Y generáció - Business Coach

Download Report

Transcript Y generáció - Business Coach

Y generáció
Viselkedési jellemzők
és
változások az Információs Korban
A fogyasztói társadalom és Információs Kor, amiben
felnőttek…
A fogyasztói kultúra a nárcizmus kultúrája is egyben (Lasch,1974).
A profitorientált érdekek mentén az az elsődleges cél, hogy jól alkalmazkodó
fogyasztókká váljunk. (Ygen – gerillamarketing)
Youtube generáció - Multitasking – megosztott figyelem
Életcélok és értékek mások, mint a szülők generációjánál („nem akarok úgy élni,
mint a szüleim”)
A tanulást a pénzkeresés elérése céljaként tartják számon
A kultúra és művészet, az általános műveltség és tekintélytisztelet
presztízsértéke hanyatlani látszik
Erősödik a hálózatok szerepe (Bard), az internetes lét és ezzel együtt formálódik
a csoportnorma is
A hierarchia elfogadása és tisztelete változik – a diák és munkavállaló a jogaiért
kiáll
A közösségi média hatása...
- Online lét és megváltozott pszichés munkamód
- infantilis érzelmi munkamódok (érzelmi inkontinencia,
szeparációs szorongás)
- gyengébb konfliktusmegoldó készség – nagyobb sikeréhség
- A nárcisztikus tulajdonságok túlreprezentáltak a közösségi
médiában
- Társas agresszió és kirekesztéstől való félelem
- A kapcsolatok nárcisztikus jellemzői erősödnek
- Elvárások és érzelmi kölcsönösség
- A tökéletességre törekvés és az idealizáció megjelenik a
párkapcsolatokban is (egó-fényképek)
Csoport vagy atomok?
- Egy önérvényesítő világban kezdenek munkavállalóként.
- Az egzisztenciális szorongás és az indulatok működése
destrukciót eredményez, és nem olyan koncentrált erőt, ami
ésszerű keretek között a változásokhoz szükséges lenne.
- A bizonytalanság és az ennek következtében előálló nárcisztikus
hárítások, atomizálják a csoportot, vagyis mindenki a saját
érdekét fogja nézni, és nem a csoport tagjaként gondol
önmagára.
Szülői minták és a következmények
A szülők azok, akik a 7/24 munkahelyi elvárásba
beleszoktak, és feladták egyéni harcaikat.
Teljesíteniük kellett, ha meg akarták tartani az állásukat.
A „gyerekeknek” viszont ez a teljes lefedettség (a hét
mindennapján munkahelyi készenlétben lenni) már
kizsákmányolásnak tűnik, amihez képest
megfontolandó a munkanélküli vagy freelancer
életmód.
Tudjuk, hogy ők már döntően egy vizuális korszak
szülöttei, akik nem trendekben, hanem szcénákban
gondolkodnak.
Az érzelmek szerepe
• A munkaterület és a dolgozók csoportjának tudattalan
normái fogják meghatározni, milyen érzelmi viszonyt
tudnak majd kialakítani a kollégák egymással.
• Nyilván nem hagyhatók ki ebből az egyéni
karaktersajátosságok sem, vagyis az idősekhez
fordulás jegyeiben fellelhetők lesznek a
tekintélyszemélyekkel kapcsolatos korai életévek
tapasztalatai is.
• A fordított szocializáció következménye a generációk
célértékbeli tudásfölényének a harca.
Pszichológiai viszonyok
• Aki hadilábon áll pl. a szüleivel, mert azt érzi, hogy
gátolják, értetlenek, nem bíznak benne és állandóan
csak a magukét hajtogatják, az egy munkahelyen ezzel
az érzelmi és tapasztalati tudással méregeti majd
szülőkorú beosztottját.
• Rossz esetben az is megtörténhet, hogy kettejük
munkahelyi kapcsolata lesz az a projektív felület, amin
megjelennek a korai sérelmek, vagy az idősebb
kolléga részéről azok a szülői jellemzők, amiket
otthonában is mutat.
• A viselkedés működésében ott vannak a tudattalan
érzelmek, fantáziák, elhárítómechanizmusok. Ezektől
teljesen függetlenül, steril körülmények között nem
vizsgálhatunk munkahelyi szituációkat.