Elevsentrert ledelse - Skolelederforbundet

Download Report

Transcript Elevsentrert ledelse - Skolelederforbundet

«God skoleledelse fører til økt læringsutbytte for elevene»

Fra boken Student Centered Leadership av Viviane Robinson

Elevsentrert ledelse

Stiftelsen IMTEC og Skolelederforbundet ønsker velkommen til en spennende fagdag der professor Viviane Robinson fra New Zealand utdyper sine forskningsfunn om skoleledelse. Prof. Robinson har gjennomført metastudier av hva som har betydning når du skal lede skoler på en måte som gjør en forskjell for elevers faglige og sosiale utvikling. Konferansen henvender seg til skoleledere, skoleeiere og andre med interesse for skoleledelse og skoleutvikling. Viviane Robinson er professor ved fakultet for utdanning ved Auckland Universitet og direktør ved senter for utdanningsledelse.

Program: Kl. 08.30 – 09.00

Registrering

Kl. 09.00 – 15.30

Elevsentrert ledelse Seminardagen vil bestå av en interaktiv kombinasjon av mini-leksjoner, video- og gruppeaktiviteter.

Viviane robinson Del 1 – The ”WhaT” of sTuDenT cenTereD leaDershiP

• • • Få en dypere forståelse for de fem nøkkelaspektene ved elevsentrert ledelse Lære om forskningen som disse nøkkelaspektene bygger på Vurdere hvordan disse passer inn i din kontekst og rolle som leder

Del 2 – The ”hoW” of sTuDenT cenTereD leaDershiP

• • • Få en dypere forståelse for de tre kategoriene av lederhandlinger som er essensielle for å drive elevsentrert ledelse Lære om forskningen disse tre kategoriene bygger på Vurdere hvordan disse passer inn i din kontekst og rolle som leder

Praktiske opplysninger: Påmelding:

www.imtec.no

Pris: Pris:

Kr. 1.900, Kr. 1.600,- for medlemmer av Skolelederforbundet

Påmeldingsfrist:

23.02.14

Påmeldingsskjema (elektronisk) og mer hjemmeside:

www.imtec.org

DaTo sTeD 23.04. Drammen

NB! Fulltegnet

24.04. Kristiansand 25.04. stavanger 29.04. Bodø hoTell first hotel ambassadør clarion hotel ernst clarion hotel stavanger 28.04. Trondheim/Værnes rica hell hotel rica hotel Bodø