκόταν στην κατάσταση |1>. Αργότερα, την χρονική στιγμή t=15s, η κατάσταση του
συστήματος θα περιγράφεται από το διάνυσμα κατάστασης U(t=15s,t=0)|1>. Επί
παραδείγματι:
Αντίστροφα, εάν το σύστημα βρίσκεται την χρονική στιγμή t=0 στην κατάσταση |2> και η φύση
«σέβεται» την συμμετρία κατοπτρισμού, τότε:
Η διατήρηση της συμμετρίας σε μετέπειτα χρόνους γενικεύεται σ΄ όλες τις περιπτώσεις που η
«φυσική» του συστήματος μένει αναλλοίωτη σε μετασχηματισμούς όπως, στροφές γύρω από
άξονα, μεταφορά στη θέση, κατοπτρισμούς, αμοιβαία μετάθεση των συστατικών του
συστήματος (μποζόνια) κτλ
Συμμετρία και Μετασχηματισμοί
(ΙΙΙ)
Έστω ο τελεστής Q ο οποίος αλλάζει την κατάσταση του συστήματος από |ψ> σε |ψ’>.
Συγκεκριμένα, έστω ότι την χρονική στιγμή t=0,
Το αρχικό σύστημα εξελίσσεται συναρτήσει του χρόνου, ως:
Αλλά και μετά τον μετασχηματισμό Q, το σύστημα
εξελίσσεται συναρτήσει του χρόνου, ως:
 ' 2  Uˆ Qˆ  1
Εάν η «φυσική» του συστήματος παραμένει αναλλοίωτη κατά
τον μετασχηματισμό Q, θα μπορούσαμε να καταλήγαμε στην
κατάσταση |ψ’2> αφήνοντας το σύστημα να εξελιχθεί
χρονικά από την κατάσταση |ψ1> στην κατάσταση |ψ2> και
μετά να εφαρμόσουμε τον μετασχηματισμό Q:
 '2  Qˆ Uˆ  1
Ο μετασχηματισμός που εκφράζεται από τον τελεστή Q αντιστοιχεί σε συμμετρία του
συστήματος εάν: «δεν έχει σημασία πότε» θα εφαρμόσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό
Οι τελεστές αντιμετατίθενται
Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης
Ένας μετασχηματισμός αφήνει αναλλοίωτο ένα σύστημα:
«αναλλοίωτο» σημαίνει ότι οι πιθανότητες παραμένουν οι ίδιες. Επί παραδείγματι στο
σύστημα του ιονισμένου μορίου του υδρογόνου ισχύει ότι την χρονική στιγμή t=0:
i
Pˆ I  e I
1
i
Pˆ II  e II
1
Εάν ο μετασχηματισμός Q,
κάποια χρονική στιγμή,
αφήνει αναλλοίωτη τη
«φυσική» του συστήματος
τότε το σύστημα θα
διατηρεί αυτή την ιδιότητα
για πάντα
(απλώς άλλαξε τη φάση)
Ιδιοτιμές του Τελεστή Αντιστροφής- Ομοτιμία
Ας γενικεύσουμε τον μετασχηματισμό κατοπτρισμού σε μετασχηματισμό αντιστροφής
r  r
Pˆ r   r
Όταν ένα σύστημα είναι αναλλοίωτο σε μετασχηματισμούς
i
 '  Pˆ    e  
αντιστροφής
ευρίσκεται
σε καθορισμένη αντιστροφής:
κατάσταση ομοτιμίας.
Εάν το σύστημα
είναι αναλλοίωτο
σε μετασχηματισμούς
Άρτιας ομοτιμίας όπως η στάσιμη κατάσταση |Ι> ( Pˆ Ι = + Ι ) ή
περιττής ακόμα
ομοτιμίας
όπως
άλλη στάσιμη κατάσταση (|ΙΙ>) του
Ας αντιστρέψουμε
μία φορά
τοησύστημα:
ιονισμένου
μορίου
του υδρογόνου, Pˆ ΙΙ = - ΙΙ
δύο αντιστροφές μας φέρνουν
στην αρχική
θέση
Προφανώς η δεύτερη αντιστροφή μας
έφερε στην αρχική κατάσταση εάν…
Οι καταστάσεις πόλωσης
του φωτονίου
• Πολωμένο φώς
• Γραμμικά και κυκλικά πολωμένο φως
• Καταστάσεις βάσης – καταστάσεις πόλωσης
Πόλωση του Φωτός
Ε
Β
Υ
Γραμμικά
Πολωμένο Φως
Ε
Y πόλωση
W
Ε
Χ
X πόλωση
y
y
x
x
Ελλειπτική πόλωση: Οι
συνιστώσες του Ε στον Χ
και Υ άξονα έχουν
διαφορά φάσης φο
Γραμμική πόλωση
στη διεύθυνση W (η Χ
και η Υ συνιστώσα
του Ε έχουν
μηδενική διαφορά
φάσης)
Κυκλική πόλωση: Οι
συνιστώσες του Ε στον Χ
και Υ άξονα έχουν ίδιο
πλάτος και διαφορά
φάσης 90ο
Πόλωση ενός Φωτονίου
ΔέσμηΓραμμικά
Πολωμένου Φωτός στη
διεύθυνση Υ
Χ
ΔέσμηΓραμμικά
Πολωμένου Φωτός στη
διεύθυνση Χ
Υ
Φωτόνια στην κατάσταση πόλωσης y
Φωτόνια στην κατάσταση πόλωσης x
Αλλαγή Διεύθυνσης Πόλωσης
Διεύθυνση
Πόλωσης
Χ’
Διεύθυνση
Πόλωσης
P  x x'
Ε=Εοcosθ
Νόμος του Malus: Ι=Ιοcos2θ
 cos θ
P   . 
  ή
Εο
2
2


 cos θ
2
RCL και LCL διανύσματα βάσης
 i t

x e


 iπ/2  i t
y
e
e


iπ  i t

 x e e

 iπ/2  i t
y
e
e


+
R' 
1
2
L' 
1
2

x' i y'


x' i y'

Πολωμένο Φώς
και Στροφορμή
Μετασχηματισμοί και Νόμοι Διατήρησης (Ι)
z
φ
Έστω ένα φυσικό σύστημα με διάνυσμα κατάστασης ψ ο ,του
οποίου η «φυσική» παραμένει αναλλοίωτη σε στροφές γύρω από
τον άξονα z
Ας επαναλάβουμε την στροφή για ακόμα μία φορά
Το ίδιο αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε ένα εξ αρχής επιχειρούσαμε
στροφή κατά 2φ
i 2
Rˆ z (2 ) ψ ο  e
ψο
Για οποιανδήποτε γωνία φ θα ισχύει ότι:
Επειδή η φυσική του συστήματος παραμένει αναλλοίωτη σ΄ αυτές τις στροφές:
Rˆ z ( ) ψ 'ο  Rˆ z ( )Uˆ ( t , 0) ψ ο  Uˆ ( t , 0) Rˆ z ( ) ψ ο
 e Uˆ ( t , 0) ψ ο  e
ψ 'ο
Ο παράγων m είναι χαρακτηριστικό μέγεθος του συστήματος που παραμένει ανεξάρτητο του
χρόνου. Αποτελεί σταθερά του φυσικού συστήματος.
i m
im 
Εν προκειμένω, αφορά στην διατήρηση της στροφορμής κατά τον άξονα περιστροφής Ζ
Jz = m
Πολωμένο Φως
z
φ
y’
Όταν το RHC φως ειδωθεί από νέο σύστημα
συντεταγμένων, στραμμένο κατά γωνία φ, γύρω από τον
άξονα z (άξονα πόλωσης του spin του φωτονίου) τότε:
R'  R e
iφ
 R e
y
χ
χ’
im φ
m 1
Η στροφή του συστήματος συντεταγμένων κατά γωνία φ γύρω από τον άξονα διάδοσης z
αφήνει το φωτόνιο το ίδιο (αναλλοίωτη πόλωση RHC, αναλλοίωτη ενέργεια κ.τ.λ.)
προσθέτοντας μόνο μία φάση mφ=1φ
Το RHC πολωμένο φωτόνιο μεταφέρει m 
 1
στροφορμή, παράλληλη στον άξονα z
Αντίστοιχα, η στροφή ενός LHC φωτονίου καταλήγει:
L'  L e
 iφ
Το LHC πολωμένο φωτόνιο μεταφέρει m 
 L e
im φ
m  1
 1
στροφορμή, αντιπαράλληλη στον άξονα z
Μία δέσμη Ν φωτονίων κυκλ. συχνότητας ω μεταφέρει ενέργεια:
και στροφορμή:
Jz = N
=
W
ω
W  N 
Η κλασική εικόνα της πόλωσης
y
Δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο φως προσπίπτει
σε πέτασμα
x
Υ
z
x  r0 cos   t   

y  r0 sin   t   

r
 t  0
Χ
Οι δύο συνιστώσες του ηλεκτρικού
πεδίου μεταβάλλονται χρονικά με
σταθερή διαφορά φάσης 90ο
F x  e  cos  t
F y  e  sin  t
Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια
του πετάσματος εκτελούν
αρμονική ταλάντωση σε
δύο διευθύνσεις υπό την
επίδραση του ηλεκτρικού
πεδίου
Η κλασική εικόνα της πόλωσης
y
Δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο φως προσπίπτει
σε πέτασμα
x

z
Υ
t
σε συμφωνία με την
κβαντομηχανική
πρόβλεψη
r
 t  0
Z συνιστώσα της ροπής
δύναμης ως προς κέντρο
Χ
x  r0 cos   t   

y  r0 sin   t   

Πόλωση-Παρατηρήσεις
• Δέσμη LHC πολωμένου φωτός μεταφέρει την ίδια στροφορμή αλλά με το διάντσμα
προσανατολισμένο αντιπαράλληλα του άξονα πρόσπτωσης της δέσμης
• Το γραμμικά πολωμένο φώς δεν βρίσκεται σε κατάσταση καθορισμένης πόλωσης. Εάν
φωτόνιο έχει 50% πιθανότητα να έχει RHC και 50% LHC πόλωση.
Συνεπώς, σε ένα πείραμα που μετρούμε την στροφορμή δέσμης φωτός θα καταλήξουμε ότι η
συνισταμένη μεταφερόμενη στροφορμή από τη δέσμη είναι μηδέν
• Για να ορίσουμε πλήρως την κατάσταση στροφορμής (πόλωση) ενός συστήματος, με μάζα
ηρεμίας Μ και με στροφορμή J=1, ως προς οποιονδήποτε άξονα z, χρειαζόμαστε τον κβαντικό
αριθμό m να παίρνει μία από τις τιμές +1, 0, -1. Στην περίπτωση των φωτονίων, επειδή δεν
υπάρχει σύστημα αναφοράς στο οποίο να ευρίσκονται ακίνητα, δεν «χρειάζεται» η κατάσταση
m=0. Μόνο η διεύθυνση κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άξονας πόλωσης, και σ΄αυτόν
τον άξονα το φωτόνιο έχει δύο καταστάσεις πόλωσης.
Πολωμένο Φώς
και Ομοτιμία
Pˆ r   r 
 ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
 PL  P  r  p   P  r   P  p   L
Pˆ p   p 

L
Pˆ r
Pˆ L
p
r
Pˆ p
Pˆ
=
Pˆ
=
Η εξαΰλωση του positronium (ΙIΙ)
• Το positronium έχει περιττή (αρνητική) ομοτιμία.
• Η Ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση διατηρεί την ομοτιμία
• Ποια είναι η τελική κατάσταση διάσπασης του positronium j=0
F = N  R 1 R 2 - L 1L 2


Τ ελική Κ α τά σ τα σ η :
Pˆ F = N Pˆ R 1 R 2 - Pˆ L 1 L 2
R 1R2
Τ ελική Κ α τά σ τα σ η :
 N L L
1
2
- R 1R 2

F
L1 L 2
Η μία κατάσταση προκείπτει από
τον μετασχηματισμό αντιστροφής
Pˆ r = -r
της άλλης
Pˆ L1 L 2  R1 R 2
Pˆ R1 R 2  L1 L 2
Η τελική κατάσταση (|F>)
περιέχει 50% RHC καταστάσεις
και 50% LHC καταστάσεις
ζευγών φωτονίων
Η εξαΰλωση του positronium (ΙIΙ)
F = N  R 1 R 2 - L 1L 2

Η τελική κατάσταση (|F>) περιέχει 50% RHC καταστάσεις και 50% LHC καταστάσεις
ζευγών φωτονίων
•Κάθε ζεύγος φωτονίων βρίσκεται και στις δύο καταστάσεις, δηλαδή στην κατάσταση
|F>.
•Σ΄ ένα πείραμα υπάρχει 50% πιθανότητα να ανιχνευθούν και στους δύο ανιχνευτές
RHC φωτόνια και 50% πιθανότητα να ανιχνευτούν LHC φωτόνια
Η εξαΰλωση του positronium (ΙV)
F = N  R 1 R 2 - L 1L 2

Η τελική κατάσταση (|F>) περιέχει 50% RHC καταστάσεις και 50% LHC καταστάσεις
ζευγών φωτονίων
Ας υπολογίσουμε το πλάτος πιθανότητας
=
=
Ν
y1
y2
χ1
Ομοίως, βρίσκουμε ότι:
χ2
Οι ανιχνευτές ανιχνεύουν ταυτόχρονα
τα θυγατρικά φωτόνια εάν και μόνο
εάν τα πολωσίμετρα τους είναι
τοποθετημένα κάθετα μεταξύ τους.