Переглянути

download report

Transcript Переглянути

Життя після смерті
до 200-річчя з дня
народження Великого Кобзаря
Шевченко в шкільній програмі
“Історія України”



5 клас Безіменні та відомі герої, або люди в історії
9 клас Кирило-Мефодіївське братство. Місце
Т.Шевченка в українському національному
відродженні.
9 клас Культура України кінець XVIII –
І половина XIX ст.
Міжпредметні зв’язки на уроках історії



Тарас Григорович Шевченко – поет.
Тарас Григорович Шевченко – художник.
Тарас Григорович Шевченко – громадськополітичний діяч.
Т. Шевченко. Автопортрет
Форми та методи на уроках історії ( під час
вивчення відомостей про Т.Г.Шевченка
як громадсько-політичного діяча)







Робота в групах;
Метод проектів;
Заочна екскурсія;
Урок-диспут;
Відкритий мікрофон;
Метод – прес;
Розв'язання проблемних ситуацій;
Тарас Шевченко
і Кирило-Мефодіївське товариство
Кирило – Мифодієвське товариство – перша
нелегальна політична організація, до складу якої
входили представники різних станів українського
суспільства.
січень 1846 – 14 березня 1847 р.р.
Кирило-Мефодіївське братство проіснувало 14 місяців, в
березні-квітні 1847 р. воно було розгромлене жандармами
Дві течії серед кирило-мефодіївців
Помірковано-ліберальна
М.Костомаров
П.Куліш
В.Білозерський
П.Маркович
Радикальна
Т. Шевченко
О. Навроцький
М. Гулак
І. Посяда
Г. Андрузький
Члени Кирило-мефодіївського товариства, які були
заарештовані
М.Костомарова, М.Гулака, М.Маркевича, О.Тулуба,
І.Посяду, Г.Андрузького , О.Навроцького, Т.Шевченка
допитував начальник ІІІ відділу граф Орлов і його
помічник Дубельт. Шевченко тримав себе стійко, ні в чому
не каявся.
М.Костомаров
М.Маркевич
О.Тулуб
О.Навроцький
граф Орлов
5 квітня 1847 р.
Т.Шевченка відрядили на
заслання рядовим
в Оренбурський
окремий корпус із забороною
писати і малювати.
Історія мого життя становить
частину історії моєї Батьківщини
Тарас Шевченко
Усе життя Тарасове переповнене терпінням.
До 24 року життя був кріпаком, десять літ прожив
на засланні солдатом, останніх чотири роки життя
був під наглядом поліції і не мав права жити в
Україні, а тільки дев’ять років (з 1838 до 1847)
був вільною людиною.
Шевченко помер у Петербурзі в будинку
Академії художеств, проживши 47 років і один
день. Поховали його в Петербурзі на
Смоленському кладовищі 28 лютого 1861 р. Через
40 днів труну перевезли в Україну. В Київ
привезли 6 травня, а 10 травня поховали в Каневі
на Чернечій горі.