Kompetanseprofil: Tom Karp - Høyskolen Campus Kristiania

Download Report

Transcript Kompetanseprofil: Tom Karp - Høyskolen Campus Kristiania

Kompetanseprofil: Tom Karp
Nøkkelkvalifikasjoner
•
•
•
Ledelse: påvirke mennesker til å nå felles mål i organisasjoner.
Lederutvikling: utvikle seg som leder og som menneske.
Endringsledelse: ledelse av endringer i organisasjoner.
Næringslivserfaring
•
•
•
•
Kværner / vice president: ledelse av strategi og endringsprosesser.
Preview / senior partner: konsulenttjenester innen strategiinnovasjon og fremtidstenkning,
samt oppstartsvirksomhet.
IKEA / lederutvikling: gjennomføring av ledertrening for alle IKEAs ledere.
Svindland / endringsprosess: endringsprosesser for bedriftens ledergruppe.
Publikasjoner
•
•
•
•
Publiseringer: Journal of Change Management, Journal of Management Development og
Foresight.
Kronikker: kronikker i Aftenposten, Dagens Næringsliv, Økonomisk Rapport, Ukeavisen
Ledelse og Jyllandposten.
Media generelt:
Verv: styret for Polyteknisk Forenings gruppe for Ledelse, styret til Foresight Norge og
European Institute for Complexity Studies (EURICS).
Jeg underviser i
•
•
Følgende Bachelorløp: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
Følgende emner:
Scandinavian Leadership, entreprenørskap og forretningsutvikling, ledelse av innovasjon og
entreprenørskap.
Underviser også i Leadership på Salzburg Management and Business Schools MA/MBA program og
på Rushmore Universitys Master of Leading People (MLP) program.