Transcript EUROCASH

EUROCASH

Analiza finansowa i wycena spółki na podstawie danych z lat 2010-2013

ANALIZA RENTOWNOŚCI SPÓŁKI EUROCASH Podstawowe wskaźniki rentowności 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2010 2011 2012 2013 ROA ROE ROS

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁKI Podstawowe wskaźniki płynności finansowej 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybkiej płynności 2010 2011 2012 2013

ANALIZA ZADŁUŻENIA SPÓŁKI EUROCASH 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2010 2011 Wskaźniki struktury zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 2012 2013 Udział zadłużenia długoterminowego

ANALIZA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ Analiza Zagrożenia Upadłością (Model A. Hołdy) Wskaźniki Płynność bieżąca X1 Stopa zadłużenia X2 2010 0,97 0,83 2011 0,80 0,90 2012 0,80 0,87 2013 0,77 0,83 Rentowność aktywów X3 Rotacja zobowiązań w dniach X4 0,05 85,58 0,03 134,70 0,05 84,30 Rotacja Aktywów X5 3,24 2,18 3,55 Wzór=0,605+0,681x1+0,0196x2+0,00969x3+0,000672x4+0,157x5 Wynik Interpretacja 1,850 1,601 1,780 0,05 89,53 3,43 1,745 Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne

POZYTYWNE ELEMENTY SPÓŁKI EUROCASH Wysoki poziom rentowności kapitału własnego Względnie tanie źródła finansowania Wyceny DCF oraz EVA sugerują wyższą cenę akcji spółki niżeli jej cena bieżąca

NEGATYWNE ELEMENTY SPÓŁKI EUROCASH

Płynność

•Niski poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej •Niski poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej

Zadłużenie

•Ponad 80 % zadłużenie spółki •Niskie poziomy wskaźników obsługi długu I i II

Inne

•Niespełniona złota zasada bilansowa •Wysokie wskaźniki mnożnikowe spółki

ZAKOŃCZENIE

Nie inwestuj w ciemno. Słuchaj innych - myśl samodzielnie!