planowanie finansowe gwarancją bezpiecznej przyszłości

Download Report

Transcript planowanie finansowe gwarancją bezpiecznej przyszłości

PLANOWANIE FINANSOWE
GWARANCJĄ BEZPIECZNEJ
PRZYSZŁOŚCI
Wrocław, dn. 25-03-2010 r.
PLANOWANIE FINANSOWE - TO TAKIE PROSTE
dr A. Fesnak (wiceprezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i
Finansowych, wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego i
Akademii Ekonomicznej):

„Zdrowy finansowo człowiek prowadzi zdrowy finansowy tryb
życia. A to znaczy, że liczy, kalkuluje i układa plany. Najpierw
tworzy swój budżet, potem go oblicza, kalkuluje i realizuje.
Zdrowy finansowo człowiek tworzy własne plany i strategie
finansowe dla siebie. Zawsze cześć pieniędzy inwestuje.
Ponadto kształci się w sprawach finansowych oraz
inwestycjach. Czyta na ten temat, uczęszcza na kursy.
Zastanawia się jak zarobić żeby zainwestować - a nie jak
zrobić żeby wydać. Ogranicza koszty. Pozbywa się złych
długów – bezsensownych zakupów kartą kredytową - bo było
tanio.”
PLANOWANIE FINANSOWE
PLANOWANIE FINANSOWE A NASZE PROBLEMY FINANSOWE




Po pierwsze: skuteczne zabezpieczenie już osiągniętego przez nas
poziomu życia oraz w perspektywie długookresowej – naszej
przyszłości
Po drugie: stabilizacja i wolność finansowa w kolejnych etapach życia
Po trzecie: znaczące zwiększenie naszych szans na osiągnięcie różnych
celów finansowych w przyszłości
Po czwarte: pewność, że żadne nieoczekiwane zdarzenie nie spowoduje
katastrofy finansowej dla rodziny

Planowanie finansów osobistych pozwala wybrać z rynku i zastosować kilka usług
finansowych, które – działając jednocześnie – uchronią rodzinę przed wpływem
nieoczekiwanych zdarzeń i obniżeniem wypracowanego standardu życia.

Po piąte: gwarantowana pomoc w realizacji różnych celów finansowych
w przyszłości

Aby taki plan był pomocny, trzeba oczywiście najpierw określić hierarchię potrzeb i celów,
które rodzina będzie chciała zrealizować w przyszłości. Następnie trzeba poszukać na rynku
rozwiązań, które pozwolą zrealizować wytyczone cele. Rozwiązaniami tymi będą w każdym
przypadku konkretne usługi finansowe: ubezpieczeniowe, oszczędnościowe, inwestycyjne,
kredytowe. Raz zbudowany plan finansowy powinien podlegać ciągłej weryfikacji w kolejnych
latach, wraz ze zmieniającą się sytuacją rodziny i zmieniającymi się potrzebami.
CYKL ŻYCIA POTRZEB (FINANSOWYCH)
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, CZYLI KREDYT HIPOTECZNY

ZAPLANUJ GO !
NIE POZWÓL SIĘ ZASKOCZYĆ !

Myśl perspektywicznie - zastanów się:

Na czym Ci zależy?
 Jakie masz plany na przyszłość?
 W jaki sposób mogą się skomplikować/zmienić?
CZYLI: Na jakie ryzyko możesz sobie pozwolić?

Na jaki kredyt Cię stać?
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, CZYLI KREDYT HIPOTECZNY

Zastanów się nad tym:


Gdzie zaciągnąć kredyt?
Jak długo go spłacać?
Wybór dłuższego okresu poprawia płynność finansową kredytobiorcy. Pieniądze,
które zaoszczędzimy płacąc niższą ratę kredytową, warto zainwestować.

W jakiej walucie?
Bezpieczniej i mniej ryzykownie będzie zdecydować się na kredyt w walucie w
której pobieramy dochody . Kredyt złotowy to ryzyko stopy procentowej. Kredyt w
innej walucie to dodatkowo ryzyko kursowe.

Co z wkładem własnym?
Przeznaczając oszczędności na wkład własny kredytu hipotecznego,
kredytobiorca zmniejsza swoją płynność finansową. Biorąc kredyt na 100 proc.
wartości nieruchomości będzie musiał jednak wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Raty równe czy malejące?
Wybór rodzaju rat kredytu hipotecznego należy poważnie przemyśleć. Powinien
być on dostosowany do indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.
ZASADY ROZTROPNEGO KREDYTOBIORCY

W pierwszej kolejności ustalić parametry kredytu hipotecznego, jakie będą dla nas
optymalne i dostosowane do naszych możliwości finansowych (waluta kredytu, okres
spłaty i rodzaj rat). Następnie, w oparciu o zadane parametry, należy porównać oferty
banków.





W pierwszej kolejności należy obliczyć miesięczny koszt obsługi kredytu, z uwzględnieniem wszelkich dodatkowo
wymaganych ubezpieczeń (brakującego wkładu własnego, pomostowego, polisy na życie). Następnie trzeba
skalkulować całkowity koszt jego przyznania, na który składa się nie tylko prowizja. Warto uwzględnić potencjalne
koszty, które mogą pojawić się w przyszłości w związku z obsługą kredytu (przewalutowanie, wcześniejsza spłata).
Nie ograniczać się do wizyty w banku. Warto odwiedzić przynajmniej jedną firmę
doradztwa finansowego.
Skonfrontować ofertę pośrednika z ofertami dostępnymi bezpośrednio w banku.
Złożyć wniosek kredytowy przynajmniej w dwóch bankach, co zwiększa możliwości
negocjacyjne w bankach.
Nie powinno się czytać treści umowy tuż przed jej podpisaniem. Należy wcześniej
sprawdzić czy nie zawiera ona żadnych nie akceptowalnych warunków, a wszystkie
niezrozumiałe zapisy trzeba wyjaśnić.


Samo podpisanie umowy nie równa się jeszcze wypłacie kredytu. Po pierwsze, zarówno bank, jak i klient, mogą
odstąpić od umowy bez podania przyczyny oraz bez konsekwencji pieniężnych i prawnych. Po drugie, uruchomienie
kredytu jest możliwe dopiero po spełnieniu określonych w umowie warunków.
Uwaga! Nie wszystkie kwestie, dotyczące kredytu hipotecznego, zapisane są w umowie kredytowej. Niektóre
aspekty zawarte są w regulaminach. Zanim podpiszemy umowę, upewnijmy się, co bank może zmienić bez pytania
nas o zdanie, a więc bez ingerencji w treść umowy kredytowej.
OBECNIE NA RYNKU UDOGODNIENIA

Prolongata spłaty kredytu
Gdy niesprzyjające okoliczności uniemożliwią Ci terminową spłatę kredytu, możesz
otrzymać prolongatę-czasowe zawieszenie.

Wcześniejsza spłata
W miarę swoich możliwości możesz spłacić całą kwotę kredytu wcześniej.

Zwiększenie kwoty kredytu
W trakcie spłaty kredytu w zależności od Twoich potrzeb możliwe jest podwyższenie
kwoty przyznanego kredytu.
Na dokonanie tej zmiany potrzebna jest zgoda wszystkich kredytobiorców oraz
ewentualnych poręczycieli.

Nadpłaty
Możesz dokonywać częściowej spłaty kredytu - nadpłaty rat kredytu.
Zależnie od Twoich planów finansowych w danym miesiącu.

Inne
ZAPAMIĘTAJ
Nie ważne czy to zwykłe zakupy w hipermarkecie,
czy poważny kredyt hipoteczny…
Planowanie i kontrola finansów osobistych w
codziennym życiu są istotne !!
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Agata Brodacka
Zuzanna Brud
V Konferencja „Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta”