Nyromantikken

Download Report

Transcript Nyromantikken

NYROMANTIKKEN

Ca. 1890-1900

FORSKJELL MELLOM REALISMEN OG NYROMANTIKKEN

Realisme  Opptatt av samfunnets betydning; Det

ytre

 Diktningen skulle endre samfunnet;

litteraturen skal sette problemer under debatt.

 Diktningen skildrer typer; Nora / Marius  Temaene var ofte angrep på sider ved samfunnet; ville skape forargelse: Skolesystemet, kvinners stilling..

Nyromantikk  Opptatt av enkeltmennesket – det psykiske; DET INDRE  Diktningen skulle hjelpe leseren til å forstå enkeltmennesket; du skal skrive

ditt eget liv

 Diktningen skildrer unike individer som grubler over tilværelsen : Hamsuns personer/ Obstfelders figurer  Temaene tok opp sider ved menneskenes liv; ville skape undring: sjel, død, følelser

NYROMANTIKKENS BEGYNNELSE

Ikke noen markert overgang fra realismen/naturalismen til nyromantikk.

De naturalistiske forfatterne hadde også vært opptatt av det indre – det psykiske. Deres tanker ble videreført av nyromantikerne.

Likevel et veiskille i 1890 med romanen «Sult» av Knut Hamsun.

KNUT HAMSUN 1859-1952

 Født i Lom i Gudbrandsdalen, men flyttet tidlig til Hamarøy i Nordland  Familien var fattig, så han måtte klare seg selv fra han var 14 år. Han var alt fra trikkekonduktør til handelsbetjent og postmester.  Som ung var han også en tur i USA; der fikk han en intens motvilje mot det amerikanske systemet; - demokrati (massetyranni) - vulgær kunst Smakløs reklame - amerikanere generelt

Hamsun ville skape en ny romanform som ikke belærte eller kritiserte, men som skildret følelser og stemninger slik de ble oppfattet av et «jeg».

« Det var i den tid jeg gikk omkring i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den.» Sult Hamsun fikk Nobelprisen i 1920 for romanen «Markens grøde», og ble en verdenskjent forfatter.

Han valgte tyskernes side under krigen, og ble dømt for landssvik etter krigen. Han fikk dommen «…varig svekkede sjelsevner».

VIKTIGE ROMANER

Sult Mysterier Pan Victoria Markens grøde På gjengrodde stier

VICTORIA (1898)

Victoria er en romantisk kjærlighets roman og har mange likheter med helter og konflikter i populærlitteraturen.

Romanen handler om møllerens sønn, Johannes, som forelsker seg i den uoppnåelige rikmannsdatteren Victoria. Hun blir giftet bort, men det er Johannes hun har vært glad i. Johannes er et naturmenneske, som kjenner naturen og landskapet. Han dyrker Victoria på avstand. Han blir forfatter, og alt han skriver dreier seg egentlig om henne. Victoria dør. Forholdet var umulig i utgangspunktet – derfor er historien så tragisk.

Denne dyrkelsen av en uoppnåelig kvinne gjorde Johannes til dikter.

SKRIVESTILEN TIL HAMSUN

Hamsun fornyet skrivestilen i romanen. Ved å bruke gjentakelser og rytme og et spesielt valg av ord, «poetiserer» Hamsun prosa til det vi kan kalle prosalyrikk, en poetisk prosa. Det skaper stemning, følelse og nærhet.

SPRÅKLIGE VIRKEMIDLER

Sammenligning

: Sammenligner noe med noe annet. Bruker sammenligningsord som: Som, lik, liksom (du er som en blomst)

Metafor

: En sammenligning der man ikke bruker sammenligningsord. Ved å bruke dette virkemiddelet får du sagt mye uten å bruke mange ord (du er en blomst)

Besjeling

: Konkrete ting som dyr, naturen og ting får menneskelige egenskaper eller evner (blodet roper fra årene mine eller stjernene blunker).

Personifisering

: Abstrakte begreper får menneskelige egenskaper (Kjærligheten gjorde meg blind).

Gjentakelse

: Er med på å understreke det som er viktig i en tekst. Kan være store eller små deler av teksten, f.eks. handlinger, ord og uttrykk.

Kontraster

: Motsetning eller motstykke. Blir ofte brukt for å tydeliggjøre, understreke eller forsterke noe i teksten (rik/fattig, motsetninger mellom by og land, engel/demon).

Symbol

: Ting eller handling som representerer noe mer enn seg selv, gjerne noe abstrakt (farge, tegn, person, en handling, kors, hjerte, hvit fjær).