Bli en bedre leder med “Personlig lederskap”

Download Report

Transcript Bli en bedre leder med “Personlig lederskap”

Kursutvikler Arne J. Halvorsen
Arne har også en omfattende ledererfaring fra eget lederskap. Det
spenner fra leder for en liten gruppe på førstelinjenivå og til daglig
leder ansvar. Uten å ha utøvet lederskap selv blir det vanskelig å
være veileder og kursleder for andre. Les gjerne bøker om lederskap
sier han, men vær oppmerksom på at det skrives alt for mange
oppskriftsbøker om lederskap. Hans erfaring er at lederskap kan
utøves på mange forskjellige måter, avhengig av egne personlige
forutsetninger og hva situasjonen krever. Usikkerhet om hvordan
lederrollen skal utøves skaper utrygghet og utrygghet er et dårlig
fundament for godt lederskap. Det kan rettes på, sier han. Arne har
også en betydelig erfaring fra styrearbeid.
I dag arbeider han med lederutvelgelse, som coach og mentor for
ledere, og med leder- og teamutvikling på samlinger. Jeg har truffet
mange tusen ledere sier han. Det har gitt meg mange tanker om
hva som er viktig i lederrollen, hvordan lederskap på sitt beste ser ut,
men også mye om hvordan det ikke skal gjøres.
Jeg har alltid tenkt at en dag skal jeg sammenfatte mine erfaringer
om lederskap, medarbeiderskap og mennesker i arbeid. Nå er det
gjort i form av kursserien ”Personlig lederskap”.
Jeg vil anbefale alle ledere til å ta et slikt kurs, nyttig lærdom!
Jon-Henning Hauge
Daglig leder
Norpe CoolTeam AS
Produksjon: J. Kiøsterud. Trykk: bk grafisk. 04.2011
Arne J. Halvorsen jobber i dag som lederutvikler og
headhunter i et arbeidsfellesskap med Rune Holm
i Halvorsen & Holm. Han har i mange år drevet
Link Management Norge AS og har i dette selskapet
utviklet lederutviklingsprogrammet ”Personlig
lederskap”. Arne er en av landets mest erfarne managementkonsulenter. Konsulentkarrieren startet i Mercuri International AS, den gang
Mercuri Instituttet i 1985, hvor han arbeidet både som konsulent og
direktør for selskapet.
Referanse:
Kurset var veldig innholdsrikt og utfordret oss med reelle saker
fra vår egen hverdag.
I form av at vi var to ledere i forskjellige trinn (over/under) så fikk
vi sparret med å gi hverandre feedback som vi ellers ikke har gjort.
Dette har vi dratt nytte av i ettertid selv i en hektisk hverdag,
vi kommuniserer på en helt annen måte i dag.
I tillegg jobbet vi med verktøy som vi har dratt inn i ledergruppa
hos oss og det har gitt meg en mer kreativ gjeng å jobbe med.
Arne har også en unik evne til å sette seg inn i de forskjellige casene
og trigge punkter som får frem det beste i deg.
Bli en bedre leder med “Personlig lederskap”
Link Management Norge AS
Informasjon om kursinnhold og opplegg fås ved henvendelse til
[email protected], eller på telefon 915 32 095.
LINK MANAGEMENT
Med egen trygghet gir du dine ansatte de beste betingelser for å lykkes!
”Personlig lederskap”
arbeidsklima i enheten du
har ansvar for.
Kursprogram: 6 samlinger på 8 timer over ca ½ år med arbeidsoppgaver mellom samlingene.
Kurset kan også leveres som internkurs.
Kurspris åpent kurs:
kr. 28.000 pr deltager.
Internkurs: Kr. 150.000 for inntil 12 deltagere. Utover dette kr 8.500 pr deltager.
Kurset ”Personlig lederskap” er utviklet av Arne J. Halvorsen og
bygger på styrende ideer fra hans samarbeid med Lars Malm og
egen virksomhet som leder, managementkonsulent og foreleser på
kurs gjennom mange år. Programmet har tidligere vært gjennomført som internkurs, men settes nå også opp som åpent program.
Programmet er basert på at det utføres arbeid mellom samlingene
og således på erfaringsbasert læring. En annen viktig pilar i pedagogikken er at utvikling krever forandring. Enkle øvelser skal bidra til
at deltagerne utvikler sitt lederskap i positiv retning, og til trivsel og
produktivitetsforbedringer innenfor lederens ansvarsområde. I den
sammenheng er det greit å være klar over at enkelt ikke alltid er det
samme som lett.
Formål med kurset: Formålet med kurset er at deltagerne skal kunne
tilegne seg kunnskap, verktøy og metoder for utvikling av egen
organisasjon. Verktøy og metoder som vi vet virker etter mange år
med praktisk anvendelse i en lang rekke virksomheter. I tillegg lærer
man aktiv bruk av feedback for å utvikle egen lederrolle. Medarbeiderne blir de viktigste konsulentene, da alt lederskap er personlig og personavhengig.
Selvinnsikt er grunnlaget for å forstå, og for å kunne bygge relasjoner til andre mennesker. Utvikling av selvinnsikt er en vesentlig
bærebjelke i kurset. Denne selvinnsikten vil bidra til utvikling både
i lederrollen og som person.
Målgruppe: I utgangspunktet alle som har en lederrolle og skal
ståsteder i en organisasjon gir bare en ekstra dimensjon i utviklingsprosessen. Det handler om resultatutvikling gjennom andre mennesker med personlig lederskap som verktøy. Da spiller det ikke
så stor rolle om medarbeiderne utgjør en ledergruppe, et serviceteam, en konsulentgruppe eller et annet fagmiljø. Det handler om
mennesker og arbeide.
Beste hilsen
Arne J. Halvorsen
Kursinnhold: Personlig lederskap, modul 1-6
Modul 1 – Personlig lederskap – et oversiktsbilde
og et godt samarbeidsklima
- Feedback – en vesentlig metode for utvikling som leder og
menneske
- Hva ønsker du å få ut av jobben som leder?
- De ulike delrollene og hvordan du prioriterer
- Hvordan utvikle deg som leder?
Modul 2 – Selvinnsikt – ditt utgangspunkt for utvikling
og å forstå andre
- Hvordan utnytte mine sterke sider?
- Hva skal til for at jeg kan være meg selv på mitt beste?
videre arbeide
- Kommunikasjon – å håndtere ulikheter
- Hvordan bruke denne kunnskapen i arbeidet generelt
Modul 3 – Lederskap og lagspill
- Ledelse er samspill – verktøyet er kommunikasjon
- Lederaktivitetene – planlegge – organisere – følge opp –
kontrollere
- Analyse av laget – Utviklingsplan for laget
- Holdning til medarbeidere – Synet på egne oppgaver
- Teamutvikling i eget team. Du lærer en metode som virker
- Motivasjon og belønning
Mellom samlingene
vil du arbeide med
Modul 4 – Å håndtere problem
- Vanskeligheter – problemer – krise
- Vanskeligheter – grunnlaget for læring og utvikling
- Fra vanskelig samtale til problemløsende samtale
- Case problemhåndtering og vanskelige samtaler
-
oppgaver og case-
Modul 5 - Målstyring og resultatoppfølging
- Målstyring i personlig utvikling og som lederverktøy
- Innføring i målstyringsmodellen
- Se sammenheng mellom overordnede mål,
avdelingsmål og individuelle mål
avdeling og medarbeidere
- Medarbeidersamtaler og resultatoppfølgingssamtaler
din daglige arbeids-
Modul 6 – Delegering og utvikling av medarbeidere
- Analyse av egne arbeidsoppgaver som utgangspunkt for
delegering
- Hvordan kommunisere med din sjef, du har fortsatt en
medarbeiderrolle
- Delegeringens psykologi, fallgruver og muligheter
- Syn på medarbeidere og ulike lederstiler
- Delegering – en gjensidig prosess – gi og ta
- Videreutvikling av deg selv i din lederrolle
studier.
Det legges opp til en
egeninnsats med
oppgaver som du
kan ta direkte inn i
situasjon.
Erfaringer fra dette
arbeidet følges opp
på neste samling.
For informasjon
og påmelding
kontakt:
Sponås AS
Alexander
Tel 404 72 598 eller
Jo Idar tel 920 30 610
[email protected]
Kursutvikler Arne J. Halvorsen
Arne har også en omfattende ledererfaring fra eget lederskap. Det
spenner fra leder for en liten gruppe på førstelinjenivå og til daglig
leder ansvar. Uten å ha utøvet lederskap selv blir det vanskelig å
være veileder og kursleder for andre. Les gjerne bøker om lederskap
sier han, men vær oppmerksom på at det skrives alt for mange
oppskriftsbøker om lederskap. Hans erfaring er at lederskap kan
utøves på mange forskjellige måter, avhengig av egne personlige
forutsetninger og hva situasjonen krever. Usikkerhet om hvordan
lederrollen skal utøves skaper utrygghet og utrygghet er et dårlig
fundament for godt lederskap. Det kan rettes på, sier han. Arne har
også en betydelig erfaring fra styrearbeid.
I dag arbeider han med lederutvelgelse, som coach og mentor for
ledere, og med leder- og teamutvikling på samlinger. Jeg har truffet
mange tusen ledere sier han. Det har gitt meg mange tanker om
hva som er viktig i lederrollen, hvordan lederskap på sitt beste ser ut,
men også mye om hvordan det ikke skal gjøres.
Jeg har alltid tenkt at en dag skal jeg sammenfatte mine erfaringer
om lederskap, medarbeiderskap og mennesker i arbeid. Nå er det
gjort i form av kursserien ”Personlig lederskap”.
Jeg vil anbefale alle ledere til å ta et slikt kurs, nyttig lærdom!
Jon-Henning Hauge
Daglig leder
Norpe CoolTeam AS
Produksjon: J. Kiøsterud. Trykk: bk grafisk. 04.2011
Arne J. Halvorsen jobber i dag som lederutvikler og
headhunter i et arbeidsfellesskap med Rune Holm
i Halvorsen & Holm. Han har i mange år drevet
Link Management Norge AS og har i dette selskapet
utviklet lederutviklingsprogrammet ”Personlig
lederskap”. Arne er en av landets mest erfarne managementkonsulenter. Konsulentkarrieren startet i Mercuri International AS, den gang
Mercuri Instituttet i 1985, hvor han arbeidet både som konsulent og
direktør for selskapet.
Referanse:
Kurset var veldig innholdsrikt og utfordret oss med reelle saker
fra vår egen hverdag.
I form av at vi var to ledere i forskjellige trinn (over/under) så fikk
vi sparret med å gi hverandre feedback som vi ellers ikke har gjort.
Dette har vi dratt nytte av i ettertid selv i en hektisk hverdag,
vi kommuniserer på en helt annen måte i dag.
I tillegg jobbet vi med verktøy som vi har dratt inn i ledergruppa
hos oss og det har gitt meg en mer kreativ gjeng å jobbe med.
Arne har også en unik evne til å sette seg inn i de forskjellige casene
og trigge punkter som får frem det beste i deg.
Bli en bedre leder med “Personlig lederskap”
Link Management Norge AS
Informasjon om kursinnhold og opplegg fås ved henvendelse til
[email protected], eller på telefon 915 32 095.
LINK MANAGEMENT
Med egen trygghet gir du dine ansatte de beste betingelser for å lykkes!