przypowiesc o siewcy

Download Report

Transcript przypowiesc o siewcy

    TREŚĆ OMÓWIENIE ZNACZENIE INTERPRETACJA - PROBLEMATYKA

Przypowieść w Ewangelii według św. Łukasza (8,4-8) w Nowym Testamencie.

Gdy zebrał się wielki tłum

i z miast przychodzili do niego;

rzekł w przypowieściach:

<< Siewca wyszedł siać ziarno.

A gdy siał, jedno padło na drogę

i zostało podeptane,

A ptaki powietrzne wydziobały je.

Inne padło na skałę

i gdy wzeszło, uschło,

bo nie miało wilgoci.

Inne znowu padło między ciernie,

a ciernie razem z nim wyrosły

i zagłuszyły je.

Inne w końcu padło na ziemię żyzną

I gdy wzrosło, wydało plon stokrotny >>.

Przy tych słowach wołał:

<< Kto ma uszy do słuchania,

niechaj słucha! >>

Najistotniejsze informacje

 Przypowieść o siewcy jest historią człowieka, który wyszedł w pole, by zasiać ziarno.

 Jedne ziarna padły na drogę i zostały zjedzone przez ptaki, inne padły na skały, gdzie wypaliło je słońce, jeszcze inne wpadły między wybujałe ciernie i zostały zagłuszone.

 Tylko te ziarna, które trafiły na żyzną glebę „wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”  Jest to obraz odzwierciedlający pracę rolnika.

ZNACZENIE

Czy tak trudno jest zauważyć, że ta przypowieść ma głębsze znaczenie?

Siewcą jest sam Bóg, a ziarnem – Słowo Boże.

Różne rodzaje gleby to ludzie, tylko część z nich przyjmuje nauki Boga i wciela je w życie, u innych ta mądrość jest przyćmiona przez rozkosze świata.

Niestety są też ludzie głusi na Słowo Boże…

Ludzie niewierzący nie przyjmą Słowa Bożego. Są jak droga, którą chodzi Szatan i zbiera ziarna, wydziobując Słowo Pana.

Skałą są słuchający Słowa, którym brakuje wiary, czyli korzeni.

A wiara człowieka…

…bywa słaba i wątła, więc każda próba może ją zniszczyć, wypalić.

Jak ziarno potrzebuje podlewania, tak wiara potrzebuje ciągłego pogłębiania. Inaczej umiera, a ludzie odwracają się od Boga.

S łowo Boże może zaginąć wśród spraw codziennych, trosk, bogactw, a także przyjemności. Tak dzieje się w przypadku, gdy trafia ono do człowieka, który nie stawia Boga na najważniejszym miejscu wśród życiowych wartości.

Symbol ziarna, które pada na żyzną glebę oznacza ludzi, którzy nie tylko słuchają Słowa, ale także zatrzymują je, a to wydaje owoce.

Dla ciekawych i tych, którzy chcieliby dłużej zastanowić się nad problematyką takiego podziału słuchających:

Przypowieść ta jest przenośnią głoszenia słowa Bożego między ludźmi. Siewca to nauczyciel,

Jego nauki

sam Jezus, ale także każdy, kto naucza Ewangelii. są porównane do ziaren, a

słuchacze do różnego rodzaju podłoża, na które upada ziarno

. Ci, którzy przychodzą słuchać, ale nie rozumieją, są jak ziarno rzucone na drogę, które ptaki (wyobrażające szatana) natychmiast porwą. Z takiego ziarna nie będzie pożytku.

Grunt kamienisty jest metaforą słuchaczy, którzy mają dobre chęci,

ale brak im wytrwałości.

Słowo Boga nie zdoła się zakorzenić w ich duszach i wyrzekną się go, kiedy tylko jakieś trudności i prześladowania zagrożą jego bezpieczeństwu. Im także nauka Chrystusa nie przyniesie korzyści duchowych.

Kolejna grupa słuchaczy to ci, którzy dopuszczają do siebie naukę, ale zapominają o niej pod wpływem pokus światowych: bogactwa, przyjemności. Te ziemskie, złudne dobra zagłuszą w nich głos Boga, a słowa nauczania zmarnują się w ich duszach.

Wreszcie są ludzie, którzy są otwarci i przygotowani na słowo Boga, jak urodzajna gleba. W ich sercach nauczanie Ewangelii zakorzeni się, ponieważ chcą słuchać i starają się je zrozumieć. Tacy słuchacze są prawdziwymi chrześcijanami, którzy będą przekazywać prawdę następnym pokoleniom i w ten sposób rozmnożą prawdziwą wiarę na świecie.

KONIEC

Prezentacj ę przygotowa ł a Sylwia Mazurkiewicz