Her kan du lese mer om Vivian Robinson og temaet hun kommer til

Download Report

Transcript Her kan du lese mer om Vivian Robinson og temaet hun kommer til

Bergenskonferansen 2013
Viviane Robinson
Distinguished Professor ved fakultet for utdanning ved
University of Auckland og Academic Director for Centre for
Educational Leadership
SPESIALITETER: skoleutvikling, lederskap og forholdet
mellom forskning og forbedring av praksis.
Hun har:
• Mottatt priser fra nasjonale og internasjonale organisasjoner for sin
forskning om skoleutvikling, utdanning og lederskap
• Forfattet fem bøker, utallige artikler og bokkapitler
• Gitt ut boken ”Student-Centred Leadership” (elevsentrert ledelse) i
2012 hvor hun argumenterer for at skoleledere kan gjøre en stor
forskjell for elevenes resultater og de ferdigheter og kompetanse de
trenger for å nå frem til disse
- 20.09.2013 - Bergen -
Bergenskonferansen 2013
Student-Centred Leadership
- The Leadership Practices and Capabilities that Make a Difference
Foredraget vil være praktisk innrettet og inkluderer en interaktiv
kombinasjon av mini-leksjoner, video og gruppeaktiviteter.
Modul 1 – The ”What” of Student-Centre Leadership
•
•
•
Få en dypere forståelse for fem ledelsesdimensjoner ved elevsentrert ledelse. Lære om
forskningen disse fem nøkkelaspektene bygger på
Vurdere hvordan disse passer inn i din kontekst og rolle som leder
Identifisere prioriterte områder for videre utvikling av ditt lederskap
Modul 2 – The ”How” of Student-Centre Leadership
•
•
•
•
Få en dypere forståelse for de tre egenskapene som trengs for god bruk av de fem
nøkkelaspektene ved elevsentrert ledelse
Lære om forskningen disse tre egenskapene bygger på
Diskutere et videoeksempel på bruk av disse egenskapene
Vurdere hvordan disse passer inn i din kontekst og rolle som leder
- 20.09.2013 - Bergen -