Artera Carotida Externa

Download Report

Transcript Artera Carotida Externa

A

RTERA

C

AROTIDA

E

XTERNA

L

IMITE

Margine sup cartilaj tiroid-colul mandibulei

T

RAIECT

1. Trigonul carotidian 2. Trigonul submandibular-post 3. Fosa parotidiana

P

ORTIUNEA

S

UBDIGASTRICA

 In

trigonul carotidian

   med: constrictor inf. faringe, corn mare os hioid post: carotida int.-pe planul prevertebral antero-lat: N. HIPOGLOS, pantece post. digastric+restul planurilor    TRIUNGHI: baza:

V. JUGULARA INT

marg. sup:

N. HIPOGLOS

 marg. inf:

trunchi venos tirolinguofacial

P

ORTIUNEA

S

UPRADIGASTRICA

 lat: m. stilohioidian  med: m. stiloglos, m. stilofaringian  între faringe ș i parotidă în care pătrunde prin fa ț a ei medială.

 por ț iune subparotidiană: la 20 cm lat. de AMIGDALA PALATINĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST .

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

A. T

IROIDIANĂ

S

UP

.

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP. ram. infrahioidiană ram. SCM a. laringiană sup – ram. asc ș i desc.

ram. cricotiroidiană + 2 ram. terminale A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ - ram. suprahioidiană - ram. dorsale ale limbii (por ț iunea hioid.) - a. sublinguală - a. profundă a limbii A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ – a. palatină asc.

- ram. tonsilară sau amigdaliană - a. submentală - ram. glandulare - a. labială inferioară - a. labială superioară - a. unghiulară + a. dorsală a nasului (oftalmică) -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ + ram parietală a temp. superf.

A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ – ram. SCM sup. ș i inf.

- ram. mastoidiană ( gaura mastoidă) - ram. auriculară - ram. meningeală (gaura jugulară) - ram. musculare - ram. occipitale (subcutanate, terminale) A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST. – a. stilomastoidiană - ram. auriculară - ram. occipitală -- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ- ram. faringiene - a. timpanică inf.

- a. meningee post.

terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ – ram. frontală - ram. parietală A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ – ram. parotidiene - a. transversă a fe ț ei - ram. auriculare ant.

- a. zigomatico-orbitară - a. temporală mij.

A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ- mandib – a. auriculară profundă - a. timpanică ant. - fisura pietrotimpanică - a. meningee mij. – ram meningee acc.

- ram. pietroasă - a. timpanică sup.

- ram anastom cu a lacrim.

- a. alveolară inf. – ram mentală - ram. milohioidiană

colaterale – ant: A. TIROIDIANĂ SUP.

A. LINGUALĂ A. FACIALĂ -- post: A. OCCIPITALĂ A. AURICULARĂ POST.

-- med: A. FARINGIANĂ ASCENDENTĂ terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ- mandib – a. auriculară profundă - a. timpanică ant. - fisura pietrotimpanică - a. meningee mij - a. alveolară inf - pterigoidiene – a. maseterină - a. temporală profunde ant ș i post - ram. pterigoidiene - a. bucală

colaterale terminale – A. TEMPORALĂ SUPERFICIALĂ A. MAXILARĂ- mandib – a. auriculară profundă - a. timpanică ant. - fisura pietrotimpanică - a. meningee mij - a. alveolară inf - pterigoidiene – a. maseterină - a. temporală profunde ant ș i post - ram. pterigoidiene - a. bucală - pterigopalatine – a. alveolară sup ș i post - a. infraorbitară – a. alveolare sup ș i ant - a. palatină desc.=a. palatină mare - a. canal pterigoidian - a. sfenopalatină – a. nazală post ș i lat septală - a. nazală post