Transcript Asit-baz

Bu resimdeki maddeler size ne
anımsatıyor ?
Asitler
 Asitler bütün kimyasal
maddelerin hem en
yararlılarından hem de
en tehlikelilerinden
sayılır.
 Öte yandan bazı
asitlerin öldürücü bir
zehir olmasına karşılık
bazıları zararsız, hatta
meyve asitleri gibi tadı
ve kokusu hoş
maddelerdir.
Asit terimi “ekşi” anlamındaki Latince bir sözcükten
türetilmiştir, çünkü bu bileşiklerden çoğunun tadı
ekşidir. Bu yüzden eski çağlarda insanlar asitleri
tadına bakarak ayırt ederlerdi.
Örneğin; sirkenin tipik bir asit olduğunun belirlenmesi.
Kimyacılar ise tanımadıkları bir sıvının asit olup
olmadığını anlamak için turnusol denen
boyarmaddelerden yararlanırlar.
Bu boyarmaddeler, asit ve baz yapısındaki maddeleri
tanıyıp ayırt etmeye yarayan birer belirteç ya da
ayıraçtır.
Bunları biliyor musunuz ?
Karınca ya da arı gibi böceklerin ya da ısırgan otu
gibi bitkilerin salgıları ağrı verici asitlerdir.
Bazlar
Ele kayganlık hissi veren maddeleri baz olarak
adlandırabiliriz. Ayrıca bazlar kimyasal özellik
bakımından asitlerin karşıtıdır. Asitlerin tadı ekşiyken
bazların ki ise acıdır.
ŞİMDİ SIRA SİZDE
Günlük Hayatta Asit
Karıncada  Formik Asit
Sirkede  Asetik Asit
Üzümde  Tartarik Asit
Yoğurtta  Laktik Asit
ELmada  Malik Asit
Çilekte  Folik Asit
Limonda  Sitrik Asit
Gazozda  Karbonik Asit
Zeytinyağında  Oleik Asit
Tereyağında  Bütirik asit
Domateste  Folik Asit
Günlük Hayatta Baz
Sabunda  Sodyum hidroksit
Şampuanda  Potasyum hidroksit
Deodorantta  Alüminyum hidroksit
Azotlu gübrelerde  Amonyak
Diş macununda  Kalsiyum karbonat
Bunları Biliyor musunuz ?
….Eşek arısı sokması sırasındaki salgı baziktir…
….Bal arısı sokması sırasındaki salgı asidiktir…
Asitlerin Özellikleri
 Tatları ekşidir.
 Tahriş edicidirler.
 Sulu çözeltileri elektriği iletir.
 Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
 Ph değeri 7’den küçüktür.
Bazların Özellikleri
 Tatları acıdır.
 Ele kayganlık hissi verirler.
 Cildi tahriş ederler.
 Sulu çözeltileri elektriği iletir.
 Turnusol kağıdını maviye çevirirler.
 Ph değeri 7’den büyüktür.
Deney Adı:Asit ve Bazların Tanınması
Deneyin Amacı: Günlük yaşamımızda kullandığımız
maddelerin hangilerinin asidik hangilerinin bazik
özellik gösterdiğini kavratma.
Malzemeler:
Limon suyu,sabun, elma suyu, diş macunu,şampuan,
su, gazoz
Asit nedir…?
Sulu çözeltisinde H+
(Hidronyum)
iyonu veren
maddelere asit
denir.
Baz nedir….?
Sulu çözeltisinde OH(Hidroksit) iyonu veren
maddelere baz denir.
Örnekler…. 
Asit ve Bazların Olumsuz Etkileri
Asitler mermere zarar verirler.
Bu yüzden;
(Mermer tezgah üzerine limon koyduğumuzda
mermeri aşındırır.)
Bazlar; cam ve porselenleri aşındırabilirler.
Cam bardaklar ve porselen kaplar bir zaman sonra
matlaşır ve aşınır.
Çünkü;…
(Temizlik maddeleri baziktir. Cam ve porselenlerle
tepkimeye girer.)
Ağız sağlığımız için asitli içeceklerden ve
yiyeceklerden uzak durmalıyız. Bu maddeleri
tükettikten sonra;
(Dişlerimizi fırçalayarak asitlerin dişlerimize zarar
vermesini engellemeliyiz.)
Midemiz besinlerin sindirilmesini mide asidi ile
gerçekleştirir. Bu yüzden fazladan içeceğimiz veya
yiyeceğimiz asitli yiyecekler midemizde asit
derecesini yükseltir. Reflü, gastrit ve ülser gibi
hastalıklara neden olur.
Bu nedenle yediklerimize dikkat etmeliyiz.
Temizlikte kullandığımız çamaşır suyu, tuz ruhu gibi
maddelerin ambalajlarının üzerinde bulunan “deri ile
temasından kaçınınız”
,”
tahriş edicidir”ya da ”
aşındırıcı”
gibi uyarılara dikkat etmeliyiz.
Bir laboratuar ortamında asit ve bazlarla çalışırken
bütün güvenlik önemlerini aldığımızdan emin
olmalıyız. (gözlük,önlük,çeker ocak…)
KAYNAKÇA
 http://web.adu.edu.tr/user/mdemir/K213/04



asitvebazkavramlari.pdf
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKate
gorileri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=71&KonuID
=1410
http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/1069/mod_re
source/content/1/10.%20Asit-Baz-Tuz.pdf
http://www.egelisesi.k12.tr/dosyalar/editor/file/proje31(4
).pdf
http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/kontekst_
uygulamalari/kimya_egitimi/ari_ve_karinca_sokmasi.pdf
BİZİ
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ