DÁNIELNÉ GARAI ÁGNES IMÁZS PROFIL

Download Report

Transcript DÁNIELNÉ GARAI ÁGNES IMÁZS PROFIL

HÁZI DOLGOZAT
SZOLGÁLTATÁSMARKETING
IMÁZS PROFIL
ELMŰ ÉS AZ E-ON
DÁNIELNÉ GARAI ÁGNES
LEV69128
TARTALOMJEGYZÉK
Kutatási terv
 Kutatási probléma
 Kutatás célja
 Célcsoport meghatározása
 Kutatás módszere
 Kérdőív részletezése
 Eredmények, imázs profil ábra
 Következtetések, javaslatok

3
3
3
3
3
4
6
9
KUTATÁSI TERV
A kutatási probléma
A kutatás témája: Az ELMŰ és az E-On imázs
profiljának összehasonlítása
A kutatás céljai
Kutatásom célja az ELMŰ és az E-On
imázsprofiljának összehasonlítása tükör imázs
alkalmazásával.
Célcsoport meghatározása
A kutatás módszere
A kutatás eszköze
A kutatás körülményei
EREDMÉNYEK
IMÁZS PROFIL ÁBRA
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Az eredményeket figyelembe véve a két cég megítélése a fogyasztók körében kis
eltéréssekkel azonos. Ha megnézzük az eredményeket 8 helyen látható az, hogy az ELMŰ
megítélése rosszabb lenne az E-On-énál. Tehát a másik 13 szempontban pedig ez ELMŰ
értékelése jobb az E-On nál.


Elmondható, hogy mindkét szolgáltató esetében a számlázás korrektsége megfelel az
elvárásoknak. Az áram ára is megfelelőnek bizonyult mindkét szolgáltató esetében, nagyon
kicsi az eltérés mégis az E-On árait tartották rosszabbnak a válaszadók. A díjtáblázatokat
összehasonlítva is látható a csekély eltérés és az A1 típusú résznél még az E-on nagyon
kevéssel előzi meg az ELMŰ-t.


Az ELMŰ esetében a nem Budapesti ügyfélszolgálati nyitvatartási idejét megnövelni
kellene, a jobb megítélés érdekében.



Ami mindkét szolgáltató esetében további fejlesztésre szorul az a hálózat korszerűsítése. A
hálózat fejlesztése érdekében a levegőben lévő kábeleket vigyék le a föld alá ugyan az
drága és helyreállítási időt megnöveli, de az emberekben mégis korszerűbbnek tűnhet a
hálózat.
Ugyan mindkét szolgáltató igen nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra és a
társadalmi szerepvállalásra, mégis a hagyományos médiumokban, a megkérdezettek
szerint nem találkoznak velük sokszor. Például a TV-ben és a rádióban, ami hagyományos
médiumnak tekinthető, persze a cégek weboldalán minden ott van, de mégis a több tv-s
vagy rádiós szerepléssel jobban be tudnák vonni a fogyasztókat a különböző
programjaikba.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!