Dorobek_kulturalny_starozytnej_Grecji_i_Rzymu

Download Report

Transcript Dorobek_kulturalny_starozytnej_Grecji_i_Rzymu

Kultura grecka (helleńska)

Politeizm (wielobóstwo)

Antropomorfizm (wizerunek bogów na podobieństwo człowieka)

Hierarchiczny świat bogów ( Zeus, Hades, Posejdon, Afrodyta, Atena)

Wiara w życie pozagrobowe, mity o bogach, herosach Kultura hellenistyczna Kultura rzymska

przyswojenie

dominacja bóstw kultury orientalnej, utożsamiając bóstwa Wschodu z greckimi rolniczych i opiekuńczych

przyswojenie religii Greków, nadając własne ( Sarapis = Zeus) imiona-Jowisz

Ubóstwianie władcy (Aleksander

=Zeus rozwój chrześcijaństwa Wielki )

FILOZOFIA GRECKA

ZAMIŁOWANIE DO MĄDROŚCI

JOŃSKA FILOZOFIA PRZYRODY –Tales z Miletu: woda początkiem wszechświata ; Heraklit z Efezu: wszechświat powstał z ognia

Demokryt z Abdery: atom najmniejszą cząstką

SOFIŚCI (LUDZIE MĄDRZY)-NIE MA PRAWDY POWSZECHNEJ I OBIEKTYWNEJ FILOZOFIA HELLENISTYCZNA

STOICYZM-cnota jest najwyższym dobrem; zachęta do poszukiwania wartości wyższych (Zenon z Kitionu)

EPIKUREIZM-ŻYJ W UKRYCIU-CZŁOWIEK JEST TYM SZCZĘŚLIWSZY IM MNIEJ MA POTRZEB I ZMARTWIEŃ

SCEPTYCYZM Pyrrona- niczego nie można obiektywnie poznać FILOZOFIA RZYMSKA Oczekiwano odpowiedzi na konkretne pytania , nadali kierunkom greckim charakter praktyczny:

STOICYZM-uznający wszystkie bóstwa za przejaw tej samej rozumnej siły boskiej (Seneka, Marek Aureliusz)

EPIKUREIZM-wiara w postęp ludzkości i potęgę umysłu ludzkiego(Horacy)

SOKRATES- wiem, że nic nie wiem; istnienie obiektywnej prawdy i bezwzględnego dobra; skazany w 399r. p.n.e za „ demoralizowanie młodzieży ” i wprowadzanie nowych bogów.

Platon-idealizm filozoficzny przedmioty na ziemi są odbiciem idealnych pierwowzorów, idei idealnego świata; traktat państwo wzór idealnego społeczeństwa pod rządami filozofów, twórca szkoły w gaju Akademosa

Arystoteles-prawa logiki, twórca szkoły w ogrodach Lykejonu, dokonał systematyki ustrojów państwowych, zdefiniował takie pojęcia jak: monarchia, demokracja

PRAWO I NAUKA GRECJA Tales z Miletu , Pitagoras matematyka; Arystoteles-logika, zasady fizyki, astronomia Hipokrates- kanon etyki lekarskiej, teorie chorób i leczenia PRAWO I NAUKA KULTURA HELLENISTYCZNA Archimedes-fizyk (prawo o wyporności), matematyk, konstruktor machin wojennych i śruby wodne, twórca liczby I wzorów obliczania objętości brył PRAWO I NAUKA RZYM Najstarszym kodeksem prawnym było Prawo XII Tablic, wyryte w brązie w połowie V w. p.n.e

Eratostenes- twórca siatki geograficznej, obliczył długość południka ziemskiego i obwód ziemi Prawo rzymskie stało się podstawą do kodeksów prawnych

ARCHITEKTURA GRECJI AR CHITEKTURA HELLENISTYCZNA ARCHITEKTURA RZYMU STYL DORYCKI kolumny wsparte bezpośrednio na podłodze, kapitel tworzy prosta czworokątna płyta; JOŃSKI-kolumny smuklejsze i żłobkowane, kapitel w kształcie baranich rogów; KORYNCKI-kapitel w kształcie liści akantu; Budowle na planie prostokąta, otoczone kolumnadą , spadziste dachy, płaskorzeźby Budowa miast według planów z rynkiem i symetrycznymi ulicami oraz systemem kanalizacyjnym i murami obronnymi; Przepych budowli , monumentalne formy Ołtarz Zeusa w Pergamonie, latarnia morska w Faros (130m) Bardzo dobrze rozwinięta technika, nowatorskie budownictwo: akwedukty wodociągi, Termy-łaźnie, drogi, łuki triumfalne, amfiteatry Koloseum, świątynie –Westy , Panteon

DORYCKI

Rzeźba Polikleta okresu klasycznego w starożytnej Grecji powstała w latach 450-440 p.n.e.

Młodzieniec niosący włócznię idealne proporcje ciała Doryforos

ZNACZENIE KULTURY GRECJI ZNACZENIE KULTURY HELLENISTYCZNEJ ZNACZENIE KULTURY RZYMU Wpływ na kulturę starożytnego Rzymu, a później na Europę nowożytną Upowszechnienie kultury i języka greckiego w całym starożytnym świecie; Podstawa kultury nowożytnego świata Łacina językiem średniowiecznej Europy i podstawą języków narodowych; Przejęcie prawa; Nawiązanie w okresie renesansu do kultury rzymskiej