Transcript File

Eukarióta sejtek
 Maghártyával határolt sejtmag
 Sejtszervecskék
 Kompartmentalizálódás
Növényi sejtek











Változatos alak
Gömb
Ovális
Henger - szállítónyalábok
Hasáb – szklerenchima
Csillag
DE!
Magasabb rendű növényeknél kb 70-80 féle sejt
Nagy változatosság ellenére 3 típusba sorolhatók:
Parenchimatikus sejtek

Hosszuk, szélességük kb egyforma

Hosszuk legalább 4x-re a szélességüknek

Környezettől eltérő alakú/nagyságú sejtek
Prosenchimatikus sejtek
Idioblasztok
Növényi sejtek speciális sejtalkotói
 Keményítőszemek, zárványok
 Sejtfal
 színtestek
Állati sejtek
 Változatos alak
 Nem olyan állandó, mint a növényeké
 Kezdetben gömb alak – differenciálódás – élettani
szerephez való alkalmazkodás
 Általában ugyanazon típusú sejtek alakja a
különböző fajok esetében is hasonló
egér
humán
Sejthártya
 Határfelület
a
sejt
és
környezete között
 Rugalmas, hártyaszerű
 Biztosítja
a
sejtek
individualitását
 Szelektív
permeabilitás
–
szabályozza a sejten belüli
molekuláris és ionösszetételt
 Sejt és környezete (akár sejtsejt) közötti anyag-, energiaés információcsere
 Általános védőfunkció
Sejthártya kémiai összetétele
 Lipidek
 Fehérjék
 szénhidrátok
Membránlipidek
 Közel 100féle (prokarióták – 10!)
 Kettős lipidréteg
 Foszfolipidek: foszfogliceridek,
szfingomielin
 Glikolipidek
 Szteroidok
foszfolipidek


Amfipatikus molekulák
Legfontosabb foszfogliceridek
 Foszfatidilkolin
 foszfatidiletanol-amin
 Foszfatidilszerin
 Foszfatidilinozitol
 kardiolipin
szfingolipidek
 Szfingomielin
 Alapvegyület:
szfingozin
(telítetlen amino-alkohol)
 N-acil
zsírsav
származék
(ceramid) + foszfokolin
 Előfordulás:
neuronok
axonjai
Glikolipidek
 Gangliozidok
 Ceramid váz 3 vagy még
több cukorral
 sziálsav
 Neuronok membránja
 Cerebrozidok
 Szfingolipidhez
egyetlen
cukoregység kapcsolódik
 Legegyszerűbb forma a
galaktocerebrozid, ahol a
cukor galaktóz
 Idegszövet
plazmamembránja,
idegszövetek
velőshüvelye
Szteroidok - koleszterin
Membránmozgások
Membrán asszimmetriája
Lipid raftok
 Koleszterinen
gazdag
területek
 Glikolipidek + szfingolipidek
 Jellemző
a
sejtfelszíni
membránra és a Golgi
membránjára
 Feladat:
a
membrán
különböző
részei
között
szabad energia különbségek
vannak – csökkenteni +
membránhoz
kötött
transzportfolyamatok
 Kimutatás:
fluoreszcens
mikroszkópia
 GM1 gangliozidok
Membrán fehérjék





Integráns
Perifériális
Lipidek által kihorgonyzott
Feladat
Enzim





glükóz-foszfatáz
vörösvértestek
proteinjei
a
metabolizmusában
perifériás
glükóz
Transzport proteinek

ATPázok

hormonok; növekedési faktorok




exo- és endocitózis
fehérjemódosítás az ER-ban
fény érzékelése
szerkezet stabilizálás
Receptorok
Egyéb
Membrán fehérjék és a lipid bilayer
 Gyakori alfa helix
 Felszínen
hidrofób
aminosavak
 Hidrofil
részek
pórusképzés
Sejtmembrán szénhidrát komponensei
 Feladat
 Felszíni védelem
 Felismerés
 Adhézió az extracelluláris mátrixhoz
Glikolizált membránfehérjék
 Glikoproteinek
 N-kötöttek

Asp
aminocsoportján
keresztül kötött
 O-kötöttek


Ser vagy Thr hidroxil
csoportjához kötött
Ritkábban
hidroxilizin
vagy hidroxiprolin OH
csoportján keresztül
Glikolizált membránfehérjék
 Szénhidrát hossza: 2-60
egység
 Leggyakoribb
szénhidrátok
 Galaktóz
 Mannóz
 N-acetilglükózamin
 Sziálsav
 Fő feladat: sejt-sejt
felismerő funkció
ABO vércsoport rendszer
Transzportfolyamatok
 Anyagok bekerülése és felhalmozódása a
sejtben
 Bomlástermékek és egyes termékek kikerülnek
 Szabályozza a sejttérfogatot, az intracelluláris
pH-t és ionösszetételt
 Információcsere sejt-sejt és sejt-környezet
szinten
Transzportfolyamatok osztályozása
 Transzportálandó anyag mérete
 Energiaigény
Anyag mérete szerint
 Diffúzió a membránon keresztül
 Kis molekulák
 ionok
 Vezikulákba csomagolva
 Makromolekulák
 Membránba csomagolva
Endocitózis






Anyagfelvétel
Főleg lipidek és proteinek felvétele
Szignálok bejutása (metabolikus folyamatok és sejtosztódás
szabályozása)
Mikroorganizmusok elleni védelem
Fagocitózis – szilárd anyag felvétele
Pinocitózis – folyadék fázisú anyag felvétele