Foredrag Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank

Download Report

Transcript Foredrag Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank

Hallingdalskonferansen
3.september 2014
Hans Kristian Glesne, Adm. Banksjef Skue Sparebank
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Personalledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Lederstil
Bakgrunn
Alder: 41 år
Utdanning: Øk.adm og ledelse BI og LBS
Yrke: Adm. banksjef i Skue Sparebank
Erfaring: Bare min egen
Tidligere arbeid: 5 år i transport, 9 år i Sparebanken Øst,
5 år i NPS og 1 år i Skue.
Interesser: Folk
Tror på: Hardt arbeid og enkle modeller
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Personalledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Lederstil
Fremtidsrettet og konkurransedyktig bank
som forblir lokal
Hol + Nes er ikke DNB:
 Offensivt grep for å sikre enda bedre
Gol
Hol
lokalbank fra Hallingdal med vekstmuligheter
Nes
Geilo
Flå
i hele buskerund
Nore og Uvdal
Sigdal
Markedsområde
• 8 kontorer
• ca. 270 000 innbyggere
Drammen
 Endring for bevarelse
Resultatutvikling Q2 (2013 – 2014)
40 000
36,7
35 000
30 000
28,1
25 000
20 000
15 000
2. Kvartal 13
Pluss
10 000
5 000
0
Minus
2. Kvartal 14
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Personalledelse
Lederstil
Virksomhetsledelse
En rød tråd fra styrerommet til daglig aktiviteter
Strategi
Mål
Handlingsplan
Virksomhetsledelse
En rød tråd fra styrerommet til daglig aktiviteter
• Strategi
 Strategiske mål
• Egenkapitalrentabilitet, volum vekst, provisjonsinntekter etc
• Mål
 Operative mål(budsjett)
 Avdelingsmål er budsjett brutt ned pr. avdeling.
• Gjennomsnittlig pris, nye lån frisk kapital, antall kort, antall
forsikringer etc
 Individuelle mål
• Resultatmål for avdeling brutt ned på individ
• Aktivitetsmål for å oppnå resultatmål
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Personalledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Lederstil
Kjerne aktivitet
Mål
Aktivitet
Kvalitet
Direkte fra gutterommet…
Resultat
Oppfølging
Personlig utvikling
Hva må til? Tiltak!
Nå situasjonen
•
•
Ønsket situasjon
Tilbakemeldinger skaper trygghet
Er du trygg på hva du skal gjøre så er det enklere å lykkes!
Ledelse handler om å tilrettelegge for at den enkelte
medarbeider skal lykkes!
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Personalledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Lederstil
Hva er medarbeiderskap?
• Tradisjonelt er det mye fokus på ledere og deres ansvar og forpliktelser.
• Medarbeidere har også ansvar og det forventes bidrag.
• Ikke vent på å «bli motivert».
• Resultater og utvikling krever samarbeid.
• Tradisjonelt lederfokus
LEDER
Subjekt
vs.
Leder- og medarbeiderskap
MEDARBEIDER
LEDER
Objekt
Subjekt
vs.
MEDARBEIDER
Subjekt
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Personalledelse
Lederstil
4. Oppsummering
Ledelse må være individuelt tilpasset…
 Hvordan er jeg…
 Hvilke leder stil passer for meg..
 Hvordan er medarbeideren min..
 Hva er bensinen..
 Du må like folk…
Innhold
1. Kort om meg
2. Lokalbanken fra 2009 til 2014
3. Ledelse i praksis




Virksomhetsledelse
Lederskap og medarbeiderskap
Personalledelse
Lederstil
4. Oppsummering
Oppsummering
 Ting må henge sammen!
 Hva betyr strategien i det daglige arbeidet?
 Gjør ting enkelt!
 Folk må forstå og eie problemstillingene
 Tydelighet
 Medarbeidere som vet hva de skal gjøre og ikke gjøre, har
vesentlig større mulighet til å lykkes
 De flinkeste folkene er ofte ikke flinkere, men de gjør de
enkle riktige tingene hver dag, hver uke, hver måned…
Takk for meg!
Hans Kristian Glesne, Adm. Banksjef Skue Sparebank