psychotropní látky

Download Report

Transcript psychotropní látky

PSYCHOTROPNÍ
LÁTKY
;
Modernizace výuky odborných předmětů
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032
Definice
Drogy jsou obecně omamné či psychotropní látky, které ovlivňují nebo
úplně mění lidské vnímání a vyvolávají drogovou závislost.
Dělení drog
Měkké a tvrdé drogy
nejznámější dělení drog je na dvě
hlavní skupiny, tedy drogy tvrdé a
měkké. Toto dělení se vztahuje k
riziku, které se pojí s jejich užíváním.
Zjednodušeně lze říci, že čím je
droga "tvrdší", tím větší poškození je
schopna vyvolat.
• Měkké drogy
• Marihuana
Hašiš
Kokový čaj
Káva
Čaj
• Tvrdé drogy
• Extáze
Heroin
Kokain
LSD
Lysohlávky
Morfin
Pervitin
Toluen
b) Dělení podle účinku
• Kanabinoidy
Drogy vyrobené z konopí
• Marihuana
• Hašiš
• Hašišový olej
• Halucinogeny
Jsou přírodní i syntetické látky,
které vyvolávají psychické změny
(změna nálady, halucinace,
poruchy vnímání aj.)
• LSD
• Lysohlávky
• Durman
Stimulační drogy
Skupina drog, se stimulačním
(povzbuzujícím) účinkem.
• Kokain
• Pervitin
• Extáze
• Crack
• Amfetaminy
•
•
•
•
•
Opiáty
Drogy s tlumícím účinkem a velkým
rizikem závislosti.
Heroin
Opium
Kodein
Morfin
Těkavé látky
Braun
•
•
•
•
•
•
Toluen
Aceton
Rajský plyn
Nitroředidlo
Benzen
Benzín
Tlumící látky
Léky, které se často
zneužívají jako drogy.
•
•
•
•
•
Rohypnol
Diazepam
Fenobarbital
Diolan
Nitrazepam
Kanabinoidy
• Kanabinoidy jsou deriváty pentylresorcinolu vyskytující se v
konopí(Cannabis). Mají narkotické účinky a patří k nim např.
cannabidiol, cannabinol, trans-D9-tetrahydrocannabinol.
Marihuana
KRÁTKODOBÉ ÚČINKY
Panika, úzkost, ospalost,
Marihuana je droga, která se vyrábí usušením deprimovanost, zvýšený srdeční tep
květenství samičích rostlin konopí s obsahem DLOUHODOBÉ ÚČINKY
nad 0,3 % THC.
Poškození plicní tkáně, snížení
imunity,
Snížení mužských pohlavních
hormonů
Potíže se studiem
Psychická návykovost
• Konopí je využíváno např. k léčení
a mírnění nepříjemných
symptomů u řady onemocnění
nebo zmírnění vedlejších účinků
řady léčiv (ozařování nádorů)
Hašiš
• Hašiš je lehká droga,
pryskyřice z rostlin konopí
setého (Cannabis sativa). Jako
u marihuany, účinná látka je
tetrahydrocannabinol (THC).
Získává se buď třením květenství
samičích rostlin (na rukou se pak
vytváří vrstva pryskyřice - čaras),
extrakcí v organických
rozpouštědlech (např. 80% líh) nebo
separací pryskyřice přes jemné síto
Má hnědou nebo tmavě zelenou až
černou barvu. Je pevného skupenství.
Kromě pevné formy také existuje
hašišový olej, který je silnější.
• Účinky jsou podobné jako u
marihuany. Čas je vnímán zkresleně,
plyne velmi pomalu. Zvuky a barvy jsou
vnímány jasněji, při požití větších dávek
mohou přejít až ve zrakové nebo
sluchové halucinace.
•Negativní účinky (kromě běžných
spojených s kouřením a s poruchou
plic) nejsou známy.
Halucinogeny
:
Halucinogeny jsou skupina psychoaktivních drog , které působí změny ve vnímání,
myšlení, emocí a vědomí. Zkušenosti po těchto látkách připomínají stav transu,
meditace a snění.
LSD
• Diethylamid kyseliny lysergové nebo
také LSD je polosyntetická
psychedelická droga.
• Má velmi intenzivní účinky i při velice
nízkých dávkách (od 20 μg).
• Na LSD nevzniká závislost, není
známo, že by způsoboval poškození
mozku
•má extrémně malou toxicitu, ačkoli
ve vzácných případech se mohou
vyskytovat nežádoucí psychiatrické
reakce, jako je úzkost či blud
Aplikace
• Nejspolehlivěji se LSD
vstřebává sliznicemi
Účinky
• První účinky se objevují zhruba po 20ti minutách.
• Vnitřní neklid, zvuky, barvy, pocity jsou změněné (např.
zvuky jsou cítěny a barvy chutnají),
• Předměty zanechávají stopy (posuny ve vnímání),
• Dochází k prolínání smyslů.
• Podle výše dávky dochází k různě silným halucinacím.
• Je možné také zažívat stavy euforie, změn ve vnímání času .
• Zhruba po 6 - 12 hodinách účinek odeznívá, což může být
doprovázeno vnitřním neklidem.
Lysohlávky
• Lysohlávky (slangově označované jako „houbičky“) jsou
stopkovýtrusné houby, známé pro své halucinogenní účinky, Druhy,
které obsahují halucinogenní látky, obsahují psilocin a psilocybin.
Účinky
• Nastupují zhruba 20 až 60 minut
• Mohou se vyskytnout bolesti hlavy,
poruchy koordinace jako při opilosti,
vzácně křeče, třes a pocení.
• Psychicky dochází ke změně vnímání
reality, postupně se ztrácejí
časoprostorové souvislosti.
• Osoby v okolí mají deformované tváře a
údy, mění se i vnímání těla
intoxikovaného.
• Zesiluje vnímání barev a zvuků.
• V lepším případě přichází euforie a
pocity štěstí, v horším deprese,
podrážděnost, pocit "šílenství".
3.) Stimulační drogy
Stimulantční drogy jsou drogy, které uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii. Patří
zde kofein i čaj, dále kokain, pervitin (metafetamin) , amfetaminy a jiné.
Pervitin
Syntetická droga původně
používaná pro vojenské účely
APLIKACE
Jedna dávka (15 až 150 mg, toxikomani užívají i
velmi nebezpečných dávek 300, 500 až 1000
mg) je zpravidla užita šňupáním, nitrožilně,
kouřením, popř. perorálně v podobě tablet
ÚČINKY
• Pocit obrovské fyzické a mentální síly
• Narušené vnímání (iluze, halucinace).
• Při vyšších dávkách - euforie s pocity blaha a
štěstí
RIZIKA
• Delirium, křeče, zrychlený tep, zvýšený tlak,
arytmie
• Při předávkování nastává bezvědomí nebo i
smrt
• Velké riziko vzniku hlavně psychické závislosti
Kokain
Kokain je práškovitá, bílá, krystalická hmota nejrozšířenější jako
droga. Jde o alkaloid jihoamerického keře Koka pravá kokain
APLIKACE
• Sliznicemi – nejčastěji vdechován
trubičkou
• Inhalace
ÚČINKY
• Zvyšuje sebevědomí a společenskost, ale
i podrážděnost a agresivitu
• Při vyšších dávkách euforie, zvýšený
krevní tlak, hyperaktivita
NEGATIVNÍ VLIVY
• Paranoia, pocení, průjem, deprese,
nervozita a škubání sebou
• Vysoké riziko vzniku závislosti
• Riziko předávkování
CRACK
Amfetamin
Stimulační droga využívaná k léčbě úrazů
mozku nebo hyperaktivity
• Crack je slangový název pro volnou
bázi kokainu. Je to tedy protějšek soli
kokainu – hydrochloridu
• Je cenově dostupnější než kokain a
aplikuje se inhalačně (kouřením ve
speciálních dýmkách)
ÚČINKY
• Snížená chuť k jídlu, změněné smyslové
vnímání, hyperaktivita
• Zrudnutí pokožky, sucho v ústech,
bolest hlavy
• Zvýšení dechové frekvence, hypertenzi,
zvýšenou teplotu, pocení, průjem,
zácpu, rozostřené vidění, nespavost
• Po užití vysokých dávek může
amfetamin vyvolat křeče.
• Zúžení cév, které vede např. ke zhoršení
erekce nebo k erektilní dysfunkci
•Nebezpečí závislosti a předávkování
Extáze
Extáze patří mezi syntetické
(uměle připravené) drogy, která
většinou vypadá jako neškodná
pilulka či tobolka. Vyvolává
značné stimulační účinky.
Účinky
• Projevují se do hodiny od spolknutí
• – člověk má pocit mu každý rozumí a
vše mu hned jde, zvláště v
seznamovacích vztazích (droga lásky).
• Podporuje fyzickou aktivitu.
• Dostavuje se obrovské množství energie
• Občas se mohou dostavit depresivní
nálady a černé myšlenky.
• změny tepelné regulace a absenci
pocitu žízně.
• poškození nervových buněk
• Uživatel nepociťuje únavu což může
vést ke kolapsu
4.) Opiáty
Opiáty jsou spolu s těkavými látkami považovány za nejnebezpečnější
psychotropní látky vůbec; právem - jejich závislostní potenciál je velmi vysoký
Opium
Opium je omamná látka (opiát)
získaná z máku setého, přesněji z
pryskyřice z nezralých makovic.
APLIKACE
Opium se aplikuje injekčně nebo
kouřením
Účinky drogy
euforie a ztrácí pocit tělesné a duševní
bolesti. Opium nevyvolává fantastické
vize; opojení se omezuje na mírnou a
pokojnou extázi. Po několika hodinách
takovéhoto stavu toxikoman usíná, po
probuzení na něj však doléhají
nepříjemné abstinenční příznaky.
Heroin
Heroin je polosyntetický opioid, derivát alkaloidu morfinu, z něhož se
připravuje acetylací. Je silně návykový.
APLIKACE
Heroin je možné šňupat, kouřit
nebo podávat injekčně
ÚČINKY
• Účinkuje nejrychleji ze všech opiátů.
• Tlumí činnost nervového systému,
zpomaluje dýchání, srdeční frekvenci
a utlumuje kašlací reflex, rozšiřuje
některé cévy, vyvolává tak pocit tepla
nebo zácpu
NÁVYKOVOST
Bylo zjištěno, že stačí deset
heroinových injekcí, aby došlo ke
kompletní závislosti.
Morfin
• Morfin, také morfium, je
alkaloid obsažený v opiu,
APLIKACE
injekčně, kouření, šňupání, perorálně
ÚČINKY
Injekce morfia vyvolá vyrovnanou, klidnou
euforii.
tlumí vnímání bolesti, tlumí dráždivost
dýchacího centra.
Ve vysokých dávkách působí hypnoticky a
dýchací centrum ochrne.
DLOUHODOBÉ ÚŽÍVÁNÍ
Bledost, předčasná šedivost
U žen menstruační poruchy,snížená plodnost,
odchylky v těhotenství a potrat.
Den po porodu se u novorozence dostaví
abstinenční příznaky.
5.) Těkavé látky
• toluen a jiná průmyslová rozpouštědla, náplně do zapalovačů,
benzen, benzín atd. - podceňovaná, ale pro fyzické i psychické zdraví
snad nejnebezpečnější skupina (zne)užívaných psychotropních látek
Způsob použití:inhalací,ve spreji
Možné
účinky:otupění,polospánek,psychický
útlum,poruchy vnímání
Projevy předávkování:Poškozeníjater,dýchacích cest,mozkových tkání možné úmrtí
Abstinenční příznaky:
předrážděnost,deprese,nespavost
6.) Tlumící látky
-->Diazepam
-->Rohypnol
-->Radepur
-->Fenobarbital
-->Sekonal
-->Meprobamat
Způsob použití:
ústně,často v kombinaci s alkoholem.
Možné účinky:
celkový útlum,opilecké
chování,dezorientace.
Projevy předávkování:
povrchní dýchání,lepkavá kůže,rozšířené
zornice,slabý a rychlý pulz,kóma.
Abstinenční příznaky:
úzkost,nespavost,třes,křeče,epileptické
záchvaty.