VY_32_INOVACE_VKZ689_10

Download Report

Transcript VY_32_INOVACE_VKZ689_10

Název: Návykové látky Autor: Mgr. Lucie Fajfrová

Oblast:

Stručná anotace: Tato výuková prezentace je pro žáky 8. ročníku v návaznosti na tematický okruh Rizika závislosti v předmětu Výchova ke zdraví. Měla by předcházet před výukovými pracovními listy na téma Návykové látky. •

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NÁVYKOVÉ LÁTKY

OPIÁTY (OPIOIDY)

Užívání opia v ČR je mezi mládeží mnohem častější než heroinu, jde o sezónní záležitost. Na konci sezóny přicházejí abstinenční příznaky a bohužel někdy i přechod na heroin.

A) Opium

Šťáva, která vyteče po naříznutí nezralých makovic – původně bílá, na vzduchu houstne a tmavne.

Účinná látka – morfin. Opiáty spolu s ředidly jsou vnímány jako nejnebezpečnější skupina drog!!

 Vysoký závislostní potenciál.

 nasměruje k trestné činnosti.

 Uživatele nejdříve „vysaje“ z peněz, a pak ho Dá se s nimi nejsnadněji předávkovat.

 Užívání je nejhůře slučitelné s běžným životem.

Účinky opiátů

 euforie (slast), příjemné teplé pocity v oblasti břicha, tlumení bolesti  nevolnost, zvracení, útlum dýchání, křeče, zácpa, pocení, stažení zornic, ztížené uvolňování moči, halucinace, úzkost, snížení sexuální apetence, vymizení nebo prodloužení menstruačního cyklu, žilní infekce, ucpávání žil, zácpa, infekční nemoci

B) Heroin

„Háčko, héro, ejč, herák“ Syntetická droga.

Bílý prášek – white dust Hnědý cukr – brown sugar Způsoby užití: a) Šňupání – tzv. „lajna“ b) Kouření c) Injekční aplikace

Co vám řeknou dealeři?

Řeknou cokoli, jen abyste si od nich drogu koupili. Řeknou vám, že „heroin je jako teplá deka“ a že to bude „nejlepší zážitek vašeho života“.

Flirtování s bílou smrtí přináší polibek zkázy! Účinky heroinu:

 zúžené zornice (špendlíkové hlavičky)  zpomalené reakce  poruchy koordinace    vodnaté oči bledá kůže zanícené vpichy   ztráta vůle až deprese změna osobnosti - prolhanost, nedůvěřivost, narušení až ztráta vztahu k nejbližším

Absťák

-bolesti svalů a kloubů, průjem, svalové křeče, pocení, zimnice, neklid, nespavost... (4 dny - 2 týdny) - droga sama již nemá příjemné účinky, ale je nutná k dosažení původního normálního stavu.

„Lidé věří, že heroin je skvělý, ale připraví vás o vše: o práci, rodiče, přátele, sebejistotu a domov. Lži a krádeže se stanou vaším zvykem. Ztratíte úctu ke komukoliv nebo čemukoliv.“ Pete

STIMULAČNÍ DROGY

Látky, které zahánějí pocit hladu, únavy nebo potřeby spánku a navozují pocit svěžesti.

1) Přírodního původu: koka, kokain, crack 2) Syntetického původu: pervitin, extáze, efedrin 3) Léky

A) Pervitin

„Péčko, perník, piko, peří, pedro.“

Nebo-li METAMFETAMIN, bílá látka ve formě prášku nebo krystalů.

Způsoby užití: a) šňupání b) kouření c) nitrožilní aplikace (infekce – hepatitida, HIV)

Působí jako stimulant, ale zanedlouho začne systematicky ničit tělo.

Vzniká vysoká psychická závislost!!!

Toxická psychóza = bludy, halucinace, pocity ohrožení, druzí proti mně něco kují, nedůvěřivý, sebevraždy…

UŽIVATELKA PERVITINU

2002 2004

Účinky pervitinu

 příval energie, zvýšené sebevědomí, ztráta bolesti, uvolnění, nestresovaný, bez zábran  toxická psychóza („stíha“), hubnutí – anorexie, porucha paměti, ztráta koncentrace, sešlost, třes, křeče, zvýšená srdeční frekvence, krvácení v plicích, játrech a slezině

B) Extáze

„Éčko, koláč, love, extoška, XTC, kolčo.“ Tanec se smrtí!

„Na jedné taneční párty jsem viděla kluka na extázi, co několik hodin pořád dokola opakoval, jsem pomeranč, neloupej mě, jsem pomeranč, neloupej mě. Jiný kluk si myslel, že je moucha a bez přestání mlátil hlavou do okna.“

– Liz

Zástupce skupiny tzv. tanečních drog.

Tranzitní droga k pervitinu!

Výskyt: zbarvené či tvarované tablety s velmi proměnlivou kvalitou (nečistoty, jiné stimulanty, úplně jiné tablety) Užití a účinky: - extáze se polyká, zvyšuje hladinu serotoninu „hormon dobré nálady“ -pocity klidu, pocity vcítění se a lásky k druhým - obvyklá aktivita – tanec až do úplného vyčerpání

Rizika:

- zvracení, nevolnost, pocity podobné závrati, třes, zvýšená potivost, výskyt toxické psychózy!!!

PŘÍČINOU KOLAPSU = PŘEHŘÁTÍ ORGANISMU!!!

Extáze nám umožní překonat zvýšené zatížení organismu, aniž bychom pociťovali žízeň.

Výskyt nebezpečných substancí v tabletách zapříčiní většinu úmrtí spojených s užitím extáze.

HALUCINOGENY

Mají psychoaktivní účinky.

Deformují vnímání objektivní reality.

Navozují stav vybuzení CNS, změna nálady, porušeno vnímání času, směru a vzdálenosti.

Uživatel „slyší barvy a vidí zvuky“.

Zrakové halucinace.

Pokusy létání.

 Psilocybin, meskalin, atropin, ketamin.

a) Přírodní – durman, lysohlávky (nezvratně poškodí játra a ledviny), muchomůrka červená (tečky), muškátový oříšek b) Syntetické - LSD

LSD „Papír, tečka, mikrotrip.“

-nejméně předpověditelná droga Při užití: třes, slabost, strnulost, svalové záškuby, pocit chladu, husí kůže, zvracení, sekundární z raně ní způsobena užitím drogy

TĚKAVÉ LÁTKY

„Droga hloupých – málo dává, hodně bere.“  Organická rozpouštědla – toluen, xylen  Barvy, čistící prostředky, laky na nehty, lepidla  Plyn do zapalovače, šlehačkové bombičky  Benzín, nafta

Toluen

„Techo“

- je považován za jednu z nejvíce rizikových drog - je nemožná kontrola množství vdechnutého toluenu (velmi snadné předávkování) - toluen způsobuje postupné zkapalňování buněčných membrán a nevratná orgánová poškození - vznik tzv. organického psychosyndromu – poškození mozku, které se projevuje citovou labilitou, degradací osobnosti, narušením pohybových a řečových funkcí - vznik intenzivního psychického návyku, silný craving Viditelné příznaky: vyrážka v okolí úst a nosu, rozšířené zornice, opilé vzezření, dech i šactvo je cítit po chemikálii, nesmyslný smích

Odkazy k použitým obrázkům

http://www.heroin.org.uk/afghanistan/opium-pod.jpg

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/ilegalni_drogy/opiaty/opiaty_podrobne http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/ferguswalsh/heroin.jpg

http://espanol.reshealth.org/images/subsites/harborview/heroin.jpg

http://www.drogy.net/images/articles/jizda-na-heroinu_2009_09_29.jpg

http://img.sidliste.templation.cz/images/images14/obr_9664.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koeh-204.jpg

http://natgeotv.com/cz/drogy-as/galerie/methamphetamine http://natgeotv.com/cz/drogy-as/galerie/methamphetamine http://data.regiony24.cz/foto/clanky/200901/20106171843182049.jpg?width=500&bgcol or=black http://www.drogy.cz/pervitin/kap-co-je-pervitin.html

http://www.drogy.cz/extaze/kap-skutecne-chcete-na-party.html

http://media.novinky.cz/324/3242-top_foto1-bpgnh.jpg

http://www.osel.cz/_popisky/127_/s_1279653607.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Illustration_Datura_stramo nium0.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Psilocybe_sp.jpg